REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w 2024 roku? Wybrany cel (np. leczenie konkretnej osoby), PIT-37 i inne formularze, Twój e-PIT, emeryci, renciści, aktualny wykaz OPP

1,5 proc podatku za 2023 rok
Jak przekazać 1,5% podatku na OPP? Wybrany cel (np. leczenie konkretnej osoby), PIT-37 i inne formularze, Twój e-PIT, emeryci, renciści, aktualny wykaz OPP
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Każdy podatnik rozliczając PIT za 2023 rok może przekazać 1,5% podatku PIT na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP)? Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP zawarty jest w zeznaniu podatkowym PIT. Wystarczy, że podatnik wpisze numer KRS wybranej OPP (która znajduje się w oficjalnym wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) oraz kwotę, jaką chce przekazać. Ministerstwo Finansów wskazuje, że kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego za cały 2023 rok po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
rozwiń >

Zobaczmy jak przekazać 1,5% swojego podatku PIT na OPP na przykładzie najczęściej wypełnianego formularza podatkowego PIT-37.

Autopromocja

1,5% podatku dla OPP w PIT-37

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego znajduje się w części L tego formularza. W tej części podatnik może poinformować (zawnioskować) urząd skarbowy, że chce, aby kwota w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego, wynikająca ze złożonego przez tego podatnika zeznania PIT-37 za 2023 rok albo jego korekty, została przez urząd skarbowy przekazana wskazanej organizacji pożytku publicznego.

Aby to zrobić trzeba w pozycji 147 formularza PIT-37 wpisać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji wybranej z wykazu zamieszczonego nas stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

W pozycji 148 formularza PIT-37 trzeba podać kwotę podatku, która ma zasilić konto OPP. Kwota ta nie może być większa od 1,5% podatku należnego wynikającego z: 
- zeznania PIT-37 za 2023 rok – pod warunkiem, że zeznanie to złożono do 30 kwietnia 2024 roku, albo - korekty zeznania złożonej do 31 maja 2024 roku – pod warunkiem, że korekta ta dotyczy zeznania PIT-37 za 2023 rok złożonego do 30 kwietnia 2024 roku. 

Tak obliczoną kwotę podatnik musi zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. kwotę 21,47 zł, zaokrągla- się do 21,40 zł). 

W pozycji 149 formularza PIT-37 podatnik może (nie musi) wskazać cel szczegółowy, na który chciałby aby OPP przeznaczyło wyżej wskazaną kwotę 1,5% podatku tego podatnika. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdy podatnik zaznaczy kwadrat w poz. 150 formularza PIT-37, to wyraża zgodę na to, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP nie tylko wskazane przez podatnika środki pieniężne, ale również dane podatnika (odpowiednio także jego małżonka) pierwsze imię, nazwisko i adres wraz z informacją o przekazanej kwocie. 

Wpisanie celu szczegółowego oraz wyrażenie zgody na przekazanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację przez urząd skarbowy wniosku podatnika o przekazanie wybranej przez OPP 1,5% należnego podatku. 

Kiedy urząd skarbowy nie przekaże do OPP 1,5% podatku?

Ministerstwo Finansów wskazuje, że o realizacji wniosku podatnika o przekazaniu OPP 1,5% podatku decydują następujące warunki. Podstawowym warunkiem jest terminowe złożenie zeznania albo dokonanie jego korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania (czyli w ciągu miesiąca od 30 kwietnia 2024 r.). Wnioski zawarte w zeznaniu lub jego korekcie, złożone po upływie tych terminów, nie są realizowane.  W tych przypadkach urząd skarbowy nie przekaże 1,5% podatku należnego OPP.

Ministerstwo Finansów wskazuje też, że gdy urząd skarbowy przekazał OPP wskazaną przez podatnika kwotę a potem podatnik złoży korektę lub otrzyma decyzję, z której będzie wynikał mniejszy podatek należny, to nadpłata wynikająca z tej korekty lub decyzji jest pomniejszana o różnicę pomiędzy kwotą przekazaną OPP a możliwą do przekazania po zmniejszaniu podatku należnego. Wynika to z art. 77c § 1 Ordynacji podatkowej. 

Urząd skarbowy nie przekaże 1,5% podatku należnego do OPP także wtedy, gdy: 
- we wniosku o przekazanie 1,5% podatku podatnik poda numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz zamieszczony na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

- do 1 lipca 2024 roku podatnik nie zapłaci podatku, od którego obliczył kwotę do przekazania dla OPP, chyba że wysokość zaległości podatkowej w tym podatku nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie ta trzykrotność wynosi 8,70 zł), 

- OPP nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1,5% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy, 

- OPP została usunięta z wykazu zamieszczonego na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ .

Ważne

Warto też wskazać, że 1,5% podatku można zadysponować także w innych niż PIT-37 zeznaniach podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.
W jakich terminach i którzy podatnicy mają obowiązek rozliczyć się na poszczególnych formularzach wyjaśniamy w artykule Rozliczenie PIT 2024. Terminy składania zeznań podatkowych za 2023 rok i zapłaty podatku. Kto i kiedy musi złożyć PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39?

1,5% podatku na cel szczegółowy (np. na leczenie konkretnej osoby)

Tak jak już wyżej wspomniano na przykładzie PIT-37, formularze podatkowe przewidują możliwość określenia konkretnego celu szczegółowego na jaki ma trafić 1,5% podatku danego podatnika. Przykładowo na leczenie konkretnej osoby. Taka rubryka, w której można wpisać ten cel szczegółowy znajduje się tuż pod rubryką, w której wpisuje się dane organizacji pożytku publicznego i kwotę 1,5% podatku.

Ministerstwo Finansów informuje, że gdy podatnik rozlicza rocznego PIT-a korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla podatnika zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazał 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). 
Gdy w zeznaniu PIT za poprzedni rok (czyli za 2022 r.) podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla podatnika zeznaniu w 2024 roku (w rozliczeniu za 2023 rok). Ale oczywiście podatnik może zmienić w usłudze Twój e-PIT zarówno dane dotyczące OPP (czyli wybrać np. inną OPP), a także może zmienić cel szczegółowy.

 

Emeryci i renciści też mogą przekazać 1,5 podatku

Ministerstwo Finansów informuje, że gdy podatnik PIT jest emerytem lub rencistą i nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

- dostał roczne rozliczenie podatku PIT-40A,

- nie korzysta z odliczeń,
a chce przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, to taki emeryt lub rencista powinien złożyć formularz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2024 roku także do 30 kwietnia). 
Złożenie przez emeryta lub rencistę oświadczenia PIT-OP, będzie oznaczać, że ów podatnik wyraził zgodę na przekazanie do OPP kwoty w wysokości 1,5% swojego podatku należnego.

Co ważne, gdy podatnik otrzymał od organu emerytalnego lub rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożył w 2024 roku wniosku PIT-OP, to urząd skarbowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez tego podatnika we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2022 rok (czyli złożonym w poprzednim 2023 roku). Jak informuje MF, w tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego o (tzw. automatyczna akceptacja PIT-OP).

Oficjalny wykaz OPP

Oczywiście każdy podatnik PIT może wybrać organizację pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonego przez tego podatnika zeznania rocznego PIT albo złożonej korekty tego zeznania. Ale wybór ten nie jest nieograniczony. 

Organizację uprawnioną do otrzymania 1,5% podatku można wybrać tylko z oficjalnego wykazu OPP prowadzonego przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej NIW-CRSO.

Ów wykaz OPP tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, a publikowany do 15 grudnia. 

 

Jak przekazać 1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT

1) W serwisie podatki.gov.pl wybierz e-Urząd Skarbowy, a potem Twój e-PIT.

2) Uwierzytelnij się:
a) Zaloguj się przez login.gov.pl (profil zaufany, mObywatel, e-dowód lub bankowość elektroniczną)

b) lub wpisz swoje dane:
- PESEL (albo: NIP i datę urodzenia),
- kwotę przychodu z deklaracji za rok 2022,
- kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2023 rok,
i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2022 r. 

3) Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.

a) Jeśli robisz to po raz pierwszy:
- wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1,5% podatku,
- wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz),
- zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1,5% podatku.

b) Jeśli chcesz zmienić OPP:
- naciśnij przycisk „Wybierz organizację”,
- wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1,5%,
- wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz),
- zatwierdź tę zmianę.

c) Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
- naciśnij przycisk „wybierz organizację”,
- nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym,
- zatwierdź tę zmianę

4) Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Ministerstwo Finansów informuje, że usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku została przez danego podatnika wskazana w zeznaniu, o ile nadal znajduje się w ww. oficjalnym wykazie OPP. Ale gdy dana OPP nie znajduje się w tym wykazie, pozycja dotycząca OPP będzie pusta. 
Również w wypełnionym zeznaniu dla danego podatnika w usłudze Twój e-PIT wskazany jest cel szczegółowy, jeśli w ubiegłym roku był przez tego podatnika wskazany. Ale podatnik może edytować, usunąć lub zmienić te dane. Twój e-PIT wylicza i zaokrągla automatycznie kwotę 1,5% podatku należnego.

Podstawa prawna: 
- art. 45c ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ustawa o PIT),
- art. 21b ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tzw. ustawa o ryczałcie)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

REKLAMA