| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Odszkodowanie dla byłego pracownika – rozliczenie PIT

Odszkodowanie dla byłego pracownika – rozliczenie PIT

W celu oceny możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT do otrzymanego przez podatnika odszkodowania konieczna jest analiza podstawy jego otrzymania.

Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 1 marca 2016 r., I SA/Bk 1130/16.

Sprawa dotyczyła podatnika, który zawarł z większościowym udziałowcem (oraz prezesem) spółki z o.o. umowę, w której zostały uregulowane warunki przejścia podatnika z dotychczasowego miejsca pracy do spółki z o.o. oraz zabezpieczenia na jego rzecz odszkodowania w przypadku rozwiązania spółki, zgłoszenia jej upadłości, sprzedaży, niedofinansowania bądź wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku braku dofinansowania uniemożliwiającego wyjście spółki z kryzysu finansowego w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy o pracę z podatnikiem, większościowy udziałowiec zobowiązał się do wypłaty na jego rzecz odszkodowania w wysokości 50.000 złotych, w terminie 30 dni od zajścia któregokolwiek z przewidzianych zdarzeń.

W dniu 9 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony. W dniu 30 sierpnia 2013 r. podatnik otrzymał pismo o rozwiązaniu umowy o pracę. Podatnik po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty, wystąpił na drogę postępowania sądowego o zapłatę odszkodowania w wysokości 50.000 złotych wraz z odsetkami. Sąd okręgowy zasądził od większościowego udziałowca na rzecz podatnika 50.000 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz koszty procesu.

Na tym tle podatnik zapytał organ podatkowy, czy zasądzone prawomocnym wyrokiem przez sąd okręgowy odszkodowanie w wysokości 50.000 złotych wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu.

Prezentując własne stanowisko wskazał, że odszkodowanie zostało mu zasądzone na podstawie prawomocnego wyroku sądu okręgowego. Wobec tego, korzysta ze zwolnienia z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu wskazał, że podstawą określającą wysokość otrzymanego świadczenia była umowa zawarta pomiędzy pracownikiem (podatnikiem) a pracodawcą, nie zaś przepisy rangi ustawowej. Ponadto, należy przyjąć kwalifikację świadczenia podatnika jako korzyści, które pracownik otrzymałby, gdyby nie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę i które wówczas podlegałyby opodatkowaniu podatkiem PIT z tytułu przychodów uzyskanych ze stosunku pracy. W związku z tym, w ocenie organu, w sprawie nie znajduje także zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.

WSA w Białymstoku przychylił się jednak do stanowiska podatnika. Sąd wskazał, że umowa została zakwalifikowana przez sąd przyznający odszkodowanie jako umowa nienazwana, w treści zbliżona do zobowiązania gwarancyjnego. Sąd zauważył także, że gwarancja do której zobowiązał się większościowy udziałowiec spółki, była gwarancją osobistą, gdyż występował on jako osoba fizyczna, nie zaś jako reprezentant spółki. W konsekwencji, sąd na podstawie ustaleń w sprawie, a także na podstawie przedłożonych do sądu na rozprawie dokumentów, stwierdził, że interpretacja przedstawiona przez organ jest nieprawidłowa.

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline. Pl  3.03.2017 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »