Kategorie

Służebność przesyłu. Opodatkowanie gruntu – krok po kroku

Paula Kołodziejska, aplikant radcowski, BG Tax & Legal
BG TAX & LEGAL
Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.
Służebność przesyłu. Opodatkowanie gruntu – krok po kroku
Służebność przesyłu. Opodatkowanie gruntu – krok po kroku
Fotolia
Wydaje się, że nieczęsto można spotkać się z sytuacją, w której to na gruncie zostały posadowione urządzenia przesyłowe. Praktyka pokazuje jednak, że ich opodatkowanie – w takim stanie faktycznym – jest zagwozdką wielu podmiotów. Wychodząc naprzeciw wątpliwościom w tym zakresie, poniżej przedstawiamy poradnik, który ma ułatwić identyfikację obowiązków podatkowych w obszarze podatków loklanych.

1. Ustalenie podatnika

Do najczęstszych stanów faktycznych należą te, w których:

 • przedsiębiorca przesyłowy zawiera umowę służebności przesyłu na gruncie oddanym w zarząd Lasów Państwowych;
 • przedsiębiorca przesyłowy zawiera tę samą umowę, niemniej z ,,klasycznym” właścicielem gruntu (albo posiadaczem samoistnym czy użytkownikiem wieczystym).

W obu przypadkach, przedsiębiorca przesyłowy nie wystąpi jako podatnik. W pierwszej sytuacji potwierdza to (niejako) uchwała 7 sędziów NSA z dnia 9 grudnia 2019 r. o sygn. II FPS 3/19. W drugiej nie dojdzie do tego z uwagi na fakt, że służebność nie przenosi posiadania, więc kategoria posiadacza zależnego w tym przypadku nie wystąpi. A nawet gdyby przyjąć, że jest inaczej, to posiadacz zależny jest podatnikiem podatku od nieruchomości/leśnego/rolnego/ tylko wtedy, gdy zawarł umowę ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego – co nie ma miejsca w tym kazusie.

Wniosek: podatnikiem podatku od nieruchomości/leśnego/rolnego, będą w tym przypadku Lasy Państwowe albo właściciel gruntu.

2. Ustalenie właściwej ustawy: etap I – weryfikacja ewidencji gruntów i budynków

O tym, którym z podatków podatnik powinien zainteresować się w pierwszej kolejności, decyduje ewidencja gruntów i budynków. Mianowicie:

 • jeśli grunt został w niej określony jako las – patrzy na ustawę o podatku leśnym;
 • jeśli grunt jest użytkiem rolnym (użytkiem rolnym, a nie nieużytkiem) – ważne są dla podatnika zapisy ustawy o podatku rolnym;
 • jeśli grunt został sklasyfikowany w sposób inny niż powyższy – kluczowa jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (w zakresie, w jakim odnosi się do podatku od nieruchomości).

Uwaga. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że pomyślne ustalenie rodzaju gruntu, nie jest wystarczające dla stwierdzenia, że podatnik może pozostać w reżimie danej ustawy. Grunty oznaczone jako lasy lub użytki rolne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (a nie podatkiem leśnym albo rolnym), jeśli zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Co to oznacza i czy zawsze to samo?

3. Ustalenie właściwej ustawy: etap II – weryfikacja przesłanek przepisu szczególnego

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednorodna, bo jest uzależniona od momentu dokonywania analizy. Przepis, o którym mowa poniżej, obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i jest właściwy do stanów faktycznych powstałych wraz z tą datą.

Obecnie, jeśli zapis ewidencji gruntów i budynków pozwala na opodatkowanie gruntu podatkiem leśnym albo rolnym, fundamentalne znaczenie ma art. 2 ust. 4 ustawy o podatku leśnym i analogiczny w podatku rolnym (art. 2 ust. 3). Przewiduje on, że nie uważa się za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej takich gruntów:

 • przez które przebiegają urządzenia przesyłowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej,
 • zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń przesyłowych, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń,
 • zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń przesyłowych służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach

- chyba że grunty te są jednocześnie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż ww. działalność.

Skoro, (i) nie uważa się ich za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, (ii) a tylko zajęcie tego typu powoduje konieczność zmiany podatku leśnego/rolnego na podatek od nieruchomości, to (iii) w tym konkretnym przypadku, podatnik opodatkowuje grunt zgodnie z klasyfikacją w ewidencji gruntów i budynków (podatkiem leśnym albo rolnym, a nie podatkiem od nieruchomości – co na ogół jest bardziej preferencyjne).

Przykład. Lasy Państwowe, posiadające w swym zarządzie grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls), zawarły umowę służebności przesyłu z przedsiębiorcą przesyłowym, który posadowił na nim urządzenia przesyłowe i prowadzi działalność w zakresie przesyłania energii elektrycznej. Grunt nie został przy tym zajęty na prowadzenie innej działalności gospodarczej – zarówno przez przedsiębiorcę, jak i Lasy Państwowe. Wobec spełnienia przesłanek przepisu szczególnego, Lasy Państwowe (podatnik), pozostają przy podatku leśnym i opodatkowują grunt na zasadach w nim przewidzianych.

A jeśli grunt od razu zakwalifikował się do opodatkowania podatkiem od nieruchomości? W tym przypadku (oczywiście będąc w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych) mamy styczność z niemal analogiczną regulacją (art. 1a ust. 2a pkt 4). Z tą jednak różnicą, że gruntów tych nie uznaje się za związane z działalnością gospodarczą (w przypadku podatku leśnego i rolnego, mówiliśmy o zajęciu – na potrzeby podatków lokalnych, nie są to synonimy). Co to oznacza w praktyce oznacza dla podatnika? Niższą stawkę podatku – przewidzianą dla gruntów pozostałych, a nie dla związanych z działalnością gospodarczą.

Skutki prawne regulacji obowiązującej od początku 2019 r. są zatem takie, że gruntów, na których posadowione są urządzenia przedsiębiorców przesyłowych, nie uznaje się za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a więc podlegają one opodatkowaniu zgodnie z ich klasyfikacją (podatkiem rolnym albo leśnym), a w przypadku podatku od nieruchomości – nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i opodatkowanie niższą stawką.

Podatnik powinien zwrócić jednak uwagę na fakt, że przepis szczególny ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca przesyłowy prowadzi działalność ściśle określoną w tym przepisie i jeśli grunt nie został zajęty/nie jest związany z jakąkolwiek inną.

4. Na marginesie – kilka słów dla przedsiębiorcy przesyłowego

Zgodnie z punktem 1, przedsiębiorca przesyłowy nie jest podatnikiem w opisanym przypadku, czyli gdy mowa o służebności przesyłu. Dodatkowo, opisana preferencja nie jest mu dedykowana, jeśli prowadzi powyżej określoną działalność (typową dla niego), na gruncie będącym jego własnością lub w jego posiadaniu samoistnym lub jeśli jest użytkownikiem wieczystym. Odciążenie tej kategorii przedsiębiorców, zasadniczo nie było celem ustawodawcy.

Ale. A jeśli przedsiębiorstwo przesyłowe jest dzierżawcą gruntu, na którym posadowiło urządzenia przesyłowe? Umowa ta przenosi posiadanie, więc w sytuacji zawarcia jej ze Skarbem Państwa (jednostką samorządu terytorialnego), kreuje status podatnika – jakim jest posiadacz zależny. Z tego względu należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca przesyłowy nie może skorzystać z analizowanej preferencji jedynie wtedy, gdy jest właścicielem danego gruntu, posiadaczem samoistnym lub użytkownikiem wieczystym. Brak w tym wyliczeniu posiadacza zależnego. Wniosek? Jeśli przedsiębiorca przesyłowy zawrze umowę dzierżawy ze Skarbem Państwa (jednostką samorządu terytorialnego) i spełni przesłanki przewidziane w przepisie szczególnym, w aktualnym stanie prawnym, powinien mieć możliwość skorzystania z preferencji (jako posiadacz zależny). Czyli – w zależności od rodzaju gruntu – opodatkuje go podatkiem leśnym, rolnym albo niższą stawką podatku od nieruchomości.

5. Podsumowanie

Podatnik, jak przy każdym wyjątku, powinien wykazać się dużą starannością przy jego stosowaniu. W tym przypadku, każda okoliczność może mieć znaczenie. Czy przedsiębiorca przesyłowy na pewno prowadzi działalność wskazaną w przytoczonej regulacji? Czy grunt na pewno nie został zajęty na inną działalność niż określona w przepisie? Albo nawet, czy prawidłowo został ustalony rodzaj gruntu – w oparciu o ewidencję gruntów i budynków, a nie inne dokumenty? Z tego też względu, zainteresowanym rekomendujemy dokonywanie precyzyjnych analiz, w toku których żaden element nie zostanie zbagatelizowany, bo każdy może wpłynąć na zmianę zasad opodatkowania.

Paula Kołodziejska, aplikant radcowski, BG Tax & Legal

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.