Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy honoraria i średnia honoraryjna podlegają wliczeniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę

Arkadiusz Mika
inforCMS
Jesteśmy agencją reklamową. Zatrudniamy grafików komputerowych (na pełny etat). Pracownicy Ci mają stałe wynagrodzenie określone w kwocie 1000 zł brutto. Ponadto otrzymują honoraria za stworzone grafiki. Jest to drugi składnik wynagrodzenia wskazany w ich umowach o pracę. Ostatnio w naszej firmie przeprowadzał kontrolę inspektor PIP. Zarzucił nam, że postępujemy nieprawidłowo, gdyż graficy powinni otrzymywać co najmniej 1126 zł wynagrodzenia zasadniczego. Czy ma rację? Zaznaczam, że łączne (z obydwu składników) wynagrodzenie grafików kilkakrotnie przekracza stawkę minimalną. Również wtedy, gdy graficy nie pracują, bo np. są na urlopie (wypłacamy wówczas średnią honoraryjną).

RADA

Inspektor pracy miał rację. Pełnoetatowy pracownik musi otrzymywać co najmniej 1126 zł miesięcznie z innych składników wynagrodzenia niż honoraria. Powinni Państwo uzupełnić pracownikom wynagrodzenie do stawki minimalnej. Nie muszą Państwo uzupełniać wynagrodzenia za miesiące, w których średnia honoraryjna była równa co najmniej kwocie 126 zł. Średnia honoraryjna ma bowiem inny charakter niż honoraria i jest wliczana do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

UZASADNIENIE

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Przy sprawdzaniu, czy dany pracownik otrzymał co najmniej wynagrodzenie minimalne, nie bierze się pod uwagę następujących składników zaliczanych do wynagrodzeń osobowych:

• nagrody jubileuszowej,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

• wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

• dodatku za pracę w nocy.

Zgodnie z załącznikiem do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że nie można honorariów autorskich uwzględniać przy wyliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

WAŻNE!

Honorariów nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych.

Honoraria to nie jedyne należności wypłacane przez pracodawców, których nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a tym samym nie ujmuje się w minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do innych, najpopularniejszych, należą:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i ekwiwalenty za używanie do pracy własnej odzieży,

• wypłaty należności z tytułu odbywania podróży służbowych,

ryczałty pieniężne za używanie własnego pojazdu do celów służbowych,

• świadczenia z ZFŚS,

• świadczenia urlopowe,

• odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników,

• nauczycielskie dodatki mieszkaniowe,

• odprawy pośmiertne,

• odszkodowania wynikające z umowy o zakazie konkurencji.

Tak więc za miesiące, w których graficy otrzymali niższe wynagrodzenie niehonoraryjne, niż wynosi aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, trzeba będzie to wynagrodzenie im uzupełnić. Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnego powinno być wypłacone w przyjętym w firmie terminie wypłaty wynagrodzenia. Oznacza to, że graficy mają roszczenie o wypłatę odsetek od wyrównania za styczeń od dnia, kiedy powinni im Państwo wypłacić pensję styczniową, roszczenie o wypłatę odsetek od wyrównania za luty od dnia, kiedy powinni im Państwo wypłacić pensję lutową, itd.

Graficy, przebywając na urlopie wypoczynkowym, nie tworzą utworów w myśl prawa autorskiego, za które wypłacają im Państwo honoraria. Za te okresy wypłacają im Państwo wynagrodzenie urlopowe (wliczając do niego średnią honoraryjną), spełniając kodeksową zasadę, zgodnie z którą za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał w tym czasie pracując (art. 172 k.p.). Trzeba zauważyć, że ta średnia honoraryjna, mimo że jest wypłacana w zamian za honoraria, sama do honorariów się nie zalicza. Nie jest bowiem wynagrodzeniem za rozporządzanie prawami autorskimi do żadnego stworzonego przez daną osobę utworu. Wobec średniej honoraryjnej nie można także zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. Średnią jako wynagrodzenie urlopowe trzeba zaliczyć do wynagrodzeń osobowych. W konsekwencji należy ją ujmować w składnikach wynagrodzenia wliczanych do wynagrodzenia minimalnego.

Prezentujemy przykładowe wyliczenie za 2 miesiące pensji pracownika wynagradzanego m.in. honorariami.

PRZYKŁAD

Dziennikarz zatrudniony na 1/2 etatu zarabia 480 zł stałego wynagrodzenia i wierszówkę. W ostatnich miesiącach otrzymał wierszówkę w wysokości:

- za styczeń 764 zł,

- za luty 900 zł,

- za marzec 690 zł.

Cały kwiecień dziennikarz będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Rozliczenie wynagrodzenia dziennikarza w marcu br. wyglądało następująco:

1126 zł x 1/2 = 563 zł (wynagrodzenie minimalne należne pracownikowi z uwagi na wymiar etatu),

563 zł : 80 (liczba godzin do przepracowania dla półetatowców w marcu) = 7,04 zł (stawka godzinowa minimalnego wynagrodzenia),

480 zł : 80 godz. = 6 zł (stawka godzinowa wynikająca z zaszeregowania pracownika),

7,04 zł - 6 zł = 1,04 zł (uzupełnienie wynagrodzenia za godzinę pracy),

1,04 zł x 80 godz. = 83,20 zł (wyrównanie pensji do minimalnego wynagrodzenia).

W marcu dziennikarz otrzymał 480 zł wynagrodzenia zgodnego ze swoim osobistym zaszeregowaniem, 83,20 zł wyrównania do pensji minimalnej i 690 zł honorariów autorskich, czyli łącznie 1253,20 zł brutto.

Wyliczenie kwoty netto będzie wyglądało następująco:

1) Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne z nieautorskiej części wynagrodzenia:

563,20 zł (480 zł + 83,20 zł) x 9,76% = 54,97 zł,

563, 20 zł x 1,5% = 8,45 zł,

563,20 zł x 2,45% = 13,80 zł,

563,20 zł - (54,97 zł + 8,45 zł + 13,80 zł) = 485,98 zł (podstawa naliczenia składki zdrowotnej z tej części wynagrodzenia).

2) Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne z honorariów:

690 zł x 9,76% = 67,34 zł,

690 zł x 1,5% = 10,35 zł,

690 zł x 2,45% = 16,91 zł,

690 zł - (67,34 zł + 10,35 zł + 16,91 zł) = 595,40 zł (podstawa naliczenia składki zdrowotnej z honorariów).

3) Podstawa opodatkowania:

- z wynagrodzenia nie autorskiego:

485,98 zł - 111,25 zł = 374,73 zł,

- z honorariów:

595,40 zł - (595,40 zł x 50%) = 595,40 zł - 297,70 zł = 297,70 zł.

Łączna podstawa opodatkowania:

374,73 zł + 297,70 zł = 672,43 zł, po zaokrągleniu 672 zł.

4) Obliczenie składki zdrowotnej:

485,98 zł + 595,40 zł = 1081,38 zł,

1081,38 zł x 9% (składka zdrowotna) = 97,32 zł,

1081,38 zł x 7,75% (składka podlegająca odliczeniu od podatku) = 83,81 zł.

5) Obliczenie zaliczki na podatek:

(672 zł x 19%) - 48,90 zł = 127,68 zł - 48,90 zł = 78,78 zł.

Ponieważ obliczona zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od składki na ubezpieczenie zdrowotne (97,32 zł), składka zdrowotna ulega obniżeniu do kwoty zaliczki (art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), wyniesie więc 78,78 zł.

Zaliczka podlegająca wpłacie do US:

78,78 zł - 78,78 zł = 0 zł.

Dlatego w tym przypadku nie ma zaliczki na podatek.

6) Kwota do wypłaty:

1253,20 zł - 77,22 zł (składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z wynagrodzenia zasadniczego) - 94,60 zł (składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z honorariów) - 78,78 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 1002,60 zł.

Rozliczenie wynagrodzenia urlopowego dziennikarza w kwietniu br. wyglądało następująco:

1) Łączne honoraria z okresu 3 miesięcy poprzedzających urlop:

764 zł + 900 zł + 690 zł = 2354 zł.

2) Łączne uzupełnienia wynagrodzenia do stawki minimalnej za styczeń, luty i marzec 2008 r.:

83,60 zł + 83,16 zł + 83,20 zł = 249,96 zł,

2354 zł + 249,96 zł = 2603,96 zł.

3) Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych obliczamy, dzieląc podstawę wymiaru tego wynagrodzenia przez liczbę godzin, w czasie których pracownik na nie pracował. Od stycznia do marca pracownik zatrudniony na pół etatu przepracował 252 godziny,

2603,96 zł : 252 godz. = 10,33 zł.

Ustaloną w ten sposób stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin pracy przypadającą w czasie urlopu dziennikarza, tj. 176 x 1/2 = 88 godz.

10,33 zł x 88 godz. = 909,04 zł.

Ponieważ średniej honoraryjnej (wynagrodzenia urlopowego) nie zaliczamy do honorariów, wliczamy ją do wynagrodzenia pracownika na potrzeby sprawdzenia, czy osiągnął on co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę:

480 zł + 909,04 zł = 1389,04 zł,

1389,04 zł > 563 zł (1126 zł x 1/2 etatu).

Pracownik nie otrzyma więc w kwietniu wyrównania do minimalnej stawki, gdyż jego wynagrodzenie (niehonoraryjne) znacznie przekroczyło stawkę minimalną.

4) Wyliczenie kwoty netto będzie wyglądało następująco:

Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

1389,04 zł x 9,76% = 135,57 zł,

1389,04 zł x 1,5% = 20,84 zł,

1389,04 zł x 2,45% = 34,03 zł.

Podstawa składki zdrowotnej: 1389,04 zł - (135,57 zł + 20,84 zł + 34,03 zł) = 1389,04 zł - 190,44 zł = 1198,60 zł.

Składka zdrowotna do wpłaty do ZUS: 1198,60 zł x 9% = 107,87 zł.

Składka zdrowotna odliczana od podatku: 1198,60 zł x 7,75% = 92,89 zł.

Podstawa opodatkowania: 1198,60 zł - 111,25 zł = 1087,35 zł, po zaokrągleniu 1087 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy:

(1087 zł x 19%) - 48,90 zł = 157,63 zł.

Zaliczka do wpłaty do urzędu skarbowego:

157,63 zł - 92,89 zł = 64,74 zł, po zaokrągleniu 65 zł.

Kwota do wypłaty: 1389,04 zł - 190,44 zł - 107,87 zł - 65 zł = 1025,73 zł.

• art. 6 ust. 1, 4-5, art. 7 ust. 1-2 i 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314

• załącznik nr 1 poz. 131 (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń zaktualizowany w 2003 r.) do nieobowiązującego rozporządzenia z 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 - Dz.U. z 2001 r. Nr 1, poz. 2

• art. 22 ust. 2 pkt 3, ust. 9 pkt 3, art. 27b, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495

• § 7-9 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1591

• art. 18, art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791

• art. 79, art. 83 ust. 1, art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280

Arkadiusz Mika

specjalista w zakresie prawa pracy

Reklama
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?