REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć w księgach rachunkowych wynagrodzenie grudniowe wypłacone w styczniu

Paweł Muż
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jak zaksięgować wynagrodzenie i składki ZUS za grudzień 2007 r. wypłacone 10 stycznia 2008 r. (wynagrodzenie) i 15 lutego 2008 r. (składki ZUS)?

RADA

Autopromocja

W ewidencji księgowej, zgodnie z zasadą memoriału, wynagrodzenia i składki ZUS obciążające koszty powinny zostać uwzględnione w księgach rachunkowych tego miesiąca, którego dotyczą, bez względu na termin ich zapłaty. Oznacza to, że wynagrodzenie za grudzień 2007 r. oraz należne składki ZUS powinny być ujęte w księgach grudnia 2007 r. Należy jednak pamiętać, że ewidencja księgowa powinna również umożliwiać prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z tym wynagrodzenia wypłacane w miesiącach następnych (a w szczególności, gdy dotyczy to „przełomu roku”) wymagają stworzenia ewidencji analitycznej, uwzględniającej niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki ZUS. W przypadku wynagrodzeń na przełomie roku 2007/2008 należy również uwzględnić zmianę stanu prawnego w zakresie wysokości składek na ubezpieczenia rentowe (finansowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę), jak też nowe koszty uzyskania przychodu, kwotę wolną od podatku itp. Szczegóły wraz z ewidencją uwzględniającą podatkowy aspekt wypłat wynagrodzeń w miesiącu następnym przedstawiamy w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zasada memoriału, określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wprost wskazuje, że:

wksięgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oznacza to, że w księgach rachunkowych (a więc i w sprawozdaniu finansowym) należy ująć wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego. W przypadku wynagrodzeń przypadających na dany rok (tj. za grudzień 2007 r.), mimo że ich wypłata nastąpi w następnym roku obrotowym (styczeń 2008 r.), należy je uwzględnić w księgach rachunkowych roku 2007.

Należy jednak pamiętać, że ewidencja księgowa powinna umożliwiać prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z tym wynagrodzenia wypłacane w miesiącach następnych (a w szczególności, gdy dotyczy to „przełomu roku”) wymagają stworzenia ewidencji analitycznej, uwzględniającej niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki ZUS. W przypadku wynagrodzeń na przełomie roku 2007/2008 należy dodatkowo uwzględnić zmianę stanu prawnego w zakresie wysokości składek na ubezpieczenia rentowe (finansowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę), jak też nowe koszty uzyskania przychodu, kwotę wolną od podatku itp.

Zmiany od 1 stycznia 2008 r. dotyczące wynagrodzeń

Poniżej przedstawiamy wyliczenie przykładowej listy płac oraz ewidencję wynagrodzenia wypłaconego w następnym okresie sprawozdawczym.

PRZYKŁAD

Wynagrodzenie brutto pracownika ze stosunku pracy za grudzień 2007 r. wynosi 1500 zł. Pracownik uzyskuje przychody z jednego zakładu pracy oraz nie mieszka poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Zakład pracy wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Obciążenia wynagrodzeń wypłacanych w grudniu 2007 r.

1. Wynagrodzenie brutto 1500,00 zł

2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne 1500,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowane przez pracownika) 235,65 zł

w tym:

emerytalne (9,76% × 1500 zł) 146,40 zł

rentowe (3,5% × 1500 zł) 52,50 zł

chorobowe (2,45% × 1500 zł) 36,75 zł

4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1500 zł - 235,65 zł) 1264,35 zł

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (1264,35 zł × 9%) 113,79 zł

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (1264,35 × 7,75%) 97,99 zł

7. Koszt uzyskania przychodu 108,50 zł

8. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (1500 zł - 108,50 zł - 235,65 zł) po zaokrągleniu do pełnego złotego 1156,00 zł

9. Zaliczka na podatek dochodowy [(1156 zł × 19%) - 47,71 zł] 171,93 zł

10. Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego (171,93 zł - 97,99 zł) po zaokrągleniu do pełnego złotego 74,00 zł

11. Kwota do wypłaty (kwota netto) dla pracownika (1500 zł - 235,65 zł - 113,79 zł - 74 zł) 1076,56 zł

12. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę w kwocie 270,90 zł

w tym:

emerytalna (1500 zł × 9,76%) 146,40 zł

rentowa (1500 zł × 6,5%) 97,50 zł

wypadkowa (1500 zł × 1,8%) 27,00 zł

13. Składka na Fundusz Pracy (1500 zł × 2,45%) 36,75 zł

14. Składka na FGŚP (1500 zł × 0,10%) 1,5 zł

15. Razem składki obciążające pracodawcę (270,90 zł + 36,75 zł + 1,5 zł) 309,15 zł

Obciążenia wynagrodzeń wypłacanych w styczniu 2008 r.

1. Wynagrodzenie brutto 1500,00 zł

2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne 1500,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowane przez pracownika) 205,65 zł

w tym:

emerytalne (9,76% × 1500 zł) 146,40 zł

rentowe (1,5% × 1500 zł) 22,50 zł

chorobowe (2,45% × 1500 zł) 36,75 zł

4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1500 zł - 205,65 zł) 1294,35 zł

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (1294,35 zł × 9%) 116,49 zł

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (1294,35 zł × 7,75%) 100,31 zł

7. Koszt uzyskania przychodu 111,25 zł

8. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (1500 zł - 111,25 zł - 205,65 zł) po zaokrągleniu do pełnego złotego 1183,00 zł

9. Zaliczka na podatek dochodowy [(1183 zł × 19%) - 48,90 zł] 175,87 zł

10. Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego (175,87 - 100,31 zł) po zaokrągleniu do pełnego złotego 76,00 zł

11. Kwota do wypłaty (kwota netto) dla pracownika (1500 zł - 205,65 zł - 116,49 zł - 76,00 zł) 1101,86 zł

12. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę w kwocie 240,90 zł

w tym:

emerytalna (1500 zł × 9,76%) 146,40 zł

rentowa (1500 zł × 4,5%) 67,50 zł

wypadkowa (1500 zł × 1,8%) 27,00 zł

13. Składka na Fundusz Pracy (1500 zł × 2,45%) 36,75 zł

14. Składka na FGŚP (1500 zł × 0,10%) 1,5 zł

15. Razem składki obciążające pracodawcę (240,90 zł + 36,75 zł + 1,5 zł) 279,15 zł

Ewidencja w grudniu 2007 r.

1. Lista płac za grudzień 2007 r. - wynagrodzenie brutto

Wn konto 404„Wynagrodzenia” 1500,00 zł

Ma konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 1500,00 zł

oraz równolegle w analityce pozabilansowej:

Wn konto pozabilansowe 404„Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów” 1500,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika za grudzień 2007 r.

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 235,65 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - z ZUS” 235,65 zł

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2007 r.

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 113,79 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - z ZUS” 113,79 zł

4. Zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2007 r.

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 74,00 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - z Urzędem Skarbowym” 74,00 zł

5. Składki obciążające pracodawcę za grudzień 2007 r.

Wn konto 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 309,15 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - z ZUS” 309,15 zł

oraz równolegle w analityce pozabilansowej:

Wn konto pozabilansowe 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodu” 309,15 zł

Ewidencja w styczniu 2008 r.

1. Przeksięgowanie postawionych do dyspozycji pracowników wynagrodzeń za grudzień 2007 r.

Wn konto pozabilansowe 404„Wynagrodzenia stanowiące koszty uzyskania przychodów” 1500,00 zł

Ma konto pozabilansowe 404„Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów” 1500,00 zł

2. Korekta składek ZUS na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika za grudzień 2007 r. (235,65 zł - 205,65 zł)

Wn konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - ZUS” 30,00 zł

Ma konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 30,00 zł

3. Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne (116,49 - 113,79)

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 2,70 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - ZUS” 2,70 zł

4. Korekta zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (76 - 74)

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 2,00 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - Urząd Skarbowy” 2,00 zł

5. Korekta składek ZUS finansowanych przez pracodawcę (309,15 zł - 279,15 zł)

Wn konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - ZUS” 30,00 zł

Ma konto 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 30,00 zł

oraz równolegle w analityce pozabilansowej:

Ma konto pozabilansowe 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 30,00 zł

6. Wypłata wynagrodzenia za grudzień

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 1101,86 zł

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy” 1101,86 zł

Ewidencja w lutym 2008 r.

1. Zapłata zobowiązań wobec ZUS od wynagrodzeń za grudzień (205,65 zł + 116,49 zł + 279,15 zł)

Wn konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - ZUS” 601,29 zł

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy” 601,29 zł

2. Przeksięgowanie zapłaconych składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień (zapis równoległy do 1.)

Wn konto pozabilansowe 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - stanowiące koszty uzyskania przychodów” 279,15 zł

Ma konto pozabilansowe 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - niestanowiące kosztów uzyskania przychodu” 279,15 zł

Paweł Muż

ekonomista, księgowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  REKLAMA