reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Zmiany w KRS warunkiem zmiany roku podatkowego

Zmiany w KRS warunkiem zmiany roku podatkowego

Spółka z o.o. 26 lipca 2007 r. w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, złożyła do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zmianie roku obrotowego. Z zawiadomienia wynikało, że w wyniku podjętej uchwały przez zgromadzenie wspólników 30 czerwca 2007 r. spółka rezygnuje z dotychczas przyjętego roku podatkowego trwającego od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku i wybiera rok kalendarzowy. Po dokonanej zmianie pierwszy rok rozpoczyna się od 1 lipca 2007 r. i trwa do 31 grudnia 2008 r. Następny rok podatkowy będzie zgodny z rokiem kalendarzowym.


Do zawiadomienia spółka dołączyła kserokopię aktu notarialnego o zmianie umowy spółki oraz kopię wniosku złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zmianie danych podmiotu w rejestrze sądowym. Z uwagi na długotrwałe procedury rejestracyjne nie dołączyła odpisu KRS o faktycznym dokonaniu wpisu o ww. zmianie. W umowie spółki znalazł się natomiast stosowny zapis o roku podatkowym. Czy to zawiadomienie o zmianie roku podatkowego było skuteczne?

Tak, chociaż w rozpatrywanej sprawie naczelnik urzędu skarbowego uważał, że spółka naruszyła warunki art. 8 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych i nie mogła od 1 lipca 2007 r. dokonać zmiany roku podatkowego.

W uzasadnieniu negatywnego stanowiska organ I instancji powołał treść art. 8 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. W razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Zawiadomienia o zmianie roku podatkowego należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Zdaniem naczelnika urzędu skarbowego, z powyższych regulacji ustawowych wynika, że aby dokonać skutecznej zmiany roku podatkowego, należy spełnić łącznie dwa warunki, czyli w terminie 30 dni:

1) wprowadzić do statutu albo do umowy spółki zapis zmieniający rok podatkowy, przy czym kierując się zapisami art. 255 § 1 i art. 256 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) zmiany stają się skuteczne w stosunkach zewnętrznych dopiero z chwilą faktycznego wpisu do KRS; zgodnie z art. 255 § 1 k.s.h. zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru, natomiast zgodnie z art. 256 § 1 k.s.h. zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego - dopóki więc zmiana statutu albo umowy spółki dotycząca roku podatkowego nie zostanie zarejestrowana w KRS, dopóty nie można mówić, że doszło do skutecznej zmiany roku podatkowego,

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama