| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Określenie kwoty wadium

Określenie kwoty wadium

Jak określić kwotę wadium w różnych (jednakowej) kwotach dla każdej części zamówienia lub jednakowej kwocie dla więcej niż jednej części zamówienia oraz w różnych kwotach dla pozostałych części zamówienia?


Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Zasady ustalania wartości zamówienia zostały uregulowane w:

1) art. 32 ust. 1 i 2 upzp - zasady ogólne,

2) art. 32 ust. 3 upzp - ustalenie wartości zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,

3) art. 32 ust. 4 upzp - ustalenie wartości zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania,

4) art. 32 ust. 5 upzp - ustalenie wartości zamówienia, jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością,

5) art. 32 ust. 6 upzp - ustalenie wartości dynamicznego systemu zakupów,

6) art. 32 ust. 7 upzp - ustalenie wartości umowy ramowej,

7) art. 33 ust. 1 pkt 1 upzp - ustalenie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,

8) art. 34 ust. 1 i 2 upzp - ustalenie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo,

9) art. 34 ust. 3 upzp - ustalenie wartości zamówień udzielanych na czas:

a) nieoznaczony (pkt 1),

b) oznaczony nie dłuższy niż 12 miesięcy [pkt 2 lit. a)],

c) oznaczony dłuższy niż 12 miesięcy [pkt 2 lit. b)],

10) art. 34 ust. 4 upzp - ustalenie wartości zamówienia, jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe,

11) art. 34 ust. 5 upzp - ustalenie wartości zamówienia, jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji,

12) art. 35 upzp - termin ustalenia wartości zamówienia.

Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, a wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dalej: rozporządzenie), jest obowiązany określić (patrz przykład) kwotę wadium w:

1) różnych kwotach dla każdej części zamówienia (1), lub

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Pałucki Trusiński Hermelin

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »