reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Inne > W jakiej wysokości odszkodowanie należy się osobie powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych

W jakiej wysokości odszkodowanie należy się osobie powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych

Lekarz, który ma swój Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, jest powołany do wojska na dwa tygodnie. Czy należy mu się zapłata od jednostki wojskowej, ponieważ na te dwa tygodnie zatrudnia lekarza na zastępstwo? W związku z tym ponosi koszty. Jeżeli tak, jak należy obliczyć kwotę, którą należy obciążyć jednostkę wojskową?


RADA

W związku z powołaniem żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przysługuje jedynie rekompensata utraconego dochodu. Nie ma możliwości domagania się dodatkowego odszkodowania za poniesioną szkodę. Kwota dzienna świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (przeciętne wynagrodzenie w lipcu to 2893,71 zł, dwuipółkrotność tego wynagrodzenia to 7234,28 zł). Okres odbytych ćwiczeń podawany jest przez dowódcę jednostki w zaświadczeniu o ich odbyciu. Lekarz powinien więc otrzymać tylko rekompensatę w wysokości utraconego dochodu (zarobku). Dodatkowe odszkodowanie za poniesioną szkodę mu nie przysługuje.

UZASADNIENIE

Obowiązkowi służby wojskowej (polegającemu m.in. na odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy) podlegają mężczyźni, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat, a posiadający stopień oficerski - 60 lat życia. W tym okresie rezerwista może otrzymać powołanie do odbycia m.in. ćwiczeń wojskowych. Stawienie się do jednostki wojskowej w wyznaczonym terminie jest jego obowiązkiem wynikającym z powszechnego obowiązku obrony RP.

Od decyzji o powołaniu do czynnej służby wojskowej służy odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, składane za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W tym odwołaniu można wskazać np. konieczność przeprowadzenia umówionego zabiegu, uzasadniony brak możliwości zaprzestania w danym okresie prowadzenia działalności. W przedstawionej sytuacji można wykazać realną szkodę powstałą w mieniu w związku z przerwaniem wykonywania działalności na skutek stawienia się do odbycia ćwiczeń. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji o powołaniu.

Jedyną formą pokrycia strat spowodowanych odbywaniem ćwiczeń wojskowych jest świadczenie rekompensujące utracony dochód z działalności gospodarczej (lub wynagrodzenie w odniesieniu do pracowników). Ustawodawca nie przewiduje żadnych dodatkowych odszkodowań związanych ze szkodą, którą poniesie osoba w związku ze stawieniem się na ćwiczenia (np. utracone korzyści w wyniku niezawarcia kontraktu czy konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zastępstwem).

WAŻNE!

Jedyną formą pokrycia strat spowodowanych odbywaniem ćwiczeń wojskowych jest świadczenie rekompensujące utracony dochód z działalności gospodarczej (lub wynagrodzenie w odniesieniu do pracowników).

Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe (jednak z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy), przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania tych ćwiczeń.

Świadczenie rekompensujące stanowią:

• kwota wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, lub

• kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 360 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, lub

• kwota najniższego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, w przypadku gdy żołnierz utrzymuje się wyłącznie z działalności rolnej, podzielona przez 30 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

W skład wymienionych wcześniej kwot wynagrodzenia albo dochodu nie wchodzą:

• obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów,

• premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi.

Od podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego należy odliczyć kwotę przyznanego na podstawie odrębnych przepisów uposażenia, które żołnierz otrzymał z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

Do podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego należy jednak wliczyć kwoty ponoszonych przez żołnierza świadczeń alimentacyjnych lub odszkodowawczych nałożonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub decyzją administracyjną (§ 8-11 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lutego 2000 r.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami77.40 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama