Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć w księgach rachunkowych wynagrodzenie grudniowe wypłacone w styczniu

Paweł Muż
inforCMS
Jak zaksięgować wynagrodzenie i składki ZUS za grudzień 2007 r. wypłacone 10 stycznia 2008 r. (wynagrodzenie) i 15 lutego 2008 r. (składki ZUS)?

RADA

W ewidencji księgowej, zgodnie z zasadą memoriału, wynagrodzenia i składki ZUS obciążające koszty powinny zostać uwzględnione w księgach rachunkowych tego miesiąca, którego dotyczą, bez względu na termin ich zapłaty. Oznacza to, że wynagrodzenie za grudzień 2007 r. oraz należne składki ZUS powinny być ujęte w księgach grudnia 2007 r. Należy jednak pamiętać, że ewidencja księgowa powinna również umożliwiać prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z tym wynagrodzenia wypłacane w miesiącach następnych (a w szczególności, gdy dotyczy to „przełomu roku”) wymagają stworzenia ewidencji analitycznej, uwzględniającej niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki ZUS. W przypadku wynagrodzeń na przełomie roku 2007/2008 należy również uwzględnić zmianę stanu prawnego w zakresie wysokości składek na ubezpieczenia rentowe (finansowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę), jak też nowe koszty uzyskania przychodu, kwotę wolną od podatku itp. Szczegóły wraz z ewidencją uwzględniającą podatkowy aspekt wypłat wynagrodzeń w miesiącu następnym przedstawiamy w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zasada memoriału, określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wprost wskazuje, że:

wksięgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oznacza to, że w księgach rachunkowych (a więc i w sprawozdaniu finansowym) należy ująć wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego. W przypadku wynagrodzeń przypadających na dany rok (tj. za grudzień 2007 r.), mimo że ich wypłata nastąpi w następnym roku obrotowym (styczeń 2008 r.), należy je uwzględnić w księgach rachunkowych roku 2007.

Należy jednak pamiętać, że ewidencja księgowa powinna umożliwiać prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z tym wynagrodzenia wypłacane w miesiącach następnych (a w szczególności, gdy dotyczy to „przełomu roku”) wymagają stworzenia ewidencji analitycznej, uwzględniającej niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki ZUS. W przypadku wynagrodzeń na przełomie roku 2007/2008 należy dodatkowo uwzględnić zmianę stanu prawnego w zakresie wysokości składek na ubezpieczenia rentowe (finansowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę), jak też nowe koszty uzyskania przychodu, kwotę wolną od podatku itp.

Zmiany od 1 stycznia 2008 r. dotyczące wynagrodzeń

Poniżej przedstawiamy wyliczenie przykładowej listy płac oraz ewidencję wynagrodzenia wypłaconego w następnym okresie sprawozdawczym.

PRZYKŁAD

Wynagrodzenie brutto pracownika ze stosunku pracy za grudzień 2007 r. wynosi 1500 zł. Pracownik uzyskuje przychody z jednego zakładu pracy oraz nie mieszka poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Zakład pracy wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Obciążenia wynagrodzeń wypłacanych w grudniu 2007 r.

1. Wynagrodzenie brutto 1500,00 zł

2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne 1500,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowane przez pracownika) 235,65 zł

w tym:

emerytalne (9,76% × 1500 zł) 146,40 zł

rentowe (3,5% × 1500 zł) 52,50 zł

chorobowe (2,45% × 1500 zł) 36,75 zł

4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1500 zł - 235,65 zł) 1264,35 zł

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (1264,35 zł × 9%) 113,79 zł

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (1264,35 × 7,75%) 97,99 zł

7. Koszt uzyskania przychodu 108,50 zł

8. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (1500 zł - 108,50 zł - 235,65 zł) po zaokrągleniu do pełnego złotego 1156,00 zł

9. Zaliczka na podatek dochodowy [(1156 zł × 19%) - 47,71 zł] 171,93 zł

10. Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego (171,93 zł - 97,99 zł) po zaokrągleniu do pełnego złotego 74,00 zł

11. Kwota do wypłaty (kwota netto) dla pracownika (1500 zł - 235,65 zł - 113,79 zł - 74 zł) 1076,56 zł

12. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę w kwocie 270,90 zł

w tym:

emerytalna (1500 zł × 9,76%) 146,40 zł

rentowa (1500 zł × 6,5%) 97,50 zł

wypadkowa (1500 zł × 1,8%) 27,00 zł

13. Składka na Fundusz Pracy (1500 zł × 2,45%) 36,75 zł

14. Składka na FGŚP (1500 zł × 0,10%) 1,5 zł

15. Razem składki obciążające pracodawcę (270,90 zł + 36,75 zł + 1,5 zł) 309,15 zł

Obciążenia wynagrodzeń wypłacanych w styczniu 2008 r.

1. Wynagrodzenie brutto 1500,00 zł

2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne 1500,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowane przez pracownika) 205,65 zł

w tym:

emerytalne (9,76% × 1500 zł) 146,40 zł

rentowe (1,5% × 1500 zł) 22,50 zł

chorobowe (2,45% × 1500 zł) 36,75 zł

4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1500 zł - 205,65 zł) 1294,35 zł

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (1294,35 zł × 9%) 116,49 zł

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (1294,35 zł × 7,75%) 100,31 zł

7. Koszt uzyskania przychodu 111,25 zł

8. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (1500 zł - 111,25 zł - 205,65 zł) po zaokrągleniu do pełnego złotego 1183,00 zł

9. Zaliczka na podatek dochodowy [(1183 zł × 19%) - 48,90 zł] 175,87 zł

10. Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego (175,87 - 100,31 zł) po zaokrągleniu do pełnego złotego 76,00 zł

11. Kwota do wypłaty (kwota netto) dla pracownika (1500 zł - 205,65 zł - 116,49 zł - 76,00 zł) 1101,86 zł

12. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę w kwocie 240,90 zł

w tym:

emerytalna (1500 zł × 9,76%) 146,40 zł

rentowa (1500 zł × 4,5%) 67,50 zł

wypadkowa (1500 zł × 1,8%) 27,00 zł

13. Składka na Fundusz Pracy (1500 zł × 2,45%) 36,75 zł

14. Składka na FGŚP (1500 zł × 0,10%) 1,5 zł

15. Razem składki obciążające pracodawcę (240,90 zł + 36,75 zł + 1,5 zł) 279,15 zł

Ewidencja w grudniu 2007 r.

1. Lista płac za grudzień 2007 r. - wynagrodzenie brutto

Wn konto 404„Wynagrodzenia” 1500,00 zł

Ma konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 1500,00 zł

oraz równolegle w analityce pozabilansowej:

Wn konto pozabilansowe 404„Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów” 1500,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika za grudzień 2007 r.

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 235,65 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - z ZUS” 235,65 zł

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2007 r.

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 113,79 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - z ZUS” 113,79 zł

4. Zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2007 r.

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 74,00 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - z Urzędem Skarbowym” 74,00 zł

5. Składki obciążające pracodawcę za grudzień 2007 r.

Wn konto 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 309,15 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - z ZUS” 309,15 zł

oraz równolegle w analityce pozabilansowej:

Wn konto pozabilansowe 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodu” 309,15 zł

Ewidencja w styczniu 2008 r.

1. Przeksięgowanie postawionych do dyspozycji pracowników wynagrodzeń za grudzień 2007 r.

Wn konto pozabilansowe 404„Wynagrodzenia stanowiące koszty uzyskania przychodów” 1500,00 zł

Ma konto pozabilansowe 404„Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów” 1500,00 zł

2. Korekta składek ZUS na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika za grudzień 2007 r. (235,65 zł - 205,65 zł)

Wn konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - ZUS” 30,00 zł

Ma konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 30,00 zł

3. Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne (116,49 - 113,79)

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 2,70 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - ZUS” 2,70 zł

4. Korekta zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (76 - 74)

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 2,00 zł

Ma konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - Urząd Skarbowy” 2,00 zł

5. Korekta składek ZUS finansowanych przez pracodawcę (309,15 zł - 279,15 zł)

Wn konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - ZUS” 30,00 zł

Ma konto 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 30,00 zł

oraz równolegle w analityce pozabilansowej:

Ma konto pozabilansowe 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 30,00 zł

6. Wypłata wynagrodzenia za grudzień

Wn konto 231„Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 1101,86 zł

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy” 1101,86 zł

Ewidencja w lutym 2008 r.

1. Zapłata zobowiązań wobec ZUS od wynagrodzeń za grudzień (205,65 zł + 116,49 zł + 279,15 zł)

Wn konto 220„Rozrachunki publicznoprawne - ZUS” 601,29 zł

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy” 601,29 zł

2. Przeksięgowanie zapłaconych składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień (zapis równoległy do 1.)

Wn konto pozabilansowe 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - stanowiące koszty uzyskania przychodów” 279,15 zł

Ma konto pozabilansowe 405„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - niestanowiące kosztów uzyskania przychodu” 279,15 zł

Paweł Muż

ekonomista, księgowy

Reklama
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego 2023

  To dziś już dziś! Międzynarodowy Dzień Księgowego. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie i za to, że zawsze można na Was liczyć. Zapraszamy do galerii pełnej humoru. 

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów.