reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Opłata za zajmowanie stanowiska garażowego opodatkowana stawką 22% VAT

Opłata za zajmowanie stanowiska garażowego opodatkowana stawką 22% VAT

Opłata za stanowisko garażowe pobierana przez spółdzielnię od osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podlega opodatkowaniu stawką 22%. Do opłaty tej nie należy stosować zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. - Decyzja nr IPB1-449/21/07/I z 17 kwietnia 2007 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach


Stanowisko (boks garażowy) jest bowiem traktowane jako pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego i jako takie nie korzysta z wymienionego zwolnienia. Ze zwolnienia mogą korzystać wyłącznie opłaty związane z lokalami mieszkalnymi. Elementem lokali mieszkalnych nie są natomiast pomieszczenia przynależne, takie jak garaże, komórki, strychy, piwnice. Takie stanowisko wynika z decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Przedstawiamy fragment stanowiska Izby.


(...) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.


W ocenie tut. organu zakres zwolnienia określonego w cyt. wyżej przepisie jest wyznaczony nie tylko rodzajem lokalu, który przysługuje określonej osobie, ale też w związku z którym wykonywane są czynności (pobierana opłata).


Mając na względzie to, iż prawodawca nie wyjaśnił w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ani w przepisach wykonawczych do niej pojęcia „lokalu mieszkalnego”, należy zwrócić uwagę, że w prawie polskim obowiązuje sformułowana w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) normatywna definicja pojęcia samodzielnego lokalu mieszkalnego, którym w rozumieniu tej ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych.


Na uwagę zasługuje jednak także i to, że ustawodawca obok pojęcia „samodzielnego lokalu mieszkalnego” posługuje się także pojęciem „pomieszczenia przynależnego do lokalu”. W myśl art. 2 ust. 4 ww. ustawy o własności lokali do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, w szczególności piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi.


Definiując pojęcie prawne „samodzielnego lokalu mieszkalnego”, ustawodawca czyni wyraźne rozróżnienie pomiędzy dwoma pojęciami:

l pojęciem „pomieszczenia pomocniczego”, czyli takiego, które wraz z „izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi” „służy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych” (w tym przypadku chodzi więc wyraźnie o taki funkcjonalny związek tych „pomieszczeń” z „izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi”),

l pojęciem „pomieszczenia przynależnego”, które w sensie prawnym stanowi wprawdzie część składową lokalu mieszkalnego, jednakże w sensie funkcjonalnym nie jest „przestrzenią” przeznaczoną dla bezpośredniego zaspokajania „mieszkaniowych” potrzeb ludzi, lecz służyć ma zaspokajaniu „innych potrzeb” tych osób, które korzystają z „samodzielnego lokalu mieszkalnego”.


Zatem garaże, choć stanowią część przynależną do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ww. ustawy o własności lokali, nie należą do pomieszczeń pomocniczych, które wraz z „izbą lub zespołem izb” przeznaczone są na stały pobyt ludzi i służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.


Przedstawiona analiza przepisów prawnych prowadzi do wniosku, że zwolnienie przedmiotowe w podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, może być stosowane w stosunku do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, które związane są wyłącznie z „samodzielnymi lokalami mieszkalnymi” w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali.


Nie są natomiast objęte tym zwolnieniem garaże, których w świetle prawa nie można zaliczyć do tzw. pomieszczeń pomocniczych lokalu mieszkalnego, lecz zalicza się je do kategorii tzw. pomieszczeń przynależnych do tego lokalu. (...)


Zatem należy uznać, iż czynności wykonywane na rzecz osób wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług w części przypadającej na posiadany przez nie garaż nie korzystają ze zwolnienia określonego w powołanym wyżej przepisie i podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawką podatku w wysokości 22%. (...)


oprac. Ewa Sławińska

reklama

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

Monitor Księgowego
Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama