reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Pobyt w sanatorium a ulga rehabilitacyjna w PIT

Pobyt w sanatorium a ulga rehabilitacyjna w PIT

Czy wydatki na pobyt w zakładzie uzdrowiskowym (sanatorium) mogą być odliczone w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)? W interpretacji z 25 czerwca 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział na to pytanie, a ponadto odniósł się do możliwości odliczenia wydatków na zakup leków przez niepełnosprawnego.

Ulga rehabilitacyjna w PIT

Podstawy prawne omawianego zagadnienia znalazły się w dwóch głównych aktach prawnych: Ustawie o PIT - w zakresie obowiązków i zwolnień podatkowych osoby fizycznej (wnioskodawcy) oraz Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym – w kwestii oceny danego wyjazdu leczniczego / uzdrowiskowego.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, Ustawodawca ustalił czym jest podstawa opodatkowania i jakie kwoty można od niej odliczać. W punkcie 6, wymienione jako możliwe odliczenie zostały wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Następnie w art. 26 ust. 7a, ustawodawca sprecyzował wydatki z punktu 6. Ustalił, że można jako takie kwalifikować: odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (punkt 6). W zakresie leków, jako wydatki można kwalifikować leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

W ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym znajdzie się natomiast wskazówka, jakie podmioty można kwalifikować, jako zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 10 tejże: zakładem lecznictwa uzdrowiskowego jest zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujących warunki naturalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Mogą to być szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, szpitale i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, zakłady przyrodolecznicze oraz szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych.

Definicja leku została natomiast wyjaśniona przez Ustawodawcę, w przepisach prawa farmaceutycznego. Art. 2 Ustawy prawo farmaceutyczne, wymienia 4 rodzaje specjalnych produktów: lek apteczny, lek gotowy, lek recepturowy oraz produkt leczniczy. Dodatkowo, wykaz produktów uznanych za leki można zweryfikować w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki niepełnosprawnego na leki i pobyt w sanatorium

Wnioskodawca omawianej interpretacji indywidualnej jest osobą schorowaną, po wielu chorobach i zabiegach chirurgicznych. Musi zażywać duże ilości leków w sposób stały, dodatkowo otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Wnioskodawca poniósł wydatki na pobyt w zakładzie uzdrowiskowym (sanatorium) - był to pobyt rehabilitacyjny, konieczny z uwagi na zły stan zdrowia. Wnioskodawca poniósł również wydatki na leki. Leki zażywa zgodnie z decyzjami i receptami lekarzy specjalistów oraz lekarza rodzinnego. Pobyt w zakładzie uzdrowiskowym nie został sfinansowanym przez PFRON, Wnioskodawca musiał zapłacić samodzielnie. Na leki w ciągu roku wydał kwotę 8 844,20 zł, z czego na leki związane z orzeczeniem o niepełnosprawności - wydał kwotę 866,84 zł.

Wnioskodawca zadał pytanie dotyczące możliwości odliczenia kosztów wyjazdu oraz leków:

Czy w PIT-37 za 2019 r. Wnioskodawca może odliczyć kwotę 866,84 zł za leki oraz kwotę 759,70 zł za pobyt w zakładzie uzdrowiskowym?

Zdaniem wnioskodawcy może on dokonać rzeczonych odliczeń, ponieważ wydatki ponoszone są na cele rehabilitacyjne oraz leki, które umożliwiają mu funkcjonowanie, a w jego przypadku kwota odliczeń nie przekracza 6% dochodu uzyskanego w 2019 roku.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Organ podatkowy w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe i podał zwięzłą analizę przepisów dotyczących tych zagadnień. Możliwe jednak, że wydana interpretacja będzie dla Wnioskodawcy bardziej korzystna niż oczekiwał. Dyrektor KIS stwierdził bowiem m.in.:

Wnioskodawca rozliczając się za rok podatkowy 2019 w składanym zeznaniu może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie to dotyczy wydatków poniesionych na zakup leków, zaleconych przez lekarza specjalistę. Z dokumentu wystawionego przez tego lekarza musi wynikać, że Wnioskodawca powinien stosować te leki (stale lub czasowo). Podstawą do odliczenia jest posiadanie imiennych dowodów (faktur) poniesienia wydatków. Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki, których konieczność stosowania zaleci lekarz, niezależnie od tego czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku, z którym orzeczono niepełnosprawność.

Również wydatki poniesione na pobyt na leczeniu w zakładzie uzdrowiskowym w.… w okresie od dnia 4 sierpnia 2019 r. do dnia 11 sierpnia 2019 r. jako mieszczące się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą zostać odliczone od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tym, że w sytuacji otrzymania dofinansowania odliczeniu podlega kwota wynikająca z imiennej faktury, pomniejszona o otrzymane dofinansowanie.

Podsumowanie

Interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na konkretne pytanie wnioskodawcy, nie stanowi zaś powszechnie obowiązującego źródła prawa. Jednak w sytuacji osób schorowanych i wymagających leczenia oraz rehabilitacji, zajmowanie się kwestiami finansowymi i podatkowymi może być szczególnie trudne. Dlatego interpretacja, która wskazuje przekrój przepisów, od ustaw sticte podatkowych (ustawa o PIT), przez regulacje dotyczące zakładów uzdrowiskowych, aż do niezbędnych definicji prawa farmaceutycznego, może być cenną wskazówką do szukania odpowiedzi na swoje pytania w gąszczu przepisów. Możliwe, że dzięki tak przeprowadzonej analizie, podatnik będzie mógł skorzystać z konkretnej pomocy państwa w formie odliczenia podatkowego, co de facto oznacza mniejszy podatek do zapłaty.

Źródła - podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) zwana dalej "ustawa o PIT";
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 994, z późn. zm.) zwana dalej "Prawo farmaceutyczne";
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z późn. zm.) zwana dalej „Ustawia o lecznictwie uzdrowiskowym”;
  • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) zwana dalej „Ustawa o działalności leczniczej”;
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie 0115-KDIT2.4011.311.2020.2.KC zwana w artykule „Interpretacją Indywidualną”.

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Zych

Robert Zych — absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zasad sprzedaży uczył się w firmie Warszawa Coca Cola Bottlers. Od 1997 roku razem ze swoimi mentorami i nauczycielami Jerzym Gutem i Wojciechem Hamanem prowadzi firmę szkoleniową Kontrakt OSH. Jest autorem i współautorem książek Szef w roli coacha, Gen sprzedawcy, Lider sprzedaży, Szef w relacji z zespołem. Od ponad 20 lat pracuje jako trener sprzedaży. Szkolił w Polsce firmy z listy 100 największych. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie sprzedaży skierowanych do dla handlowców i szefów zespołów, pomaga sprzedawcom w aktywnym pozyskiwaniu klientów poprzez coaching i naukę w miejscu pracy. Odpowiada także za sprzedaż w swojej firmie szkoleniowej i codziennie zdobywa nowe, praktyczne doświadczenia.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama