| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Inne > Czy odszkodowanie wypłacone w związku z umownym zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy powinno zostać uwzględnione w informacji PIT-8C

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z umownym zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy powinno zostać uwzględnione w informacji PIT-8C

 

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z umownym zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy powinno zostać uwzględnione w informacji PIT-8C

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA
Odszkodowanie wypłacone z tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji jest świadczeniem wynikającym de facto z łączącego strony stosunku zatrudnienia i jako takie, winno zostać zakwalifikowane.
Odszkodowanie wypłacone w ramach umowy o zakazie konkurencji stanowi dochód pracownika i jako takie opodatkowane jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dotychczasowy pracodawca, jako płatnik obowiązany jest pobrać i odprowadzić od wypłaconego odszkodowania zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację imienną (PIT-11) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana ostatnia zaliczka.

Dochody z tego tytułu trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym i jeżeli zajdzie konieczność - dopłacić różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Umorzonych byłym pracownikom pożyczek nie można traktować jako przychodu ze stosunku pracy. Należy je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, ponieważ na dzień umorzenia pożyczki podatnicy nie byli już pracownikami pożyczkodawcy. Były zakład pracy podatnika nie ma więc obowiązku poboru podatku z tytułu umorzonej pożyczki. Podatnik jest natomiast zobowiązany wykazać ten przychód w zeznaniu podatkowym, jako przychód z innych źródeł. Były pracodawca jest zobligowany do sporządzenia informacji PIT-8C, w której wykaże wartość umorzonej kwoty.

Informację tę jest zobowiązany przekazać podatnikowi oraz jednocześnie złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika - w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Obowiązek ten wynika z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik posiadając wystawioną przez zakład pracy informacje o dochodach PIT-8C zobowiązany jest na tej podstawie dokonać prawidłowo rozliczenia podatkowego za dany rok podatkowy zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.KOMENTARZ EKSPERTA
Ugruntowane orzecznictwo podatkowe wskazuje, iż odszkodowania wynikające z umowy o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej nie spełniają wymogów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (np. art. 415 Kc, art. 160 Kpa, art. 269 Ordynacji podatkowej). Są to m.in. odszkodowania z tytułu rzeczywiście poniesionej szkody.
Taki pogląd wyraził NSA w Warszawie O/Z we Wrocławiu w wyroku z dnia 07.08.2007r. I S.A./Wr 964/01 oddalający skargę na decyzję Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 27.02.2007r. znak: PD.II-824/6/2001. Natomiast odszkodowania wypłacane z tytułu zakazu konkurencji są odszkodowaniami z tytułu utraconych korzyści i nie ma na celu naprawienia szkody obejmujące faktycznie poniesionej straty (A. Niezgoda glosa aprobująca do wyroku NSA z 12.05.2000r. III SA 1016/99, OSP 2001/121174).

W związku z powyższym świadczenie w postaci odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, wypłaconego na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem po ustaniu stosunku pracy, należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy zdefiniowanych w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec czego pracodawca, jako płatnik, obowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego odszkodowania, przekazać kwotę pobranej zaliczki w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrano, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną - według jego siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby oraz wystawić informację imienną w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana ostatnia zaliczka. (art. 31, 38 i 39 ww. ustawy). Powyższe potwierdza interpretacja Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21.06.2005r. znak: 1471/DPF/415/50/05/PP.

Interpretację skomentowała
Agnieszka Dziekan-Arasimowicz
pracownik jednego z urzędów skarbowych

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »