reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Rozwiedzeni rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej

Rozwiedzeni rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej

Rozwodzeni rodzice, którzy wykonują władzę rodzicielską, mają prawo do ulgi prorodzinnej. Ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, a gdy takich proporcji nie ustalili – ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach udzielił interpretacji w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny

Wnioskodawca wskazał, iż odliczenie ulgi z tytułu wychowywania dzieci dotyczy łącznie obojga rodziców. Dnia 26 czerwca 2009 r. sąd okręgowy rozwiązał przez rozwód małżeństwo. W sentencji wyroku sąd powierzył władzę rodzicielską nad synem byłej małżonce wnioskodawcy, jednocześnie nie pozbawiając wnioskodawcy władzy rodzicielskiej. Sąd nałożył na wnioskodawcę alimenty na rzecz syna w kwocie 600 zł miesięcznie. Obowiązek alimentacyjny wnioskodawca wypełnia regularnie. Rozliczając podatek dochodowy za 2009 r., miedzy małżonką wnioskodawcy a nim powstał spór o proporcję, w jakiej mogą skorzystać z ulgi. Była małżonka twierdzi, że ulga należy się wnioskodawcy tylko za 3 miesiące (połowa z półrocza, gdy byli małżeństwem). Wnioskodawca uważa, że w związku z tym, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej i wykonuje ją nadal, choć w sposób ograniczony, ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci w takiej samej wysokości, jak była małżonka, czyli 50% na 50%. Stanowisko wnioskodawcy zostało dwukrotnie potwierdzone telefonicznie przez konsultantów z krajowej informacji podatkowej. Nie chcąc nieprzyjemności zarówno dla byłej małżonki, jak i dla siebie, w zeznaniu podatkowym za rok 2009, wnioskodawca skorzystał z ulgi w proporcji 3/12, gdyż była małżonka złożyła zeznanie przed nim.

Wnioskodawca jeszcze raz podkreślił, że nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej przez sąd. Naturalną konsekwencją orzeczenia rozwodu jest powierzenie władzy rodzicielskiej jednej ze stron i ograniczenie (nie pozbawienie) wykonywania jej drugiej stronie. Art. 27f ust. 1 precyzuje jasno, że skoro wnioskodawca nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej i wykonuje ją nadal, nawet w sposób ograniczony, to ma prawo do skorzystania z ulgi na wychowywanie dzieci.

Czy i w jakiej proporcji wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci?

Odpowiedź Izby Skarbowej

Z dniem 01 stycznia 2009 r. uregulowaniami art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zostały zmienione zasady odliczania ulgi z tytułu wychowywania dzieci, określone w treści art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.).

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1. wykonywał władzę rodzicielską,

2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W myśl art. 27f ust. 2 tejże ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek (tj. w 2009 r. 1112,04 zł za cały rok), określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2. wstąpiło w związek małżeński.

Zgodnie z art. 27f ust. 3 powołanej ustawy w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Z przepisu art. 27f ust. 4 wyżej cyt. ustawy wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

reklama

Czytaj także

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami103.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama