REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie PIT 2024. Terminy składania zeznań podatkowych za 2023 rok i zapłaty podatku. Kto i kiedy musi złożyć PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39?

PIT 2024 - od kiedy i do kiedy? Terminy składania zeznań podatkowych za 2023 rok i zapłaty podatku. Kto i kiedy musi złożyć PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39?
PIT 2024 - od kiedy i do kiedy? Terminy składania zeznań podatkowych za 2023 rok i zapłaty podatku. Kto i kiedy musi złożyć PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozliczenie PIT 2024 - terminy. Od kiedy i do kiedy trzeba złożyć wypełnione formularze zeznań, deklaracji i informacji PIT w 2024 roku za 2023 rok? Wskazujemy terminy składania zeznań i deklaracji podatkowych przez podatników oraz informacji i deklaracji przez płatników. Do kiedy PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne roczne zeznania podatkowe? Który PIT jest przeznaczony dla kogo?
rozwiń >

Podatnicy – terminy złożenia PIT-37, PIT-36, PIT-28 i innych zeznań i deklaracji. PIT za 2023 rok - do kiedy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2023 rok - od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy, których dochody są opodatkowane wg tej ustawy, mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.
W tym terminie trzeba składać zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Autopromocja
Ważne

Ważne! W wyżej wskazanym terminie do 30 kwietnia 2024 r. trzeba nie tylko złożyć (wysłać) wypełnione ww. formularze ale także zapłacić podatek dochodowy wynikający z tych zeznań.

Dla kogo PIT-37?

PIT-37 – to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla osoby fizycznej, która jest podatnikiem podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) i w poprzednim roku podatkowym (2023): 

1) uzyskała przychody opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o PIT, np. z tytułu: 
- pracy na etacie (czyli ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, 
- emerytury lub renty, w tym strukturalnej lub socjalnej, 
- świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, 
- nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, 
- dniówek obrachunkowych, 
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, 
- stypendiów, praktyk absolwenckich, staży uczniowskich, 
- działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), 
- praw autorskich i innych praw majątkowych, 
- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, 
- należności z umowy aktywizacyjnej, 

2) źródła uzyskanych przychodów znajdują się w Polsce, 

3) przychody pochodzą od podmiotu (np. zakładu pracy, organu rentowego), który ma obowiązek wykazać je w imiennych formularzach: PIT-114, PIT-11A5, PIT-40A6, PIT-R7 lub IFT-1R8, sporządzanych dla podatnika oraz dla urzędu skarbowego, 

4) • nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem PIT na skali, 

5) nie musi do swoich dochodów doliczać dochodów małoletnich dzieci, 

6)  nie odlicza straty z lat ubiegłych, 

7) nie odlicza podatku PIT od przychodów z budynków. 

Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie powyższe warunki, to może złożyć PIT-37.

Podatnik, który uzyskał przychody opodatkowane wg skali podatkowej z art. 27 ustawy o PIT, ale nie spełnia wymienionych warunków - ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-36. 

W przypadku małżonków, którzy zamierzają złożyć wspólne zeznanie PIT-37, wymienione warunki musi spełnić: 
- zarówno mąż, jak i żona – jeśli oboje uzyskali przychody na skali, lub 
- tylko jeden z małżonków – jeśli drugi nie uzyskał przychodów na skali.

Obowiązek złożenia PIT-37 wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT.
Załącznikami do zeznania są: PIT/D, PIT/O, PIT-2K oraz certyfikat rezydencji.

Dla kogo PIT-36?

PIT-36 to roczne zeznanie podatkowe mają obowiązek wypełnić podatnicy, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów: 
1) prowadzili:  
− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,  
− działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,  
2) uzyskali przychody: 
−  z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,  
− od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, 
− ze źródeł przychodów położonych za granicą, 
− z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek, 
3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy), 
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT, 
5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, 
6) obniżają dochody o straty z lat ubiegłych, 
7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. 

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków. 

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Załącznikami do zeznania PIT-36 są: PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/IP, PIT/PM, PIT/NZI, PIT/Z, PIT/SE, PIT-2K, SSE-R oraz certyfikat rezydencji.

Dla kogo PIT-36L?

PIT-36L – to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c lub 30ca ustawy o PIT (czyli płacili tzw. podatek liniowy).
Załącznikami do zeznania PIT-36L są: PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, PIT/PM, PIT/O, PIT/NZI, PIT/MIT i PIT/SE.

Dla kogo PIT-36S?

PIT-36S - to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla podatników – przedsiębiorstw w spadku, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, i którzy 
1) prowadzili:  
− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, 
− pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której nie wybrali innej formy opodatkowania i w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku, 
2) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l ustawy o PIT, 
3) obniżają dochody o straty z lat ubiegłych, w tym straty nieodliczone przez zmarłego przedsiębiorcę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla kogo PIT-36LS?

Formularz PIT-36LS - to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT (czyli tzw. podatkiem liniowym). 

Dla kogo PIT-38?

PIT-38 – to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym: 
1) uzyskali przychody: 
a) z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych, udziałów (akcji) w spółkach, w tym ogółu praw  i obowiązków w spółce niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem podatku dochodowego*, albo udziałów w spółdzielni, 
b) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny, 
c) z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych, 
2) uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Dla kogo PIT-39?

PIT-39 – to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowane na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT. 

PIT/O

Najpopularniejszym załącznikiem do rocznych zeznań podatkowych PIT jest na pewno PIT/O. PIT/O jest załącznikiem do zeznań: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz PIT-37. 
Zawiera informację o ulgach podatkowych, które można zastosować w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Są nimi: 
• darowizny, 
• ulga rehabilitacyjna, 
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 • ulga internetowa, 
• ulga termomodernizacyjna, 
• ulga z tytułu wpłat na IKZE, 
• ulga na związki zawodowe, 
• ulga na zabytki, 
• ulga na nabycie/objęcie udziałów lub akcji, 
• ulga uczniowska, 
• ulga z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną, 
• ulga na dzieci, 
• ulga abolicyjna, 
• ulga dla rodzin 4+.

Ważne

Wyżej wskazane zeznania i deklaracje można składać w formie papierowej w urzędach skarbowych (lub wysyłać pocztą) albo w formie elektronicznej przy pomocy usługi Twój e-PIT, czy systemu e-Deklaracje. 

W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38, jeśli podatnik samodzielnie ich nie wypełni i nie złoży do urzędu skarbowego, to w usłudze Twój e-PIT zeznania te (wcześniej przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie posiadanych przez nią danych) zostaną automatycznie zaakceptowane  i uznane za złożone w ustawowym terminie. Ponadto w 2024 roku w usłudze Twój e-PIT po raz pierwszy KAS udostępnić ma wstępnie wypełnione zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-28. Ale w przypadku tych trzech ostatnich formularzy podatnik będzie musiał uzupełnić te zeznania i zaakceptować do 30 kwietnia 2024 r.. Ministerstwo Finansów i KAS informują, że zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-28 nie zostaną automatycznie zaakceptowane przez system z upływem 30 kwietnia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zeznanie PIT-28 za 2023 rok – od 15 do 30 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uważa się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. W terminie do 30 kwietnia 2024 r. trzeba nie tylko złożyć (wysłać) wypełniony formularz zeznania PIT-28 ale także zapłacić podatek (ryczałt) wynikający z tego zeznania.

Karta podatkowa - deklaracja PIT-16A za 2023rok - do 31 stycznia 2022 r.

Podatnicy płacący kartę podatkową, na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mają obowiązek po upływie roku podatkowego, w terminie do końca lutego (w 2024 roku do 29 lutego), złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-16A) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2023.

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych – deklaracja PIT-19A 

Od 2022 roku (także w 2024 roku) nie składa się deklaracji PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uchylony został art. 44 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który określał ten obowiązek.

Terminy zwrotu podatku

Jeżeli z zeznania podatkowego wynika nadpłata podatku, to podatnik powinien otrzymać tę nadpłatę w terminie:
1) 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego wysłanego w formie elektronicznej (e-Deklaracje, Twój e-PIT); Jeżeli podatnik korzysta z zeznania podatkowego wypełnionego przez KAS i udostępnionego w usłudze Twój e-PIT ale nie zaakceptuje tego zeznania przed 30 kwietnia 2023 r., to zeznanie to zostanie automatycznie złożone 30 kwietnia. Jeżeli z tego zeznania wynika nadpłata podatku, to termin jej zwrotu również wynosi 45 dni i zaczyna biec w dniu 30 kwietnia 2024 r. a upływa 14 czerwca 2024 r.
2) 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w formie papierowej (inaczej niż elektronicznie) - termin ten upływa 31 lipca 2024 r.
3) 30 dni w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny, jeżeli złożą zeznanie w formie elektronicznej i zaznaczą odpowiednią pozycję w zeznaniu podatkowym informującą o posiadaniu tej Karty.

 

Autopromocja

Płatnicy – terminy złożenia PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR

Pracodawcy, którzy w 2023 roku zatrudniali osoby fizyczne lub wypłacali im wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych - po zakończeniu roku mają obowiązek sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).

Jeżeli za dany rok pracodawca składa więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów danego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie trzeba uwzględniać w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 trzeba podać tylko kolejny numer formularza, który składa się za ten rok (w polu nr 5 PIT-11).

Jeżeli przesłane przez pracodawcę w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie trzeba przesyłać PIT-11 po zakończeniu roku.

PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR trzeba sporządzić i wysłać do urzędu skarbowego (wyłącznie w formie elektronicznej) do 31 stycznia następnego roku. Czyli  w przypadku rozliczenia za 2023 r. - do 31 stycznia 2024 r.
Także do 31 stycznia 2024 r. płatnicy powinni złożyć do urzędu skarbowego też PIT-8C (dla dochodów z giełdy i walut wirtualnych).

Pracownikowi trzeba wysłać PIT-11 i PIT-R, a także PIT-8C do końca lutego następnego roku. Czyli  w przypadku rozliczenia za 2023 r. - do 29 lutego 2024 r.

Wskazane terminy nie dotyczą płatników (pracodawców), którzy kończą prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze trzeba złożyć do dnia zaprzestania działalności.

PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządza się i wysyła wyłącznie elektronicznie.
Wyżej wskazane formularze można podpisać:
- podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze
- danymi autoryzującymi – formularze: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, o ile płatnik (pracodawca) jest osobą fizyczną.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • 2024-02-13 20:39:55
    W artykule jest błąd odnośnie terminu składania zeznania pit 28
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

REKLAMA