| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Dodatek za wysługę lat w zespole szkół

Dodatek za wysługę lat w zespole szkół

Jesteśmy Zespołem Szkół, składającym się z LO, LP i technikum. Umowy o pracę zawierane są z nauczycielami w poszczególnych typach szkół. W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi obliczania wysługi lat nauczycieli mamy następujące pytania:
1) Czy te same świadectwa pracy można zaliczyć do wysługi lat pracy zarówno w LO, LP, jak i technikum, jeśli w tych szkołach dany nauczyciel jest zatrudniony?
2) Czy, jeżeli nie jesteśmy macierzystą szkołą dla danego nauczyciela (zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin), możemy mu płacić za wysługę lat na podstawie dostarczonych nam świadectw pracy?
3) Mamy nauczyciela zatrudnionego wiele lat w Zespole, w technikum. W nowym roku szkolnym zawiera się z nim umowę w LO, gdyż tylko tam ma lekcje. Czy wysługa lat przechodzi mu w takiej wysokości, jaką miał w technikum, czy też musi sobie ją od nowa wypracowywać?

Ad 1. Okresy zatrudnienia z tych samych świadectw pracy mogą być wliczane do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w poszczególnych szkołach składających się na zespół szkół jedynie wtedy, gdy statut zespołu przyznaje im status odrębnych jednostek organizacyjnych, czyli samodzielnych pracodawców (art. 3 k.p. oraz uzasadnienie do wyroku SN z 4 lipca 2001 r., sygn. akt I PKN 523/00, OSNP 2003/10/246). W takim przypadku każda ze szkół powinna osobno wypłacać dodatek za wysługę lat i tym samym osobno naliczać okresy uprawniające do tego dodatku.
 
Inaczej jest, jeśli szkoły tworzące zespół szkół nie mają przymiotu samodzielnych pracodawców. Wtedy okresy zatrudnienia wynikające ze świadectw pracy powinny być wliczone do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w zespole szkół, a nie w poszczególnych szkołach wchodzących w jego skład. Pracodawcą wobec nauczycieli zatrudnianych w tych szkołach jest bowiem zespół szkół, a poszczególne szkoły są jedynie miejscem wykonywania pracy (uzasadnienie wyroku SN z 4 lipca 2001 r., sygn. akt I PKN 523/00, OSNP 2003/10/246). Wynika to z treści art. 62 ustawy o systemie oświaty, który przewiduje, że organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół, a dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w myśl przepisów tej ustawy. W konsekwencji jest on upoważniony do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy będącego jednostką organizacyjną, którą jest zespół szkół (art. 31 § 1 k.p.). Dalej powoduje to, że dodatek za wysługę lat powinien być wypłacany przez zespół szkół, bez względu na to, w ilu szkołach wchodzących w jego skład nauczyciel jest zatrudniony.
 
Ad 2. Tak, zespół szkół może wypłacać dodatek za wysługę lat nauczycielowi, którego zatrudnia w niepełnym wymiarze czasu pracy i dla którego inna szkoła jest szkołą macierzystą. Ma tu bowiem zastosowanie § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Przepis ten przewiduje, że jeśli nauczyciel pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony, a do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »