reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Ulga termomodernizacyjna w pytaniach i odpowiedziach

Ulga termomodernizacyjna w pytaniach i odpowiedziach

Ulga termomodernizacyjna jest rodzajem preferencji podatkowej, której celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju w budownictwie, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii ekologicznych oraz mających na celu zmniejszanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Ogólnie polega na tym, że przy dokonywanym ulepszeniu lub remoncie budynku jednorodzinnego, jego właściciel i inicjator takiej inwestycji, może przy rozliczaniu swojego rocznego zeznania podatkowego odzyskać pieniądze – aż do 53 000 zł.

Zasady wydają się dość proste. Pomimo, iż przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2019 roku, wciąż jednak pojawiają się nowe przypadki, nowe stany faktyczne, a także sami podatnicy często mają wątpliwości jak prawidłowo rozliczyć ulgę termomodernizacyjną. Na szczęście coraz częściej sytuacje te zaczynają się powtarzać, więc podatnicy mogą korzystać wzajemnie ze swoich doświadczeń – tak powstają opracowania mini-kazusów.

Ulga termomodernizacyjna – podstawy prawne

Przed przejściem do omawiania konkretnych historii podatników, warto zwrócić uwagę na podstawowe zasady ulgi termomodernizacyjnej określone w przepisach, a dokładniej w dwóch ustawach:

Do najważniejszych przepisów regulujących warunki jej działania należy zaliczyć: art. 26h Ustawy o PIT oraz art. 11 Ustawy o ryczałcie, które stanowią:

Wyciąg z przepisów:

Ustawa o PIT

Art.  26h.  [Ulga termomodernizacyjna]
1.  Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
2.  Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
3.  Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
4.  Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
5.  Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

6.  Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.
7.  Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
8.  Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
9.  W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.
10.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza. 

Ustawa o ryczałcie

Art.  11.  [Odliczenia od przychodów]
1.  Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3-3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
2.  W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3-3b, art. 26 ust. 5-7h, 13b, 13c i 15 oraz art. 26h ust. 2-9 ustawy o podatku dochodowym, a także przepisy wydane na podstawie art. 26h ust. 10 tej ustawy. […]

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Mini-kazusy dot. ulgi termomodernizacyjnej

Poniższe mini – kazusy zostały opracowane na podstawie wyżej wymienionych: ustawy o PIT, ustawy o ryczałcie oraz objaśnień podatkowych z dnia 16 września 2019 roku - Nowe Preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wydane przez Ministerstwo Finansów. Przedstawione stany faktyczne wymagały niezbędnego uproszczenia – tak, aby przedstawiały każdy po jednym problemie – pytaniu, w praktyce jednak należy pamiętać o możliwej złożoności indywidualnych spraw.

1. RODZINA I SPADKI

Pani Aleksandra razem z siostrami odziedziczyła po rodzicach dom. Siostry posiadają prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające nabycie spadku w częściach równych. Obecnie próbują porozumieć się co do spłat i podziału spadku, w tym domu oraz pozostawionych przez rodziców rzeczy. Pani Aleksandra będzie starała się zostać w domu rodzinnym i spłacić siostry. Żeby jego utrzymanie było tańsze, chce przeprowadzić remont. Czy będzie mogła skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiedź: TAK, Pani Aleksandra może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni jej pozostałe warunki.

2. TURYSTYKA I KWATERY

Pan Marian jest właścicielem domu w miejscowości Zakopane. Zaprasza turystów do wynajmowania kwater (pokoje z łazienkami) u szczytu Tatr. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu i turystyki oraz jest przewodnikiem. Pan Marian chciałby wyremontować starszą część domu - czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiedź: TAK, Pan Marian może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli spełni jej pozostałe warunki.

3. NIERUCHOMOŚCI POŁĄCZONE

Państwo Kowalscy planują zakup starego przedwojennego dworku pod Poznaniem. Budynek jest zabytkowy, jednak w złym stanie. Wymaga generalnego remontu, w ramach niego Państwo Kowalscy planują montaż kolektorów słonecznych. Niestety, stara konstrukcja dachu nie utrzyma takiego obciążenia. Dlatego planowane jest zamontowanie ich obok, na budynku gospodarczym – instalacja będzie ogrzewać mieszkalny budynek dworku. Czy na taką inwestycje przysługuje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiedź: Tak, Państwo Kowalscy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej jeżeli spełnią jej pozostałe warunki.

4. BUDOWA

Państwo Wierzbiccy budują dom pod Warszawą. Chcą skorzystać z nowoczesnych rozwiązań ekologicznego ogrzewania domu. Czy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, po zakupie materiałów budowlanych?

Odpowiedź: Nie, ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków w budowie - odliczenie można stosować tylko do budynków już wybudowanych.

5. WYMIANA OKIEN

Pan Grzegorz ma nieszczelne okna w domu. Jedna z firm przedstawiła mu ofertę na wymianę stolarki okiennej w cenie 50 000 zł. Druga z firm zaproponowała możliwość wymiany szyb, w cenie 30 000 zł. Wymiana ma zmniejszyć zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie budynku jednorodzinnego. Pan Grzegorz zastanawia się z której opcji skorzystać i czy będzie mógł wykorzystać potem możliwości ulgi termomodernizacyjnej.

Odpowiedź: Podatnik, może wykorzystać ulgę termomodernizacyjną na wydatki na wymianę okien. Nie może jednak skorzystać z odliczenia na wymianę elementów okien (czyli szyb). Możliwe więc, że lepszym rozwiązaniem dla Pana Grzegorza będzie skorzystanie z droższej oferty wymiany okien, ponieważ po wymianie będzie mógł odzyskać wydane środki w ramach ulgi termomodernizacyjnej – pod warunkiem, że spełni pozostałe warunki.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama