REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w KRS warunkiem zmiany roku podatkowego

Marcin Banasik
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Spółka z o.o. 26 lipca 2007 r. w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, złożyła do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zmianie roku obrotowego. Z zawiadomienia wynikało, że w wyniku podjętej uchwały przez zgromadzenie wspólników 30 czerwca 2007 r. spółka rezygnuje z dotychczas przyjętego roku podatkowego trwającego od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku i wybiera rok kalendarzowy. Po dokonanej zmianie pierwszy rok rozpoczyna się od 1 lipca 2007 r. i trwa do 31 grudnia 2008 r. Następny rok podatkowy będzie zgodny z rokiem kalendarzowym.

Do zawiadomienia spółka dołączyła kserokopię aktu notarialnego o zmianie umowy spółki oraz kopię wniosku złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zmianie danych podmiotu w rejestrze sądowym. Z uwagi na długotrwałe procedury rejestracyjne nie dołączyła odpisu KRS o faktycznym dokonaniu wpisu o ww. zmianie. W umowie spółki znalazł się natomiast stosowny zapis o roku podatkowym. Czy to zawiadomienie o zmianie roku podatkowego było skuteczne?

REKLAMA

Autopromocja

Tak, chociaż w rozpatrywanej sprawie naczelnik urzędu skarbowego uważał, że spółka naruszyła warunki art. 8 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych i nie mogła od 1 lipca 2007 r. dokonać zmiany roku podatkowego.

W uzasadnieniu negatywnego stanowiska organ I instancji powołał treść art. 8 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. W razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Zawiadomienia o zmianie roku podatkowego należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Zdaniem naczelnika urzędu skarbowego, z powyższych regulacji ustawowych wynika, że aby dokonać skutecznej zmiany roku podatkowego, należy spełnić łącznie dwa warunki, czyli w terminie 30 dni:

1) wprowadzić do statutu albo do umowy spółki zapis zmieniający rok podatkowy, przy czym kierując się zapisami art. 255 § 1 i art. 256 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) zmiany stają się skuteczne w stosunkach zewnętrznych dopiero z chwilą faktycznego wpisu do KRS; zgodnie z art. 255 § 1 k.s.h. zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru, natomiast zgodnie z art. 256 § 1 k.s.h. zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego - dopóki więc zmiana statutu albo umowy spółki dotycząca roku podatkowego nie zostanie zarejestrowana w KRS, dopóty nie można mówić, że doszło do skutecznej zmiany roku podatkowego,

2) od zakończenia ostatniego roku podatkowego zawiadomić o zmianie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Ponieważ spółka dokonała zawiadomienia właściwego organu podatkowego o zmianie roku z zachowaniem 30-dniowego terminu, ale zmiana umowy spółki została zarejestrowana w KRS po jego upływie - nie można stwierdzić, że ustawowy 30-dniowy termin został dochowany. A zatem złożone zawiadomienie będzie skuteczne dopiero od następnego roku podatkowego. Zdaniem naczelnika urzędu skarbowego, aby zachować termin 30 dni, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy, należy odpowiednio wcześniej podjąć decyzję i uchwałę o zmianie roku podatkowego, tak aby w ustawowym terminie zdążyć z jej rejestracją w sądzie rejestrowym. Spółka nie zgodziła się z powyższym rozstrzygnięciem, wnosząc odwołanie do organu II instancji, który uznał, że aby zawiadomienie o zmianie roku było skuteczne - warunek dotyczący zarejestrowania w KRS zmiany umowy oraz warunek zawiadomienia właściwego organu podatkowego o zmianie roku podatkowego wcale nie muszą zostać spełnione oba równocześnie w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Nie wymagają tego przepisy art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Termin 30-dniowy dotyczy jedynie zawiadomienia o zmianie roku podatkowego właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W żadnym razie zachowanie 30-dniowego terminu nie dotyczy zarejestrowania zmiany umowy spółki w KRS. Ustawodawca w tym względzie nie odsyła w ustawie podatkowej do odrębnych przepisów (k.s.h.). Zmiana umowy spółki w myśl art. 255 k.s.h. następuje w wyniku podjęcia uchwały przez wspólników i dokonania wpisu do rejestru. Wpis ten ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że każda zmiana powinna być wpisana do rejestru.

Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (tzw. stosunek zewnętrzny) wywołuje skutki prawne. Do czasu rejestracji skuteczność uchwały w sprawie zmian ograniczona jest do stosunku wewnętrznego, tj. jedynie między spółką a wspólnikami, w stosunku do których skutek ten powstaje z chwilą powzięcia uchwały.

W praktyce powstaje więc problem, jak należy postępować w opisanej sytuacji.

Zdaniem organu odwoławczego, z czym należy się zgodzić, spółka może skorzystać z przywileju zmiany roku podatkowego, przy czym powinna liczyć się z ewentualnymi (podatkowymi) konsekwencjami, jeżeli sąd wniosek odrzuci. Podatnik nie może ponosić odpowiedzialności za opieszałe procedury rejestracji zmian umowy spółki. Nie można też zarzucać spółce, że działając w zawiniony sposób doprowadziła do wydania niekorzystnej dla siebie decyzji, ponieważ powinna była podjąć stosowną uchwałę o zmianie roku podatkowego odpowiednio wcześniej.

W takiej sytuacji, na co wskazuje się w doktrynie i literaturze, należy przyjąć, że ryzyko związane ze zmianą roku podatkowego przed wpisem zmiany umowy spółki do rejestru obciąża działających, w szczególności zarząd (A. Kidyba, Komentarz do art. 255 k.s.h., Zakamycze 2005, wyd. III). Osoby podejmujące czynności dotyczące zmian będą zobowiązane do wyrównania spółce powstałej w związku z tym szkody, jeżeli nie dojdzie do rejestracji zmiany roku podatkowego w KRS i rzutuje to na wielkość zobowiązania podatkowego.

Marcin Banasik

Podstawa prawna:

art. 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA