| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Rozliczanie i dokumentacja > Jak prowadzić ewidencje akcyzowe?

Jak prowadzić ewidencje akcyzowe?

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące zasad prowadzenia ewidencji akcyzowych. Warto zwrócić uwagę na wymogi zawarte w tym akcie prawnym.

W dniu 30 marca 2018 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (dalej jako rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych).

To nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r. Ww. rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21.12.2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Aktualne rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych wydane zostało w związku ze zmianami w ustawie o podatku akcyzowym dotyczącymi suszu tytoniowego oraz opodatkowania podatkiem akcyzowym dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych tj. płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich a także w związku z objęciem ww. wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Obecnie obowiązujące (od 1.04.2018 r.) rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych nadało nowe brzmienie § 40 (ewidencja suszu tytoniowego) oraz złącznikom 10 – 12 (wzory ewidencji dotyczących znaków akcyzy), a także wprowadziło okres przejściowy dla ewidencji podatkowych znaków akcyzy prowadzonych zgodnie ze wzorami obowiązującymi do 31.03.2018 r. trwający nie dłużej niż do 31.12.2018 r.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

W odniesieniu natomiast do zasad prowadzenia ewidencji na potrzeby podatku akcyzowego, nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych nie przewiduje zmian w porównaniu z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem. Podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji akcyzowych (dokumentacji) nadal ma prawo wyboru formy prowadzenia ewidencji. Ewidencje akcyzowe mogą być zatem prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej.

Warto zapamiętać, że w przypadku prowadzenia dokumentacji w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej wypełniania karty dokumentacji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego dokumentację. Tym samym, przed rozpoczęciem wypełniania ewidencji akcyzowej w formie papierowej należy ją przedstawić do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w celu opatrzenia przeszycia plombą przy użyciu plombownicy stosowanej do plombowania dokumentacji prowadzonych przez organ Krajowej Administracji Skarbowej.

Ponadto naczelnik urzędu celno-skarbowego na ostatniej stronie dokumentacji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis. Wpisy do dokumentacji winny być dokonywane w sposób trwały i wyraźny. Zmian i poprawek należy dokonywać w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce "uwagi".

Bieżące rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych utrzymuje także zasady prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Do prowadzenia takich ewidencji nadal można wykorzystywać więcej niż jeden program komputerowy. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji i w taki sposób, aby:

  1. umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
  2. umożliwiała dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
  3. pozwalała na drukowanie wpisów i raportów z ewidencji w porządku chronologicznym;
  4. uniemożliwiała usuwanie wpisów.

Z uwagi na powyższe wymogi, ewidencje akcyzowe nie mogą być prowadzone w formie arkusza kalkulacyjnego Excel. Winny być one prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych spełniających ww. wymagania.

Kopię dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej należy ponadto przechowywać zapisaną na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »