reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Inne > Czy odszkodowanie wypłacone w związku z umownym zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy powinno zostać uwzględnione w informacji PIT-8C

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z umownym zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy powinno zostać uwzględnione w informacji PIT-8C

 

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z umownym zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy powinno zostać uwzględnione w informacji PIT-8C

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA
Odszkodowanie wypłacone z tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji jest świadczeniem wynikającym de facto z łączącego strony stosunku zatrudnienia i jako takie, winno zostać zakwalifikowane.
Odszkodowanie wypłacone w ramach umowy o zakazie konkurencji stanowi dochód pracownika i jako takie opodatkowane jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dotychczasowy pracodawca, jako płatnik obowiązany jest pobrać i odprowadzić od wypłaconego odszkodowania zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację imienną (PIT-11) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana ostatnia zaliczka.

Dochody z tego tytułu trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym i jeżeli zajdzie konieczność - dopłacić różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Umorzonych byłym pracownikom pożyczek nie można traktować jako przychodu ze stosunku pracy. Należy je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, ponieważ na dzień umorzenia pożyczki podatnicy nie byli już pracownikami pożyczkodawcy. Były zakład pracy podatnika nie ma więc obowiązku poboru podatku z tytułu umorzonej pożyczki. Podatnik jest natomiast zobowiązany wykazać ten przychód w zeznaniu podatkowym, jako przychód z innych źródeł. Były pracodawca jest zobligowany do sporządzenia informacji PIT-8C, w której wykaże wartość umorzonej kwoty.

Informację tę jest zobowiązany przekazać podatnikowi oraz jednocześnie złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika - w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Obowiązek ten wynika z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik posiadając wystawioną przez zakład pracy informacje o dochodach PIT-8C zobowiązany jest na tej podstawie dokonać prawidłowo rozliczenia podatkowego za dany rok podatkowy zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.KOMENTARZ EKSPERTA
Ugruntowane orzecznictwo podatkowe wskazuje, iż odszkodowania wynikające z umowy o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej nie spełniają wymogów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (np. art. 415 Kc, art. 160 Kpa, art. 269 Ordynacji podatkowej). Są to m.in. odszkodowania z tytułu rzeczywiście poniesionej szkody.
Taki pogląd wyraził NSA w Warszawie O/Z we Wrocławiu w wyroku z dnia 07.08.2007r. I S.A./Wr 964/01 oddalający skargę na decyzję Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 27.02.2007r. znak: PD.II-824/6/2001. Natomiast odszkodowania wypłacane z tytułu zakazu konkurencji są odszkodowaniami z tytułu utraconych korzyści i nie ma na celu naprawienia szkody obejmujące faktycznie poniesionej straty (A. Niezgoda glosa aprobująca do wyroku NSA z 12.05.2000r. III SA 1016/99, OSP 2001/121174).

W związku z powyższym świadczenie w postaci odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, wypłaconego na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem po ustaniu stosunku pracy, należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy zdefiniowanych w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec czego pracodawca, jako płatnik, obowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego odszkodowania, przekazać kwotę pobranej zaliczki w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrano, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną - według jego siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby oraz wystawić informację imienną w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana ostatnia zaliczka. (art. 31, 38 i 39 ww. ustawy). Powyższe potwierdza interpretacja Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21.06.2005r. znak: 1471/DPF/415/50/05/PP.

Interpretację skomentowała
Agnieszka Dziekan-Arasimowicz
pracownik jednego z urzędów skarbowych
reklama

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

odszkodowanie a PIT
odszkodowanie a PIT

Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama