reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Remanent na koniec 2013 roku - zasady, dane, wycena

Remanent na koniec 2013 roku - zasady, dane, wycena

Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję przychodów i odprowadzający podatki w formie ryczałtu, a także odprowadzający podatek na zasadach ogólnych lub podatek liniowy są zobowiązani prawnie do przeprowadzania inwentaryzacji. Co ważne, inwentaryzacja powinna zostać przeprowadzona zarówno w firmach posiadających towary handlowe, jak i w tych, które ich nie posiadają, na przykład w branży usług – wówczas do księgi przychodów wpisuje się wartość 0 zł.

Jakie dane zawrzeć w spisie z natury?

W spisie z natury przedsiębiorca powinien wskazać co najmniej następujące dane:

1. imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy)

2. datę sporządzenia spisu i numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury

3. szczegółowe określenie towaru i innych składników

4. jednostkę miary i ilość stwierdzoną w czasie spisu

5. cenę w złotych i groszach za jednostkę miary

6. wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową

7. łączną wartość spisu z natury

8. wartość pomniejszenia

- należy wskazać z jakiego powodu następuje pomniejszenie,
- w remanencie dla ryczałtu nie wprowadzamy pomniejszenia,
- w remanencie dla zasad ogólnych  i podatku liniowego wprowadzamy pomniejszenie wynikające z tyt. nieopłaconych faktur zakupu, które zostały wyksięgowane z KPiR ze znakiem minus,

9. klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”

Pod spisem z natury powinien znaleźć się również czytelny podpis właściciela zakładu (wspólników).

Co wykazać w remanencie?

- towary handlowe – również te, które znajdują się poza zakładem podatnika

- materiały podstawowe

- materiały pomocnicze

- wyroby gotowe

- towary obce na terenie zakładu – mimo że nie podlegają one wycenie, należy podać ich ilość oraz wskazać ich właściciela

W spisie powinny również znaleźć się braki, czyli wyroby własnej produkcji, które nie odpowiadają wymaganiom technicznym, zarówno te całkowicie wykończone, jak i wstrzymane w określonej fazie produkcji. Do braków zalicza się też towary uszkodzone lub zniszczone, które w danym stopniu utraciły swoją pierwotną wartość. Towarami, które utraciły tę wartość całkowicie nazywa się natomiast odpadami – i one również powinny być uwzględnione w remanencie.

Remanent nie jest trudny - czyli jak przygotować spis z natury

Remanenty szczególne

Niektóre rodzaje działalności są traktowane szczególnie:

- księgarnie i antykwariaty księgarskie jedną pozycją mogą objąć wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę czy nazwisko autora, zachowując podział na broszury, książki, albumy etc,

- działalności kantorowe spisem z natury powinny objąć wartości dewizowe, które się nie sprzedały,

- działalności polegające na udzielaniu pożyczek pod zastaw w remanencie powinny uwzględnić także przedmioty zastawione pod udzielone pożyczki,

- natomiast działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązane objąć spisem z natury materiały i surowce, które nie zostały zużyte w toku produkcji, a także liczbę zwierząt, dzieląc gatunki na grupy.

Jak wycenić remanent?

Przy wycenianiu remanentu bierze się pod uwagę dwie wartości: cenę zakupu i koszt wytworzenia.

Cena zakupu jest kosztem, jaki nabywca ponosi za zakupione towary lub materiały, pomniejszonym o podatek VAT, a w przypadku sprowadzania z zagranicy powiększonym o cło, podatek akcyzowy oraz dodatkowe opłaty celne. Do ceny zaliczają się również rabaty i opusty – wówczas koszt należy pomniejszyć.

Natomiast koszt wytworzenia to wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

Polecamy: Podstawa opodatkowania VAT 2014 – zmiana ustawy o VAT

Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r. - zasady ogólne

A zatem:

- towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze wycenia się według cen zakupu bądź cen rynkowych z dnia przeprowadzania spisu - ta druga opcja może być brana pod uwagę tylko wtedy, jeśli ceny te są niższe od cen zakupu, a sama wycena dotyczy towaru, który został na przykład uszkodzony,

- półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się na podstawie kosztów ich wytworzenia, natomiast odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,

- niesprzedane wartości dewizowe wycenia się według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu – jednak cena ta nie może być wyższa, niż średni kurs NBP w dniu 30. grudnia,

- wartość rzeczy zastawionych wycenia się według ich wartości rynkowej,

- produkcję niezakończoną, na przykład w działalności usługowej i budowlanej, wycenia się według kosztów wytworzenia – przy czym wartość ta nie może być niższa, niż koszt materiałów zużytych do produkcji,

- natomiast produkcję zwierzęcą wycenia się według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, uwzględniając gatunki, grupę i wagę zwierząt.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

Istotne regulacje prawne, a korekta kosztów

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących nieuregulowanych płatności w remanencie należy obowiązkowo ująć wartość odpowiadającą wartości nieopłaconych towarów i materiałów, które zwiększają przychód przypadający na towary handlowe lub zmniejszają koszty uzyskania przychodu.

Co istotne, w tym roku w życie weszły nowe przepisy, zgodnie z którymi w spisie powinno się wskazać również pozycje KPiR, pod którymi koszty uzyskania przychodu zostały zmniejszone, bądź w wyniku wyksięgowania nieopłaconych podatków zwiększono przychód.

Jeżeli przedsiębiorca do wyceny pozycji objętych spisem z natury zastosował inne zasady wyceny, niż ceny zakupu, nabycia lub kosztu wytworzenia, i zasady te są przewidziane w ust. 1-4 i 7   Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kwota pomniejszenia nie może przewyższać wartość tej wyceny.

W sytuacji, w której przed rozpoczęciem remanentu przedsiębiorca dokonał zwiększenia w kosztach uzyskania przychodu, zgodnie z art. 24D ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym nie należy dokonywać wyceny związanej z pomniejszeniem spisu z natury.

Pomniejszenia spisu z natury z tytułu niepłaconych towarów handlowych nie dokonuje się, jeśli przed wykonaniem remanentu przedsiębiorca zapłacił za towary handlowe, które uległy korekcie w KPiR, a w księdze został ujęty zapis na plus z tytułu opłacenia towarów handlowych.

Jeżeli na zakupione na fakturę towary i materiały przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, płatnik wycenia je według wartości netto. Jeśli natomiast takie prawo mu nie przysługiwało, wycenia je według cen brutto.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama