reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Wypłata dywidendy do spółki komandytowej – rozliczenia podatkowe (PIT i CIT)

Wypłata dywidendy do spółki komandytowej – rozliczenia podatkowe (PIT i CIT)

Wspólnikami spółki kapitałowej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowość prawnej (w tym spółka komandytowa jako spółka osobowa). Podobnie, w przypadku wspólników spółki komandytowej, jej wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Spółka osobowa jest pozbawiona podmiotowości prawnej i tym samym nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Na gruncie ustawy o PIT przychody z udziału w spółce komandytowej u każdego podatnika (osoby fizycznej) określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zyskach (art. 8 ust. 1 ustawy o PIT).

Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce osobowej (w tym komandytowej) stanowi co do zasady dla jej wspólników (osób fizycznych) dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 ustawy o PIT). Powyższe nie dotyczy jednak wszystkich dochodów (w tym dochodów z dywidendy), bowiem uwzględniając regulację art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej (także tej prowadzonej przez spółkę osobową) nie są zaliczane przychody, które można kwalifikować do pozostałych (innych niż działalność gospodarcza) źródeł wskazanych w art. 10 tej ustawy.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT odrębnym od działalności gospodarczej źródłem przychodów są kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się z kolei m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT). Zatem osoba fizyczna, będąca wspólnikiem spółki osobowej,  której wypłacana jest dywidenda, uzyskuje z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Rozlicz szybko PITY 2015 z płytą CD

Podatki 2015 - komplet

Uzyskany przychód (dywidenda) nie będzie jednak przychodem z działalności gospodarczej tej osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej), lecz kwalifikowany powinien być do odrębnego źródła przychodów – jako przychód z kapitałów pieniężnych (porównaj stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2011 r., sygn. IBPBII/2/415-881/11/ŁCz).

Od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Podmiot wypłacający dywidendę jest przy tym obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych (art. 41 ust. 4 ustawy o PIT). Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania, przychodu o koszty uzyskania a równocześnie powstaje obowiązek przesłania przez płatnika w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR (art. 42 ust. 1a ustawy o PIT).

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Po stronie wspólników (osób fizycznych) dochód z tytułu wypłaty dywidendy, od którego płatnik pobrał zryczałtowany podatek dochodowy, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Wspólnik nie ma obowiązku wykazywania dochodu z tytułu wypłaconej dywidendy w zeznaniu podatkowym (skoro pobrano od tego dochodu zryczałtowany podatek dochodowy).

Z uwagi na transparentność podatkową spółki osobowej, analogicznie jak na gruncie ustawy o PIT, również na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), w przypadku, wspólnika spółki osobowej będącego osobą prawną, dywidenda wypłacana spółce osobowej powinna zostać potraktowana podatkowo tak samo, jak dywidenda wypłacana bezpośrednio takiemu wspólnikowi spółki osobowej. Należy zatem wskazać, że wypłata dywidendy udziałowcowi (spółce komandytowej, w której wspólnikiem jest osoba prawna), powinna być identyfikowana w zakresie jej skutków prawno podatkowych identycznie, jak wypłata dywidendy bezpośrednio osobie prawnej. Tak więc, w przypadku wypłaty dywidendy wspólnikowi będącemu osobą prawna, dywidenda stanowi dla otrzymującej ją osoby prawnej dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 1 ustawy o CIT), od którego pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 19% (art. 22 ust. 1 ustawy o CIT).

Podatek pobierany jest bez potrącania kosztów uzyskania przychodów a dochód (przychód) osiągnięty w związku z otrzymaniem dywidendy nie podlega sumowaniu z pozostałymi przychodami podatnika. W odniesieniu do osoby prawnej będącej wspólnikiem spółki osobowej, której wypłacana jest dywidenda, zastosowania nie znajdzie przy tym zwolnienie z podatku, regulowane art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Spółka kapitałowa, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie spełnia bowiem w takim przypadku warunku bezpośredniego posiadania udziałów w spółce wypłacającej dywidendę (spółka kapitałowa jest bowiem wspólnikiem spółki osobowej, która to dopiero jest wspólnikiem spółki wypłacającej dywidendę, a w takim przypadku nie można mówić o bezpośrednim posiadaniu udziałów).  Stanowisko takie potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. II FSK 777/10.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mizera

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama