| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Jak prawidłowo przejść z ryczałtu na zasady ogólne przy opodatkowaniu przychodów z najmu

Jak prawidłowo przejść z ryczałtu na zasady ogólne przy opodatkowaniu przychodów z najmu

 
INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA

Podatnicy osiągający dochody z najmu (którzy nie wybrali ryczałtu lub z niego zrezygnowali) są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h updof. Zaliczki te uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Ponadto podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku wykazując w nim dochody z wszystkich uzyskanych w ciągu roku źródeł.KOMENTARZ EKSPERTA
Istotą rozliczania przychodów z najmu według skali podatkowej (tzw. zasady ogólne) jest opłacanie podatku w oparciu o rzeczywiście osiągnięty dochód, czyli różnicę między uzyskanym przychodem, a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów. Do takich kosztów zalicza się przede wszystkim wszelkie wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem wydatków wymienionych w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Do kosztów uzyskania można np. zaliczyć opłacenie usług prawnika, koszty remontów, koszty administrowania budynku (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 9 lutego 2006 r., nr Pdf-415/9/2006), czy też wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przeznaczonej na wynajem (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie z dnia 7 kwietnia 2006 r., nr PD/415-7/06).

Podatnicy rozliczający się z najmu według skali podatkowej, wysokość osiągniętego dochodu określają na podstawie posiadanych dowodów dokumentujących uzyskane przychody i poniesione wydatki. Podatnik też winien pamiętać, że ciężar dowodu, co do poniesienia wydatku z reguły spoczywa na nich. Dodać tu należy, iż tak ogólnie przyjęty pogląd powoli ulega zmianie, gdyż linia orzecznicza w tym zakresie dąży do stwierdzenia, że to na organie podatkowym ciąży obowiązek udowodnienia, iż dany koszt został poniesiony.

W sytuacji, gdy podatnik nie korzysta z opodatkowania swoich przychodów uzyskanych z najmu lokalu w formie ryczałtu, wysokość podatku określana jest na podstawie obowiązującej skali podatkowej, która w zależności od wielkości dochodu przewiduje podatek w wysokości 19%, 30% lub 40% dochodu. W trakcie roku podatnik obowiązany jest płacić zaliczki na poczet podatku. Zaliczki za okres od stycznia do listopada, regulowane są w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień podatnik obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego.

Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym osiągnięte przez podatnika dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2007 r. od miesiąca, w którym dochody z najmu przekroczą 3.015 zł). Zaliczkę za grudzień uiszcza się w wysokości zaliczki należnej za listopad. Po zakończeniu roku, w terminie do końca kwietnia, podatnik obowiązany jest złożyć zeznanie, w którym oprócz dochodu z najmu ujmuje wszystkie inne dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej np. przychody ze stosunku pracy lub przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Zatem z punktu widzenia podatnika, „tańszą” formą zapłaty podatku z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego jest opodatkowanie tychże dochodów według ogólnej skali podatkowej, według zasad przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o poniesione koszty jego uzyskania. Natomiast w przypadku wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania jest pomijanie do celów podatkowych kosztów ponoszonych w związku z uzyskiwaniem przychodów. Podstawą opodatkowania jest, co do zasady, wysokość opłaty czynszowej, jaką podatnik otrzymuje (bądź, jaką najemca stawia do jego dyspozycji) z tytułu zawarcia umowy najmu.

Interpretację skomentowała
Agnieszka Dziekan-Arasimowicz
pracownik jednego z urzędów skarbowych

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »