| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > KPiR > Najczęstsze problemy > Zamknięcie roku podatkowego w firmie – jak się przygotować?

Zamknięcie roku podatkowego w firmie – jak się przygotować?

Podatnik prowadzący Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów (PKPiR) ma obowiązek sporządzić spis z natury zwany także remanentem. Dokument ten wpływa na wartość kosztów danego roku podatkowego i jest wykazywany w rozliczeniu rocznym. Wbrew powszechnej opinii podatnicy prowadzący działalność usługową także muszą taki spis sporządzić. Sporządzenie spisu z natury dla większości podatników przypada na dwa dni w roku - 1 stycznia (lub data rozpoczęcia działalności w trakcie roku) i 31 grudnia.

Spis z natury musi zawierać następujące dane:

1. imię i nazwisko właściciela (nazwę firmy);
2. datę sporządzenia spisu;
3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury;
4. szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegający inwentaryzacji;
5. jednostkę miary;
6. ilość stwierdzoną w czasie spisu;
7. cenę w złotych i groszach za jednostkę miary;
8. wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową;
9. łączną wartość spisu z natury;
10. klauzulę "spis zakończono na pozycji...".

Spis z natury powinien także zawierać podpisy osób go sporządzających oraz podpis właściciela zakładu. W składzie komisji sporządzającej remanent muszą znaleźć się przynajmniej dwie osoby.

W spisie z natury powinny znaleźć się towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki. W remanencie na dzień 31 grudnia ujmujemy składniki majątku, których zakup został zaksięgowany do kolumny 10 - "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" w trakcie roku podatkowego, ale składniki te nie zostały sprzedane na dzień 31 grudnia - a więc pozostały w firmie.

Polecamy: Jak przeprowadzić remanent?

Pozycje remanentu wycenia się:

1. materiały i towary handlowe wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia;
2. półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowy i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia;
3. odpady użytkowy, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Czynny płatnik VAT wycenia zakupione na fakturę VAT materiały i towary, od których przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, według cen netto. W pozostałych przypadkach podatnik wycenia pozycje spisu z natury według wartości brutto.

Spis z natury musi być wpisany do księgi. Dopuszczalne są dwie możliwości wpisu remanentu na 31 grudnia:
1. jako wielu pozycji
2. jako jednej pozycji pod warunkiem, że sporządzono odrębny dokument zawierający szczegółowe zestawienie

Spis z natury na dzień 31 grudnia i na dzień 1 stycznia to dwa odrębne dokumenty:

  • spis z natury na ostatni dzień roku podatkowego jest dokumentem kończącym PKPiR na dany rok podatkowy;
  • spis z natury na pierwszy dzień roku podatkowego jest dokumentem otwierającym PKPiR na nowy rok podatkowy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »