reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Ulga na nowe technologie, prawa nabyte

Ulga na nowe technologie, prawa nabyte

Osoby, które nabyły prawa do ulg mieszkaniowych, mogą jeszcze kontynuować dokonywanie odliczeń. Natomiast innowacyjne firmy mogą obniżyć dochód o wydatki na nowe technologie.


Możliwość kontynuowania odliczeń w ramach tzw. praw nabytych dotyczy dwóch ulg o charakterze mieszkaniowym: odliczanej od dochodu odsetkowej oraz odliczanej od podatku ulgi związanej z systematycznym oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej.

W przypadku ulgi odsetkowej prawo do kontynuowania odliczeń nabyli podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na określone cele mieszkaniowe. Przypomnijmy, że ulga odsetkowa polega na odliczeniu od dochodu faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki). Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki, a nie wydatki na spłatę kapitału i można skorzystać z niego po raz pierwszy za rok podatkowy, w którym inwestycja została zakończona. Odsetki można odliczać od podstawy opodatkowania nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

Zasady korzystania z ulgi pozostały bez zmian. Dotyczy ona wyłącznie domów lub mieszkań nowych, czyli zakupionych na rynku pierwotnym, pod warunkiem że kredyt pochodził z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (tzw. SKOK).

Prawo do kontynuowania odliczeń mają również podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2002 r. zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności na zasadach, o których mowa w przepisach o niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego. Prawo do odliczenia dotyczy wyłącznie oszczędzania na jednym i tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, podobnie jak w przypadku ulgi odsetkowej, pieniądze muszą być wydatkowane na określony cel mieszkaniowy.

Kwota odliczenia od podatku z tytułu kasy mieszkaniowej za rok podatkowy wynosi 30 proc. poniesionych wydatków, nie więcej niż 11 340 zł.

Z odliczenia

na nowe technologie nie mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Odliczeń od podstawy opodatkowania mogą również dokonywać przedsiębiorcy inwestujący w nowe technologie. Zgodnie z art. 26c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od postawy opodatkowania można odliczyć wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi prowadzącemu pozarolniczą działalność gospodarczą, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności.

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota poniesionych wydatków na nabycie nowej technologii uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku. Kwotę wydatków uwzględnia się, o ile nie została ona równa podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku uiszczenia przez podatnika zadatków w roku poprzedzającym wprowadzenie nowej technologii do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji.

Odliczeń można dokonać w roku podatkowym, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu jest niższa niż kwota przysługujących odliczeń, nie traci on prawa do ulgi. W takim wypadku odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje w zeznaniach podatkowych za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ulga na nabycie nowych technologii jest limitowana. Podatnik może odliczyć maksymalnie 50 proc. poniesionych wydatków.

Ważne!

W przypadku ulg mieszkaniowych wysokość odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków. Wyjątkiem w przypadku kasy mieszkaniowej są jedynie małżonkowie, w stosunku do których orzeczono separację

LIMIT ULGI ODSETKOWEJ

Minister finansów co roku do 31 grudnia ogłasza w drodze obwieszczenia wysokość kwoty limitu w celu określenia tej części kredytu, od której podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia odsetek. Tak jak w ubiegłym roku, kwota ta wynosi 189 tys. zł.

CO TO SĄ NOWE TECHNOLOGIE

Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich pięć lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama