Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Miejsce osiągania dochodów a podatek u źródła

Grzegorz Niebudek
Adwokat i Doradca podatkowy, Parter Zarządzający Kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek
Miejsce osiągania dochodów a podatek u źródła /fot. Fotolia
Miejsce osiągania dochodów a podatek u źródła /fot. Fotolia
Dla powstania obowiązku poboru podatku u źródła wystarczające jest, że podmiot dokonujący wypłaty należności jest polskim podatnikiem. Innymi słowy, jedyna przesłanka opodatkowania dochodów nierezydentów w Polsce jest taka, aby osiągnięty został na terytorium RP, co znaczy, że ich źródło znajduje się na terenie Polski. Nieuzasadnione jest doszukiwanie się dalszych warunków, których spełnienie wymagane jest do opodatkowania takiego dochodu podatkiem u źródła.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 maja 2016 r. o sygn. II FSK 1577/14.

W przedmiotowej sprawie, Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Izby Skarbowej, w której wskazała, że świadczy usługi remontowe i serwisowe poza granicami kraju, oraz że wynajmuje narzędzia, elementy zaplecza technicznego oraz sanitarnego od dostawców będących rezydentami na terytorium państw, w których wykonywane są dane prace remontowe lub usługowe.

W ocenie Spółki, nie była ona zobowiązana do poboru oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawych, zwanego inaczej podatkiem u źródła, od należności wypłaconych na rzecz wynajmujących z tytułu wynajmu narzędzi oraz elementów zaplecza technicznego i sanitarnego wykorzystywanych wyłącznie poza granicami Polski.

W ocenie Spółki skarżącej nie była ona zobowiązania do pobrania podatku u źródła, gdyż kryterium decydującym dla uznania, że dany przychód powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce jest ustalenie, czy przychód ten został osiągnięty na terytorium Polski. W uzasadnieniu tego stanowiska Spółka wskazała na treść art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 jak i art. 26 ust. 1 ustawy CIT. Zdaniem Spółki, użyte przez ustawodawcę określenie „osiągnięty na” należy interpretować z perspektywy działań podejmowanych przez podatnika (podmiotu zagranicznego). Mówiąc inaczej, dochód należy uznać za osiągnięty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wtedy tylko, gdy zagraniczny podmiot dokonał na terytorium Polski czynności, w wyniku których ten dochód został wygenerowany.

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe, wskazując jednocześnie, że dla oceny czy dany przychód zagranicznych osób prawnych powstał na terytorium Polski decydujące znaczenie ma miejsce osiągnięcia dochodów nie zaś miejsce świadczenia usługi wykonywania czynności czy też miejsca dokonania wypłaty. Zgodnie z tym, jeśli świadczenia są wykonywane na rzecz polskiego rezydenta, dochodzi do osiągnięcia przez nierezydentów dochodów na terenie Polski. W związku z powyższym Spółka polska będzie miała obowiązek obliczenia, poboru i wpłaty do urzędu skarbowego podatku u źródła. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał także, że w przypadku gdy wypłaty należności z tytułu wykonywanych świadczeń na rzecz nierezydenta, mającego siedzibę lub zarząd w kraju z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy stosować przepisy tej umowy. Jeśli brak jest takiej umowy pomiędzy Polską a takim krajem, zastosowanie znajdą wprost przepisy ustawy CIT.

Korzystne podejście WSA

Spółka zaskarżyła powyższą interpretację. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 21 stycznia 2014 r. o sygn. I SA/Wr 1825/13 powołał stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z wyroku z dnia 5 listopada 2009 r. o sygn. II FSK 2194/08, zgodnie z którym, na gruncie polskiego prawa nie można wiązać ograniczonego obowiązku podatkowego nierezydenta z uzyskaniem przychodu od kontrahenta, który jest spółką polską, na podstawie umowy o wykonywanie usług, których realizacja nie jest związana z terytorium RP. Zgodnie z art. 3 ust. 2 CIT obowiązek podatkowy nierezydentów powiązany został ściśle z uzyskaniem dochodów na terytorium Polski. Należy przez to rozumieć miejsce gdzie dokonuje się czynność lub położone są nieruchomości, które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą. Czynnością taką nie jest ani wypłata wynagrodzenia, ani wykorzystanie efektów zrealizowanej umowy, nieistotna jest przy tym siedziba polskiego podatnika.

Usługa oddelegowania pracownika a podatek u źródła na gruncie ustawy o CIT

Rozbieżności interpretacyjne

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 maja 2016 r. o sygn. II FSK 1577/14 wskazał, że w zakresie oceny, kiedy mamy do czynienia z dochodami osiąganymi na terytorium RP, zauważyć można niejednolitą linię orzeczniczą, tj. że w praktyce wskazać można dwa rozbieżne  stanowiska zajmowane przez sądy.

Zgodnie z pierwszym z nich, wskazuje się, że dla objęcia polską jurysdykcją podatkową przychodów osiągniętych przez nierezydentów, z tytułu wypłat należności dokonywanych przez polskich rezydentów niewystarczającym warunkiem do osiągnięcia dochodu na terytorium Polski jest samo wystąpienie dochodu. Aby uznać taki dochód za podlegający podatkowi u źródła konieczne jest także by rezultat świadczone przez niego usługi w postaci powstania lub powiększenia przychodu nastąpił u usługodawcy na terytorium RP. Oznacza to tyle, że nie wystarczy, że w sprawie wystąpi łącznik osobowy – rezultat usługi świadczonej przez kontrahenta mającego siedzibę lub zarząd poza terytorium RP będzie odnosił się do rezydenta polski, który usługę zlecał, zapłacił za nią z własnego majątku i jej efekty wykorzystał w prowadzonej działalności gospodarczej, ale także konieczne jest wystąpienie łącznika terytorialnego w postaci powstania u nierezydenta przychodu na terytorium RP. Na podobnym stanowisku staną Naczelny Sąd Administracyjny między innymi w wyrokach: II FSK 2194/09, II FSK 2144/08 a także II FSK 1454/09.

Zgodnie z drugim stanowiskiem prezentowanym przez sądy, obowiązek dokonania poboru i zapłaty podatku zryczałtowanego podatku dochodowego powstaje już wówczas, gdy nierezydent uzyskał dochód od polskiego rezydenta. Konsekwentnie, miejsce świadczenia usług, wykonywania czynności bądź miejsce dokonania wypłaty nie ma znaczenia dla pobrania podatku u źródła od dochodu – tak stwierdził NSA w wyrokach II FSK 2120/12 oraz II FSK 2121/12.

Polecamy: Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości


Negatywna wykładnia NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 maja 2016 r. zajął negatywne stanowisko i odwołując się do wcześniejszych orzeczeń sądów administracyjnych, uznał, że  na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o CIT można wskazać tylko jeden warunek opodatkowania w Polsce przychodu nierezydentów. Warunkiem tym jest uzyskanie przez takie podmioty dochodów na terytorium RP.

Dodatkowo, zgodnie z poglądem NSA, w nawiązaniu do przepisów Konstytucji RP, w szczególności art. 84 Konstytucji, o zasadach pierwszeństwa wykładni językowej interpretowania przepisów podatkowych należy stwierdzić, że skoro ustawodawca nie sformułował dodatkowych warunków to nie należy ich formułować przez interpretującego. W związku z tym, jedyna przesłanka opodatkowania dochodów nierezydentów w Polsce jest taka, aby osiągnięty został na terytorium RP, co znaczy, że ich źródło znajduje się na terenie Polski. Nieuzasadnione jest doszukiwanie się dalszych warunków, których spełnienie wymagane jest do opodatkowania takiego dochodu podatkiem u źródła.

NSA podkreślił, że w literaturze także podkreśla się, iż określający zakres jurysdykcji podatkowej danego państwa, łącznik podatkowy (czyli sposób powiązania danych kategorii podmiotów z krajowym systemem podatkowym) musi być expressis verbis wyrażony w treści przepisu prawnego i mieć charakter zawężający potencjalny zasięg opodatkowania. Tak między innymi wskazał A. Biegalski w „Kwartalnik Prawa Podatkowego” Nr. 1 z 2000 r.

Konsekwencją powyższego było uznanie, że przede wszystkim pozbawione uzasadnienia normatywnego jest zanegowanie utożsamiania dochodów osiągniętych na terytorium Polski z dochodami otrzymanymi ze źródła znajdującego się na terytorium Polski, przez podmiot mający siedzibę na terytorium Polski i stąd prowadzący operacje gospodarcze oraz wypłacający wynagrodzenia, także za nabyte od nierezydenta usługi niematerialne.

W analogiczny sposób wypowiadał się również Naczelny Sąd Administracyjny między innymi w wyrokach: II FSK 2872/13, II FSK 2955/13, II FSK 3179/13.

Licencje do programów komputerowych bez podatku u źródła

Podsumowanie

Przedmiotowy wyrok stanowi kolejny przejaw negatywnej linii orzeczniczej, zmierzającej do rozszerzającej interpretacji przepisów dotyczących określenia miejsca osiągania dochodów. Stanowisko zajęte przez NSA jest potwierdzeniem profiskalnej wykładni przepisów prezentowanej przez organy podatkowe i prowadzi do sytuacji, w której obowiązek poboru podatku u źródła będzie powstawał w każdym przypadku dokonywania wypłaty na rzecz nierezeydnta, nawet wówczas, gdy czynności wykonywane przez podmiot zagraniczny niemają jakiegokolwiek związku z terytorium Polski.

Pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny powinien być odbierany jako  swego rodzaju nadinterpretacja przepisów, prowadząca do nadmiernych obciążeń publicznoprawnych. Niemniej jednak, zasadne jest wskazanie, że na rok 2017 r. planowane są zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi pojęcie „dochodów osiąganych na terytorium Polski” zostanie uregulowane wprost w przepisach w sposób szeroki, tj. zbliżony do tego wyrażonego przez NSA w przedmiotowej sprawie.

Autorzy:

Marcin Zarzycki, Doradca Podatkowy, Partner

Krystian Kłosowski, Konsultant podatkowy

LTC AQUILA Zarzycki Niebudek

Adwokaci i Doradcy Podatkowi Spółka komandytowa

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Wideoszkolenie: Rozliczenie CIT za 2021
Wideoszkolenie: Rozliczenie CIT za 2021
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kiedy kasa online powinna być połączona z Internetem, gdy usługa jest wykonywana w domu klienta?
  Świadczę usługi informatyczne oraz serwisowe sprzętu komputerowego (drukarki, laptopy, skanery, komputery stacjonarne, składanie komputerów). Wykonuję je głównie na rzecz osób prywatnych. W związku z tym, że usługi świadczę przeważnie stacjonarnie w domu klienta, posiadam przenośną kasę online. Klienci nie odwiedzają mnie w mojej siedzibie (brak stałych godzin pracy). Pierwszy kontakt odbywa się na telefon lub e-mail, a zapłata po wykonaniu usługi. Czy w sytuacji gdy nie mam żadnego zlecenia (bywa tak nawet kilka dni), kasę online muszę mieć cały czas włączoną i połączoną z Internetem?
  Obowiązkowe eFaktury od 2023 roku – na co należy się przygotować?
  Komisja Europejska wyraziła Polsce zgodę na obowiązkowe powszechne stosowanie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). W konsekwencji, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, czeka nas rewolucja w fakturowaniu polegająca na zastąpieniu dotychczasowych papierowych faktur eFakturami, czyli fakturami ustrukturyzowanymi.
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  Jak sprawdzić czy akcyza za samochód została zapłacona?
  Znając numer VIN pojazdu, można na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej) sprawdzić, czy zostały dopełnione: (1) formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju; (2) formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Usługa ta jest bezpłatna.
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - 137 postępowań, 49 decyzji wymiarowych od 2016 roku
  „Według danych na koniec I kw. 2022 r. Szef KAS wszczął od początku działania tej procedury, czyli od 15 lipca 2016 r., 137 postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania w pierwszej instancji, z czego w I kwartale 2022 r. – 18 postępowań. W pierwszej instancji sfinalizowanych zostało już 49 postępowań, w tym 29 zakończyło się już również rozstrzygnięciem drugiej instancji” – powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF Dariusz Zasada.
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych
  Odliczenie składki zdrowotnej z limitem - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (wg stawki 19% PIT) mają uzyskać prawo odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość tego odliczenia składek będzie ograniczona rocznym limitem 8700 zł. Limit ten ma być corocznie waloryzowany przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą będą także mogli odliczyć od przychodu cześć (50%) zapłaconych składek zdrowotnych. Pojawi się także możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej. Natomiast podatnicy opodatkowani PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie będą mieli prawa odliczenia składki zdrowotnej. Takie zmiany wynikają z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Zmiany w Polskim Ładzie. O czym muszą wiedzieć podatnicy?
  Zmiany do Polskiego Ładu zostały przyjęte przez Sejm. W efekcie od 1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać niższa stawka PIT dla skali podatkowej, a zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Co jeszcze zmieni się w podatkach?
  E-Doręczenia – od kiedy? Ponowna zmiana terminu
  Nadchodzi kolejna zmiana przepisów o e-Doręczeniach. 4 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Przewiduje ona nowelizację przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych polegających na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej sprawił, że już w 2021 r. – rok po ogłoszeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych – zmieniono termin wejścia w życie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki do e-Doręczeń. Wówczas dla podmiotów publicznych i niektórych podmiotów niepublicznych przedłużono go do drugiej połowy 2022 r.
  Wybór skali podatkowej dla rozliczenia dochodów lub przychodów z 2022 roku - podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym i ryczałtowcy
  Rozpatrywany aktualnie w Sejmie i Senacie rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT (tzw. Polski Ład 2.0) zakłada m.in. (w związku ze zmianą skali podatkowej, która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku), umożliwienie wyboru skali podatkowej podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują już swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - dla rozliczenia dochodów lub przychodów osiągniętych w 2022 roku. Wyboru tego będzie można dokonać po zakończeniu 2022 roku w zeznaniu podatkowym za ten rok. Ryczałtowcy będą też mogli zrezygnować z ryczałtu w działalności gospodarczej (i przy sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa) w II połowie 2022 roku. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw został 11 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Polski Ład 2.0. – co się zmieni w podatkach (PIT) od 1 lipca 2022 r.?
  W ramach ,,naprawy” nowelizacji prawa podatkowego, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (zwanej ,,Polskim Ładem”) ustawodawca proponuje kolejną rewolucyjną zmianę przepisów podatkowych. Zmiany mają wejść w życie już niebawem – 1 lipca 2022 r. Projekt (w mediach określany jako „Polski Ład 2.0”) może ulec jeszcze zmianie, ale obecnie znamy już jego podstawowe założenia. Na co powinni być gotowi podatnicy PIT?
  Ministerstwo Finansów: konsultacje ws. rekompensaty obniżki PIT dla organizacji pożytku publicznego
  Wkrótce rozpoczną się kolejne konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu wyrównującemu im spadek wpływów z tzw. 1 proc. w związku z obniżeniem podatku PIT - podało w czwartek Ministerstwo Finansów
  Wakacje kredytowe od wakacji - projekt
  Chcielibyśmy, aby wakacje kredytowe mogły być wdrażane już od wakacji, aby od lipca kredytobiorcy mogli składać wnioski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek
  KE: negocjacje ws. unijnego embarga na rosyjską ropę nadal trwają
  Nadal trwają negocjacje w sprawie unijnego embarga na rosyjską ropę, tak aby znaleźć rozwiązanie i przyjąć pakiet sankcji – poinformowała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.
  Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki
  Ministerstwo Finansów informuje: 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Według planu przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.
  Banki podnoszą stawki po decyzji NBP. Niektóre już po raz szósty
  Wojna w Ukrainie i pandemia covid-19 spowodowały drastyczny wzrost wskaźnika, który niedawno wydawał się abstrakcyjnym pojęciem ekonomicznym. Chodzi o inflację - kluczowy termin kojarzący się ze wzrostami cen żywności. Jednak drożejące kredyty i wyższe oprocentowanie lokat bankowych zależą od innego czynnika ściśle powiązanego z inflacją. Rada Polityki Pieniężnej jest zmuszona podnosić stopy procentowe, aby chronić rodzimą walutę. Jak stopy procentowe przekładają się na raty kredytu i oprocentowanie lokat? Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?
  Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki? Zmiany od 13 października 2022 r.
  13 października 2022 roku w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kończy ona długoletni spór, dotyczący tego, jak należy prawidłowo liczyć okres trwania kadencji i z jaką chwilą wygasa mandat członka zarządu spółki. Nie jest to bowiem spór czysto teoretyczny, ale zagadnienie o wysoce praktycznym znaczeniu, bowiem wadliwa reprezentacja spółki niesie za sobą dotkliwe konsekwencje prawne.