| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Zbiorcza faktura korygująca w 2014 r.

Zbiorcza faktura korygująca w 2014 r.

Podatnik wystawia zbiorcze faktury korygujące po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Faktury te dotyczą udzielonych kontrahentom rabatów rocznych. Podatnik powziął wątpliwość, czy w przypadku, gdy faktury takie będzie wystawiał w roku 2014 r. wystarczającym będzie podanie w ich treści do jakiego okresu się odnoszą (bez konieczności powoływania się na numery faktur korygowanych).

Jak było do końca 2013 r.

Kwestie związane z wystawianiem faktur korygujących były uregulowane do końca 2013 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur. § 13 rozporządzenia tego rozporządzenia wskazywał na konieczność wystawienia faktury korygującej, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów.

Powyższy przepis umożliwiał wystawienie faktury korygującej – w zależności od przypadku – dla jednej lub większej liczby dostaw (§ 13 ust. 2 ww. rozporządzenia) bądź też do wszystkich dostaw dla jednego odbiorcy (§ 13 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Z przepisów rozporządzenia wynikało, iż w przypadku gdy  korekta dotyczyć ma całości sprzedaży zrealizowanej w danym okresie, a zatem tak jak ma to miejsce w przypadku analizowanego rabatu, możliwym jest wystawienie tylko jednej faktury korygującej – zbiorczej, w treści której nie zostaną powołane wszystkie numery faktur pierwotnych, a wskazany będzie jedynie okres, którego rabat dotyczy.

Rozporządzenie w sprawie faktur 2014 – faktury uproszczone

Faktura zbiorcza od 1 stycznia 2014 r.

Wyżej wskazane rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur obowiązywało do końca 2013 r. Większość znajdujących się w nim regulacji została z dniem 1 stycznia 2014 r. przeniesiona do ustawy o VAT.

Jak wynika z obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 106j ust. 2 ustawy o VAT (który regulował będzie zasady wystawiania  faktur korygujących, faktura korygująca powinna zawierać:

1. wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA",

2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia,

3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca,

- datę wystawienia,

- kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

- numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL.

4. przyczynę korekty;

5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Natomiast, w myśl art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, który ma regulować zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących od 1 stycznia 2014  r., w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

  1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
  2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Faktury zbiorcze w 2014 r.

Faktura VAT 2014 – zmiany zasad fakturowania od 1 stycznia 2014 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »