| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w czasie inwentaryzacji drogą spisu z natury

Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w czasie inwentaryzacji drogą spisu z natury

Stosownie do art. 27 ustawy o rachunkowości ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym na dzień inwentaryzacji a stanem na ten dzień wykazanym w księgach rachunkowych należy odpowiednio udokumentować oraz wyjaśnić. Rozlicza się je w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

 

Różnice ujawnione w czasie rozliczania wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury mogą mieć charakter niedoborów lub nadwyżek. Różnice te można podzielić na pozorne i rzeczywiste.

Różnice pozorne mogą powstać w przypadku ujęcia w spisie z natury składników aktywów z innych pól spisowych lub wydanych, a nieodebranych przez odbiorcę, z braku ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich dokumentów rozchodu i przychodu, wystawionych do dnia inwentaryzacji spisywanych składników.

Różnice rzeczywiste są to faktyczne braki lub nadmiary inwentaryzowanych składników. Można je podzielić na:

- zawinione - powstałe z winy pracowników, którym powierzono odpowiedzialność materialną za inwentaryzowane składniki aktywów,

- niezawinione - powstałe z innych przyczyn niż wina pracowników:

- mieszczące się w granicach ubytków naturalnych lub innych limitów,

- podlegające kompensacie,

- pozostałe.

Ubytki naturalne to zmniejszenie wartości składnika aktywów spowodowane czynnikami klimatycznymi, właściwościami fizycznymi lub chemicznymi tego składnika, warunkami transportu czy składowania. Sposób ich ustalania czy kwotę limitów jednostka powinna określić w instrukcji inwentaryzacyjnej, zasadach (polityce) rachunkowości lub innym zarządzeniu wewnętrznym. W razie dużego ruchu (przychodów i rozchodów) rzeczowych składników aktywów obrotowych podczas ich inwentaryzacji mogą być ujawnione nadwyżki i niedobory, które mogły powstać w wyniku pomyłek przy przyjmowaniu i wydawaniu przedmiotów o zbliżonych cechach zewnętrznych, takich jak: gatunek, kolor, przeznaczenie. W takich przypadkach może być dokonana kompensata niedoborów z nadwyżkami, jeżeli:

- jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową kompensowanych składników,

- kompensata została dopuszczona w instrukcji inwentaryzacyjnej lub zasadach rachunkowości.

Jeśli jednostka prowadzi wyłącznie wartościową ewidencję rzeczowych składników aktywów obrotowych, to nie powinna dokonywać kompensaty ogólnej kwoty niedoborów z ogólną kwotą nadwyżek, lecz powstałą różnicę zweryfikować i odpowiednio rozliczyć w księgach rachunkowych.


Schemat. Klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna

- art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Teresa Fołta

biegły rewident

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »