REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż udziałów jest przychodem finansowym

Beata Piotrowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W księgach rachunkowych sprzedaż udziałów stanowiących zarówno inwestycje krótkoterminowe, jak i długoterminowe ujmuje się w przychodach finansowych, natomiast wartość netto sprzedanych udziałów stanowi koszt finansowy.

Udziały w spółce z o.o. mogą być zbywane w całości lub w części ułamkowej, przy czym ich zbycie powinno być dokonane w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 ustawy Kodeks spółek handlowych). W momencie zbycia udziału następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z jego posiadania na nabywcę. Nabywca udziału wstępuje do spółki na miejsce zbywcy (poprzednika) bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności ze strony spółki czy samego nabywcy, jeśli spełniony został wymóg zawiadomienia spółki przewidziany w art. 187 k.s.h. oraz jeżeli nie zachodzą dozwolone przepisami k.s.h. i zastrzeżone w umowie spółki ograniczenia.

Autopromocja

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. nabyła udziały własne w ilości 20 sztuk po 400 zł/szt., tj. 8 tys. zł. Następnie sprzedała te udziały po 500 zł/szt., tj. 10 tys. zł.

Ewidencja w księgach będzie następująca:

1. Sprzedaż udziałów - 10 tys. zł (20 szt. x 500 zł/szt.)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wn konto Pozostałe rozrachunki (analitycznie: Rozrachunki z tytułu sprzedaży udziałów)

Ma konto Przychody finansowe;

2. Rozchód sprzedanych udziałów (na podstawie dowodu Pk) - 8 tys. zł (20 szt. x 400 zł/szt.)

Wn konto Koszty finansowe

Ma konto Krótkoterminowe aktywa finansowe (analitycznie: Udziały własne);

3. Nadwyżka ceny sprzedaży udziałów nad ceną ich nabycia (na podstawie dowodu Pk) - 2 tys. zł (10 tys. zł - 8 tys. zł)

Wn konto Koszty finansowe

Ma konto Kapitał zapasowy.

EWIDENCJA KSIĘGOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Spółka A nabyła w 2006 r. 100 udziałów spółki B o wartości nominalnej 100 tys. zł. Wartość udziałów pokryto wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego o wartości początkowej 200 tys. zł i dotychczasowym umorzeniu 120 tys. zł. Spółka A w 2008 roku sprzedała wszystkie udziały za kwotę 140 tys. zł spółce C. Wartość nominalna sprzedanych udziałów wynosiła 100 tys. zł, zaś ich wartość księgowa stanowiła kwotę 80 tys. zł.

Autopromocja

Salda początkowe wybranych kont są następujące:

Konto Długoterminowe aktywa finansowe - 80 tys. zł (saldo Wn),

Konto Kapitał z aktualizacji wyceny - 20 tys. zł (saldo Ma),

Konto Odpisy aktualizujące aktywa finansowe - 20 tys. (saldo Wn).

Zapisy w ewidencji księgowej będą następujące:

1. Sprzedaż udziałów - 140 tys. zł

Wn konto Pozostałe rozrachunki (analitycznie: Konto imienne nabywcy)

Ma konto Przychody finansowe;

2. Wyksięgowanie sprzedanych udziałów:

a) wartość księgowa udziałów - 80 tys. zł

Wn konto Koszty finansowe

Ma konto Długoterminowe aktywa finansowe,

b) rozliczenie różnicy z aktualizacji wyceny udziałów - 20 tys. zł

Wn konto Kapitał z aktualizacji wyceny

Ma konto Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe.

W rachunku zysków i strat w pozycji G.III (wariant porównawczy) lub w pozycji J.III (wariant kalkulacyjny), spółka A wykaże kwotę 60 tys. zł (140 tys. zł - 80 tys. zł), jako zysk ze zbycia inwestycji.

W sytuacji kiedy spółka sprzedaje własne udziały, księgowania będą takie, jak przedstawia przykład.

Sprzedaż udziałów w CIT

Do ustalenia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów stosuje się zapis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Ustawodawca zastrzegł jednak, że jeżeli przyjęta cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości ceny rynkowej.

Dochód lub strata osiągana ze sprzedaży udziałów rozliczane są na ogólnych zasadach. Podatnik nie określa dochodu na poszczególnych transakcjach, ale stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o CIT. Interpretację taką zaprezentował Podkarpacki Urząd Skarbowy w piśmie nr PUS.I/423/118/06 z 13 lutego 2007 r.

 

Ujęcie rachunkowe

W księgach rachunkowych nabyte udziały zalicza się do inwestycji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości (po nowelizacji ustawy z 2008 roku, Dz.U. nr 63, poz. 393), przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

Przychody i koszty dotyczące zbycia udziałów ujmuje się w księgach rachunkowych jako przychody i koszty finansowe. W myśl bowiem art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości (po jej nowelizacji) wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2.

Obie zmiany w powyższym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2009 r.

Należy jednak pamiętać, że w ciągu roku przychody i koszty z operacji związanych ze zbyciem inwestycji ustala się oddzielnie, księgując:

• przychody na koncie Przychody finansowe,

• koszty na koncie Koszty finansowe.

Na dzień bilansowy ustalone na tych kontach oddzielnie wielkości przychodów i kosztów finansowych za dany rok obrotowy przenosi się na wynik finansowy.

Natomiast w rachunku zysków i strat wykazuje się jedynie wynik finansowy jako:

• zysk ze zbycia inwestycji,

• strata ze zbycia inwestycji.

Beata Piotrowska

ksiegowosc@infor.pl

Podstawa prawna

• Art. 180 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

• Art. 7 ust. 2, art. 14 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

• Art. 3 ust. 1 pkt 17, art. 42 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 393).

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA