| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Koszty zakwaterowania pracowników i zleceniobiorców - różnice w oskładkowaniu

Koszty zakwaterowania pracowników i zleceniobiorców - różnice w oskładkowaniu

Nasza spółka działa w branży budowlanej. Zatrudniamy osoby na umowy o pracę i umowy zlecenia. Większość zleceniobiorców podlega ubezpieczeniom społecznym. Osoby te zaczniemy wysyłać na budowy znajdujące się również w innych miastach Polski. Zapewnimy im zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Koszty na ten cel nie będą przekraczać miesięcznie 500 zł na 1 osobę, nie będziemy więc opłacać od nich podatku. Czy od tych kosztów należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

RADA

Koszty zakwaterowania pracowników i zleceniobiorców powinni Państwo uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wartość pieniężną tych świadczeń przyznanych pracownikom i zleceniobiorcom należy ustalić na innych zasadach (szczegóły w uzasadnieniu).

UZASADNIENIE

Koszty zakwaterowania pracowników i zleceniobiorców ponoszone przez podmiot, w którym te osoby pracują, są przychodem, który stanowi podstawę wymiaru składek. Ponieważ świadczenie to ma formę rzeczową, przed uwzględnieniem go w podstawie wymiaru składek trzeba ustalić jego wartość pieniężną. Wycena ta odbywa się na innych zasadach w przypadku pracowników i zleceniobiorców.

Zakwaterowanie pracowników

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników są przychody uzyskiwane ze stosunku pracy, ustalane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy systemowej). Z tej podstawy wyłącza się jedynie:

• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,

• zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

• świadczenia wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. nagrody jubileuszowe, ryczałty za pranie odzieży służbowej itd.).

Ustalając, czy dany przychód może być zwolniony ze składek, w pierwszej kolejności należy przyporządkować przychód do określonego źródła na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa podatkowa za przychody ze stosunku pracy uważa wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty (niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona), a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof). Zatem koszty zakwaterowania, jako świadczenie nieodpłatne, są przychodem pracowników ze stosunku pracy.

Zwolnienie ze składek kosztów zakwaterowania pracownika może mieć miejsce na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek, jeżeli:

• prawo do lokalu wynika z obowiązujących u pracodawcy przepisów o wynagradzaniu,

• pracownik finansuje część kosztów zakwaterowania,

• lokal należy do pracodawcy.

W Państwa przypadku mamy jednak do czynienia z zakwaterowaniem w lokalach nienależących do pracodawcy.

Ponieważ przepisy nie wskazują na zwolnienie tego rodzaju przychodu ze składek, należy go uwzględnić w podstawie wymiaru składek. Zwolnienie tego samego przychodu z podatku dochodowego (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 updof) nie ma w tym przypadku znaczenia, ponieważ zasady zwolnienia ze składek i z podatku są uregulowane odrębnie.

WAŻNE!

Zwolnienie określonego rodzaju przychodu z podatku nie jest równoznaczne ze zwolnieniem tego przychodu ze składek.

Aby w podstawie wymiaru składek uwzględnić świadczenie w naturze, jakim jest zakwaterowanie pracownika, należy wycenić jego wartość pieniężną.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wskazuje w § 3 pkt 3, by świadczenie w postaci udostępnienia pracownikowi lokalu mieszkalnego wyceniać:

• dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego - w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,

• dla lokali komunalnych - w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,

• dla lokali własnościowych (oprócz wymienionych wyżej) oraz dla domów stanowiących własność prywatną - w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy,

• dla lokali w hotelach - w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »