REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Niedopuszczalność zmian istotnych postanowień umowy zawartych w trybie udzielenia zamówienia publicznego

Kancelaria Prawna
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.
Niedopuszczalność zmian istotnych postanowień umowy zawartych w trybie udzielenia zamówienia publicznego
Niedopuszczalność zmian istotnych postanowień umowy zawartych w trybie udzielenia zamówienia publicznego

REKLAMA

REKLAMA

Dyspozycja art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907; zwanej dalej „PZP”) wprost zakazuje dokonywania zmian w ramach istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niewątpliwie wskazana wyżej treść jest swoistym ograniczeniem ogólnej zasady swobody umów, jednakże jest to podyktowane charakterem postępowania przetargowego.

Autopromocja

Generalnie charakterystyka umowy o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza możliwość dokonywania zmian po jej zawarciu. Eliminuje to bardzo formalne i rygorystyczne ukształtowanie przez ustawodawcę procedur postępowań przetargowych. W ustawodawstwie przyjęto, iż zamawiający, publikując projekt umowy w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie dokonując określonego wyboru oferty, oraz wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, oboje godzą się na warunki Umowy. Zatem umożliwienie obu stronom dokonywania dowolnych zmian byłoby de facto sprzeczne z celem nałożonym przez ustawodawcę całej procedurze przetargowej. W przeciwnym razie możliwość modyfikacji katalogu praw i obowiązków wykluczałaby ich wiążący charakter, a samo takie postępowanie mogłoby być potraktowane tylko i wyłącznie jako działanie szkodzące innym podmiotom, będącym oferentami, a uczestniczącymi uprzednio w procedurze przetargowej.

Jednakże w ramach przytoczonej wyżej dyspozycji art. 144 ust. 1 PZP ustawodawca przewidział wyjątek od powyższej reguły, enumeratywnie wskazując okoliczności, w jakich może dojść do zmiany umowy zawartej po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Są to następujące przesłanki, a mianowicie, gdy zmiany umowy mają charakter nieistotny w stosunku do treści samej oferty, lub gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe przesłanki winny być traktowane rozłącznie. Ponadto analizując treść art. 144 ust. 1 PZP, należy podkreślić, iż zakaz obejmuje dokonywanie zmian jedynie w ramach istotnych postanowień umowy. Zatem w przypadku drobnych poprawek strony będą mogły dokonywać modyfikacji. Mimo wszystko podmioty wielokrotnie wskazują wątpliwości, co do interpretacji terminu istotnego charakteru zmian. Bowiem art. 144 ust. 1 PZP nie przytacza wprost jakie zmiany umowy należy traktować jako istotne.

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na newsletter!

Trudno jednoznacznie określić definicję pojęcia „istotności”. W doktrynie prawa zamówień publicznych, jak i praktyce Urzędu Zamówień Publicznych wykształcił się pogląd, iż istotne elementy umowy dotyczą treści oferty przedłożonej przez zamawiającego oraz wykonawcy, bowiem zmiana umowy nie może prowadzić do odstępstwa od treści samej oferty. Reasumując, co do zasady będą to postanowienia dotyczące stron, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji lub sposobu płatności. Pomocnym przy rozróżnieniu może okazać się pogląd dotychczasowego orzecznictwa, zgodnie z którym za zmiany nieistotne należy rozumieć takie, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt: I ACa 306/13).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W pierwszej kolejności treść art. 144 ust. 1 PZP wyklucza możliwość dokonywania zmian podmiotowych w zawartej już umowie o udzielenie zamówienia publicznego, co również wskazał wielokrotnie Sąd Najwyższy. Wykonawca, któremu zamawiający udziela zamówienia, w myśl art. 22 ust. 1 PZP, winien spełniać warunki określone w specyfikacji i tym samym gwarantować należyte wykonanie zobowiązania. Zmiana w tym zakresie oraz wprowadzenie innego podmiotu niż ten, który uczestniczył w postępowaniu przetargowym, przeczyłoby celowi i zasadom, jakie zostały nadane przez ustawodawcę. Ponadto prowadziłoby to do licznych nadużyć w obrocie gospodarczym.

Prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne

Podobnie należy interpretować niedopuszczalność w zakresie podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 lutego 2013 r. (sygn.. akt: I ACa 665/12), jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie (wykonawca) nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Za treść oferty uznać należy postanowienia dotyczące kar umownych czy też innych postanowień dotyczących odpowiedzialności cywilnoprawnej za wykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy. Uzasadnieniem powyższego stwierdzenia jest również fakt, iż są to postanowienia, najczęściej zawierane we wzorze umowy, będącym załącznikiem do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego. O istotności tychże klauzul przemawia wymienienie przez ustawodawcę w art. 36 ust. 1 pkt 16 PZP projektu umowy jako elementu, który winien zostać zamieszczony w specyfikacji.

Za mniej istotny zakres będzie uznany sposób wykonania zamówienia publicznego, pod warunkiem, że nie podlegał ocenie do wyboru najkorzystniejszej oferty bądź też nie został on narzucony przez Zamawiającego wprost w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe postanowienia raczej nie powinny być traktowane jako istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 PZP.

Próg bagatelności po zmianach w 2014 r.

Omawiając kwestie dopuszczalności dokonywania zmian w ramach zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego warto odnieść się do skutku, jaki wywoła sprzeczna z prawem modyfikacja umowy. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 2 PZP zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 podlega unieważnieniu. Jednak wspomniana wyżej nieważność względna nie będzie dotyczyła całej umowy, jedynie tylko tych postanowień, które zostały zmienione wbrew literze prawa.

Reasumując powyższą tematykę, warto uprzednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieścić klauzule, uprawniająca do dokonywania zmian treści umowy o udzieleniu zamówienia publicznego po jej zawarciu wraz z enumeratywnie wymienionymi przypadkami, w których może to nastąpić.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM


Paulina Kutrzebka

Senior Associate

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.

Zapraszamy do dyskusji na forum

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Bon energetyczny o 100% wyższy - dla ogrzewających np. pompą ciepła czy piecem akumulacyjnym maksymalnie 1200 zł

W przypadku bonu energetycznego dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, np. pompa ciepła czy piec akumulacyjnym, ustawodawca proponuje zwiększone o 100% wsparcie. Osoby w tym przedziale mogą liczyć na świadczenie pieniężne w wysokości od 600 zł do 1200 zł.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

REKLAMA