REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy honoraria i średnia honoraryjna podlegają wliczeniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę

Arkadiusz Mika
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jesteśmy agencją reklamową. Zatrudniamy grafików komputerowych (na pełny etat). Pracownicy Ci mają stałe wynagrodzenie określone w kwocie 1000 zł brutto. Ponadto otrzymują honoraria za stworzone grafiki. Jest to drugi składnik wynagrodzenia wskazany w ich umowach o pracę. Ostatnio w naszej firmie przeprowadzał kontrolę inspektor PIP. Zarzucił nam, że postępujemy nieprawidłowo, gdyż graficy powinni otrzymywać co najmniej 1126 zł wynagrodzenia zasadniczego. Czy ma rację? Zaznaczam, że łączne (z obydwu składników) wynagrodzenie grafików kilkakrotnie przekracza stawkę minimalną. Również wtedy, gdy graficy nie pracują, bo np. są na urlopie (wypłacamy wówczas średnią honoraryjną).

RADA

Autopromocja

Inspektor pracy miał rację. Pełnoetatowy pracownik musi otrzymywać co najmniej 1126 zł miesięcznie z innych składników wynagrodzenia niż honoraria. Powinni Państwo uzupełnić pracownikom wynagrodzenie do stawki minimalnej. Nie muszą Państwo uzupełniać wynagrodzenia za miesiące, w których średnia honoraryjna była równa co najmniej kwocie 126 zł. Średnia honoraryjna ma bowiem inny charakter niż honoraria i jest wliczana do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

UZASADNIENIE

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Przy sprawdzaniu, czy dany pracownik otrzymał co najmniej wynagrodzenie minimalne, nie bierze się pod uwagę następujących składników zaliczanych do wynagrodzeń osobowych:

• nagrody jubileuszowej,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

• wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

• dodatku za pracę w nocy.

Zgodnie z załącznikiem do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że nie można honorariów autorskich uwzględniać przy wyliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

WAŻNE!

Honorariów nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych.

Honoraria to nie jedyne należności wypłacane przez pracodawców, których nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a tym samym nie ujmuje się w minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do innych, najpopularniejszych, należą:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i ekwiwalenty za używanie do pracy własnej odzieży,

• wypłaty należności z tytułu odbywania podróży służbowych,

• ryczałty pieniężne za używanie własnego pojazdu do celów służbowych,

świadczenia z ZFŚS,

• świadczenia urlopowe,

• odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników,

• nauczycielskie dodatki mieszkaniowe,

• odprawy pośmiertne,

• odszkodowania wynikające z umowy o zakazie konkurencji.

Tak więc za miesiące, w których graficy otrzymali niższe wynagrodzenie niehonoraryjne, niż wynosi aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, trzeba będzie to wynagrodzenie im uzupełnić. Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnego powinno być wypłacone w przyjętym w firmie terminie wypłaty wynagrodzenia. Oznacza to, że graficy mają roszczenie o wypłatę odsetek od wyrównania za styczeń od dnia, kiedy powinni im Państwo wypłacić pensję styczniową, roszczenie o wypłatę odsetek od wyrównania za luty od dnia, kiedy powinni im Państwo wypłacić pensję lutową, itd.

Graficy, przebywając na urlopie wypoczynkowym, nie tworzą utworów w myśl prawa autorskiego, za które wypłacają im Państwo honoraria. Za te okresy wypłacają im Państwo wynagrodzenie urlopowe (wliczając do niego średnią honoraryjną), spełniając kodeksową zasadę, zgodnie z którą za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał w tym czasie pracując (art. 172 k.p.). Trzeba zauważyć, że ta średnia honoraryjna, mimo że jest wypłacana w zamian za honoraria, sama do honorariów się nie zalicza. Nie jest bowiem wynagrodzeniem za rozporządzanie prawami autorskimi do żadnego stworzonego przez daną osobę utworu. Wobec średniej honoraryjnej nie można także zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. Średnią jako wynagrodzenie urlopowe trzeba zaliczyć do wynagrodzeń osobowych. W konsekwencji należy ją ujmować w składnikach wynagrodzenia wliczanych do wynagrodzenia minimalnego.

Prezentujemy przykładowe wyliczenie za 2 miesiące pensji pracownika wynagradzanego m.in. honorariami.

PRZYKŁAD

Dziennikarz zatrudniony na 1/2 etatu zarabia 480 zł stałego wynagrodzenia i wierszówkę. W ostatnich miesiącach otrzymał wierszówkę w wysokości:

- za styczeń 764 zł,

- za luty 900 zł,

- za marzec 690 zł.

Cały kwiecień dziennikarz będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Rozliczenie wynagrodzenia dziennikarza w marcu br. wyglądało następująco:

1126 zł x 1/2 = 563 zł (wynagrodzenie minimalne należne pracownikowi z uwagi na wymiar etatu),

563 zł : 80 (liczba godzin do przepracowania dla półetatowców w marcu) = 7,04 zł (stawka godzinowa minimalnego wynagrodzenia),

480 zł : 80 godz. = 6 zł (stawka godzinowa wynikająca z zaszeregowania pracownika),

7,04 zł - 6 zł = 1,04 zł (uzupełnienie wynagrodzenia za godzinę pracy),

1,04 zł x 80 godz. = 83,20 zł (wyrównanie pensji do minimalnego wynagrodzenia).

W marcu dziennikarz otrzymał 480 zł wynagrodzenia zgodnego ze swoim osobistym zaszeregowaniem, 83,20 zł wyrównania do pensji minimalnej i 690 zł honorariów autorskich, czyli łącznie 1253,20 zł brutto.

Wyliczenie kwoty netto będzie wyglądało następująco:

1) Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne z nieautorskiej części wynagrodzenia:

563,20 zł (480 zł + 83,20 zł) x 9,76% = 54,97 zł,

563, 20 zł x 1,5% = 8,45 zł,

563,20 zł x 2,45% = 13,80 zł,

563,20 zł - (54,97 zł + 8,45 zł + 13,80 zł) = 485,98 zł (podstawa naliczenia składki zdrowotnej z tej części wynagrodzenia).

2) Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne z honorariów:

690 zł x 9,76% = 67,34 zł,

690 zł x 1,5% = 10,35 zł,

690 zł x 2,45% = 16,91 zł,

690 zł - (67,34 zł + 10,35 zł + 16,91 zł) = 595,40 zł (podstawa naliczenia składki zdrowotnej z honorariów).

3) Podstawa opodatkowania:

- z wynagrodzenia nie autorskiego:

485,98 zł - 111,25 zł = 374,73 zł,

- z honorariów:

595,40 zł - (595,40 zł x 50%) = 595,40 zł - 297,70 zł = 297,70 zł.

Łączna podstawa opodatkowania:

374,73 zł + 297,70 zł = 672,43 zł, po zaokrągleniu 672 zł.

4) Obliczenie składki zdrowotnej:

485,98 zł + 595,40 zł = 1081,38 zł,

1081,38 zł x 9% (składka zdrowotna) = 97,32 zł,

1081,38 zł x 7,75% (składka podlegająca odliczeniu od podatku) = 83,81 zł.

5) Obliczenie zaliczki na podatek:

(672 zł x 19%) - 48,90 zł = 127,68 zł - 48,90 zł = 78,78 zł.

Ponieważ obliczona zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od składki na ubezpieczenie zdrowotne (97,32 zł), składka zdrowotna ulega obniżeniu do kwoty zaliczki (art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), wyniesie więc 78,78 zł.

Zaliczka podlegająca wpłacie do US:

78,78 zł - 78,78 zł = 0 zł.

Dlatego w tym przypadku nie ma zaliczki na podatek.

6) Kwota do wypłaty:

1253,20 zł - 77,22 zł (składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z wynagrodzenia zasadniczego) - 94,60 zł (składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z honorariów) - 78,78 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 1002,60 zł.

Rozliczenie wynagrodzenia urlopowego dziennikarza w kwietniu br. wyglądało następująco:

1) Łączne honoraria z okresu 3 miesięcy poprzedzających urlop:

764 zł + 900 zł + 690 zł = 2354 zł.

2) Łączne uzupełnienia wynagrodzenia do stawki minimalnej za styczeń, luty i marzec 2008 r.:

83,60 zł + 83,16 zł + 83,20 zł = 249,96 zł,

2354 zł + 249,96 zł = 2603,96 zł.

3) Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych obliczamy, dzieląc podstawę wymiaru tego wynagrodzenia przez liczbę godzin, w czasie których pracownik na nie pracował. Od stycznia do marca pracownik zatrudniony na pół etatu przepracował 252 godziny,

2603,96 zł : 252 godz. = 10,33 zł.

Ustaloną w ten sposób stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin pracy przypadającą w czasie urlopu dziennikarza, tj. 176 x 1/2 = 88 godz.

10,33 zł x 88 godz. = 909,04 zł.

Ponieważ średniej honoraryjnej (wynagrodzenia urlopowego) nie zaliczamy do honorariów, wliczamy ją do wynagrodzenia pracownika na potrzeby sprawdzenia, czy osiągnął on co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę:

480 zł + 909,04 zł = 1389,04 zł,

1389,04 zł > 563 zł (1126 zł x 1/2 etatu).

Pracownik nie otrzyma więc w kwietniu wyrównania do minimalnej stawki, gdyż jego wynagrodzenie (niehonoraryjne) znacznie przekroczyło stawkę minimalną.

4) Wyliczenie kwoty netto będzie wyglądało następująco:

Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

1389,04 zł x 9,76% = 135,57 zł,

1389,04 zł x 1,5% = 20,84 zł,

1389,04 zł x 2,45% = 34,03 zł.

Podstawa składki zdrowotnej: 1389,04 zł - (135,57 zł + 20,84 zł + 34,03 zł) = 1389,04 zł - 190,44 zł = 1198,60 zł.

Składka zdrowotna do wpłaty do ZUS: 1198,60 zł x 9% = 107,87 zł.

Składka zdrowotna odliczana od podatku: 1198,60 zł x 7,75% = 92,89 zł.

Podstawa opodatkowania: 1198,60 zł - 111,25 zł = 1087,35 zł, po zaokrągleniu 1087 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy:

(1087 zł x 19%) - 48,90 zł = 157,63 zł.

Zaliczka do wpłaty do urzędu skarbowego:

157,63 zł - 92,89 zł = 64,74 zł, po zaokrągleniu 65 zł.

Kwota do wypłaty: 1389,04 zł - 190,44 zł - 107,87 zł - 65 zł = 1025,73 zł.

• art. 6 ust. 1, 4-5, art. 7 ust. 1-2 i 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314

• załącznik nr 1 poz. 131 (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń zaktualizowany w 2003 r.) do nieobowiązującego rozporządzenia z 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 - Dz.U. z 2001 r. Nr 1, poz. 2

• art. 22 ust. 2 pkt 3, ust. 9 pkt 3, art. 27b, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495

• § 7-9 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1591

• art. 18, art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791

• art. 79, art. 83 ust. 1, art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280

Arkadiusz Mika

specjalista w zakresie prawa pracy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kontrole kadr i ewidencji kierowców w firmie transportowej. Na co zwracają uwagę ITD, PIP, ZUS i inni kontolerzy?

  Prawidłowe rozliczenie kierowców z dobrze prowadzonymi kadrami zapewniają nie tylko optymalizację kosztów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo firmy transportowej. Tutaj nie ma równania z jedną niewiadomą. A kontrole ITD i PIP potwierdzają, że pomiędzy kadrami i rozliczeniami kierowców musi istnieć sprzężenie zwrotne.

  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług

  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem transportu.

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku. "Pracujemy nad projektem Rady Fiskalnej. Premier Donald Tusk mówił o tym w expose" - poinformował minister finansów Andrzej Domański

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku, a projekt jej funkcjonowania zostanie przedstawiony w bieżącym roku - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Nowa instytucja rządowa ma składać się z neutralnych członków, którzy będą opiniowali wydatki budżetu państwa.

  Na czym polega prowadzenie dokumentacji pracowniczej? Jak przechowywać akta osobowe pracowników?

  Na czym polega prowadzenie dokumentacji pracowniczej? Jak przechowywać akta osobowe pracowników? Co obejmuje dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?

  Największy jednorazowy przelew z UE. Wpłynęło 27 mld zł płatności z KPO

  Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że płatność z pierwszego wniosku, złożonego w grudniu ub.r., dotyczącego środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w wysokości 27 mld zł trafiła dziś do Polski.

  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenia Filmowców Polskich odniósł się do kwestii "tantiem od internetu"

  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenia Filmowców Polskich odniósł się do artykułu "Tantiemy od internetu - nadchodzi nowy parapodatek! Przedsiębiorcy są zaniepokojeni", wskazując m.in., że "nazywanie tantiem z internetu dla twórców filmowych nowym parapodatkiem jest zabiegiem absolutnie nieuprawnionym".

  Podatek od nieruchomości od mieszkania na wynajem. Jaka stawka? 33,10 zł czy 1,15 zł za 1 m2?

  Właściciele mieszkań przeznaczonych na wynajem nie mają pewności, ile powinien wynosić podatek od nieruchomości od takiego mieszkania. To bardzo ważna kwestia, bo mówimy o dwóch stawkach, które mogą mieć zastosowanie. W większości gmin, pierwsza taka stawka wynosi obecnie 33,10 zł za 1 metr kwadratowy, a druga - 1,15 zł za 1 metr kwadratowy. Różnica jest zatem ogromna. Dlaczego podatek od nieruchomości w kontekście wynajmu mieszkań jest problematyczny?

  KSeF od 2025 roku? Będzie można wystawić normalną fakturę i dopiero potem wysłać do KSeF. prof. Modzelewski: podstawowy błąd naprawiony, reszta absurdów pozostała

  Autorzy projektu nowelizacji przepisów, które miały z dniem 1 lipca br. narzucić podatnikom VAT obowiązek wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych w KSeF, nieco przejrzeli na oczy i dostrzegli podstawowy błąd swojej koncepcji – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. 

  "DGP": Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd na żadne przedsiębiorstwo kary za nieprzesłanie adresu strony internetowej ze strategią podatkową

  Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd na żadne przedsiębiorstwo kary za nieprzesłanie adresu strony internetowej ze strategią podatkową - poinformował "DGP" resort finansów, pisze w poniedziałkowym wydaniu gazeta, która pyta, czy wszyscy tak dobrze wypełniają ten obowiązek, czy nikt tego nie sprawdza.

  ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe na kwotę ponad 29 mln złotych. Polacy wciąż oszukują

  Polacy wciąż oszukują. W ubiegłym roku ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe na kwotę ponad 29 mln złotych. ZUS coraz częściej kontroluje zwolnienia lekarskie.

  REKLAMA