REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż udziałów jest przychodem finansowym

Beata Piotrowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W księgach rachunkowych sprzedaż udziałów stanowiących zarówno inwestycje krótkoterminowe, jak i długoterminowe ujmuje się w przychodach finansowych, natomiast wartość netto sprzedanych udziałów stanowi koszt finansowy.

Udziały w spółce z o.o. mogą być zbywane w całości lub w części ułamkowej, przy czym ich zbycie powinno być dokonane w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 ustawy Kodeks spółek handlowych). W momencie zbycia udziału następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z jego posiadania na nabywcę. Nabywca udziału wstępuje do spółki na miejsce zbywcy (poprzednika) bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności ze strony spółki czy samego nabywcy, jeśli spełniony został wymóg zawiadomienia spółki przewidziany w art. 187 k.s.h. oraz jeżeli nie zachodzą dozwolone przepisami k.s.h. i zastrzeżone w umowie spółki ograniczenia.

REKLAMA

Autopromocja

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. nabyła udziały własne w ilości 20 sztuk po 400 zł/szt., tj. 8 tys. zł. Następnie sprzedała te udziały po 500 zł/szt., tj. 10 tys. zł.

Ewidencja w księgach będzie następująca:

1. Sprzedaż udziałów - 10 tys. zł (20 szt. x 500 zł/szt.)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wn konto Pozostałe rozrachunki (analitycznie: Rozrachunki z tytułu sprzedaży udziałów)

Ma konto Przychody finansowe;

2. Rozchód sprzedanych udziałów (na podstawie dowodu Pk) - 8 tys. zł (20 szt. x 400 zł/szt.)

Wn konto Koszty finansowe

Ma konto Krótkoterminowe aktywa finansowe (analitycznie: Udziały własne);

3. Nadwyżka ceny sprzedaży udziałów nad ceną ich nabycia (na podstawie dowodu Pk) - 2 tys. zł (10 tys. zł - 8 tys. zł)

Wn konto Koszty finansowe

Ma konto Kapitał zapasowy.

EWIDENCJA KSIĘGOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Spółka A nabyła w 2006 r. 100 udziałów spółki B o wartości nominalnej 100 tys. zł. Wartość udziałów pokryto wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego o wartości początkowej 200 tys. zł i dotychczasowym umorzeniu 120 tys. zł. Spółka A w 2008 roku sprzedała wszystkie udziały za kwotę 140 tys. zł spółce C. Wartość nominalna sprzedanych udziałów wynosiła 100 tys. zł, zaś ich wartość księgowa stanowiła kwotę 80 tys. zł.

Salda początkowe wybranych kont są następujące:

Konto Długoterminowe aktywa finansowe - 80 tys. zł (saldo Wn),

Konto Kapitał z aktualizacji wyceny - 20 tys. zł (saldo Ma),

Konto Odpisy aktualizujące aktywa finansowe - 20 tys. (saldo Wn).

Zapisy w ewidencji księgowej będą następujące:

1. Sprzedaż udziałów - 140 tys. zł

Wn konto Pozostałe rozrachunki (analitycznie: Konto imienne nabywcy)

Ma konto Przychody finansowe;

2. Wyksięgowanie sprzedanych udziałów:

a) wartość księgowa udziałów - 80 tys. zł

Wn konto Koszty finansowe

Ma konto Długoterminowe aktywa finansowe,

b) rozliczenie różnicy z aktualizacji wyceny udziałów - 20 tys. zł

Wn konto Kapitał z aktualizacji wyceny

Ma konto Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe.

W rachunku zysków i strat w pozycji G.III (wariant porównawczy) lub w pozycji J.III (wariant kalkulacyjny), spółka A wykaże kwotę 60 tys. zł (140 tys. zł - 80 tys. zł), jako zysk ze zbycia inwestycji.

W sytuacji kiedy spółka sprzedaje własne udziały, księgowania będą takie, jak przedstawia przykład.

Sprzedaż udziałów w CIT

Do ustalenia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów stosuje się zapis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Ustawodawca zastrzegł jednak, że jeżeli przyjęta cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości ceny rynkowej.

Dochód lub strata osiągana ze sprzedaży udziałów rozliczane są na ogólnych zasadach. Podatnik nie określa dochodu na poszczególnych transakcjach, ale stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o CIT. Interpretację taką zaprezentował Podkarpacki Urząd Skarbowy w piśmie nr PUS.I/423/118/06 z 13 lutego 2007 r.

 

Ujęcie rachunkowe

W księgach rachunkowych nabyte udziały zalicza się do inwestycji.

REKLAMA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości (po nowelizacji ustawy z 2008 roku, Dz.U. nr 63, poz. 393), przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

Przychody i koszty dotyczące zbycia udziałów ujmuje się w księgach rachunkowych jako przychody i koszty finansowe. W myśl bowiem art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości (po jej nowelizacji) wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2.

Obie zmiany w powyższym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2009 r.

Należy jednak pamiętać, że w ciągu roku przychody i koszty z operacji związanych ze zbyciem inwestycji ustala się oddzielnie, księgując:

• przychody na koncie Przychody finansowe,

• koszty na koncie Koszty finansowe.

Na dzień bilansowy ustalone na tych kontach oddzielnie wielkości przychodów i kosztów finansowych za dany rok obrotowy przenosi się na wynik finansowy.

Natomiast w rachunku zysków i strat wykazuje się jedynie wynik finansowy jako:

• zysk ze zbycia inwestycji,

• strata ze zbycia inwestycji.

Beata Piotrowska

ksiegowosc@infor.pl

Podstawa prawna

• Art. 180 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

• Art. 7 ust. 2, art. 14 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

• Art. 3 ust. 1 pkt 17, art. 42 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 393).

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA