REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Euro 2012 – informacje dla kibiców

UEFA EURO 2012 - przepisy dotyczące kibiców przekraczających granice Polski i Ukrainy, Euro 2012 informator
UEFA EURO 2012 - przepisy dotyczące kibiców przekraczających granice Polski i Ukrainy, Euro 2012 informator

REKLAMA

REKLAMA

W związku z rozpoczynającymi się 8 czerwca 2012 r. Mistrzostwami Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, Ministerstwo Finansów we współpracy ze Strażą Graniczną przygotowało informator przydatny dla kibiców przekraczających granice Polski. W informatorze poruszone są kwestie dotyczące niezbędnych formalności paszportowych, wizowych, celnych i dewizowych.

I. Przemieszczanie się osób przez granicę Polska (UE) – Ukraina.

Autopromocja

Wszystkie osoby wjeżdżające na obszar Unii Europejskiej, jak również wyjeżdżające z Unii podlegają kontroli granicznej, określonej w przepisach kodeksu granicznego Schengen.

Wymogi wjazdu na Ukrainę

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, a także EOG – Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) i Konfederacji Szwajcarskiej, mogą przekroczyć polsko-ukraińską granicę państwową na podstawie ważnego paszportu. Nie ma wymogu posiadania wizy (pobyt na Ukrainie max. 90 dni).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wymogi przy wjeździe na terytorium Polski wobec obywateli państw spoza UE (czyli np. obywateli Ukrainy) w celu pobytu krótkoterminowego nieprzekraczającego trzech miesięcy w okresie sześciomiesięcznym:

 - ważny dokument podróży (paszport) lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy,

 - ważna wiza konsularna lub ważny dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie UE,

 - uzasadniony cel i warunki planowanego pobytu (np. bilet na mecz Euro 2012), zakwaterowania, dotyczące powrotu,

 - środki utrzymania dla pokrycia kosztów pobytu w Polsce,

- w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej – posiadanie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego - ważny przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski na okres pobytu nieprzekraczający 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia w wysokości co najmniej 300 złotych albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski na okres pobytu powyżej 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów, o których mowa powyżej, w wysokości co najmniej 100 złotych na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Podstawą do oceny, czy środki utrzymania są wystarczające, może stanowić:

- gotówka,

Autopromocja

- czek podróżny,

- karta kredytowa, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Polski, wraz

z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej,

- karta płatnicza wydana przez bank, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Polski, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku,

- oryginalne zaproszenie.

Zwolnieni z wiz są:

- obywatele państw: Andora, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Barbados, Brazylia, Brunei Darussalam, Chile, Chorwacja, Gwatemala, Honduras, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Kostaryka, Malezja, Mauritius, Meksyk, Monako, Nikaragua, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Salwador, Sint Kitts i Nevis, Seszele, San Marino, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Urugwaj, Watykan, Wenezuela, Wyspy Bahama, a ponadto obywatele Hongkongu, Makau i Tajwanu

- wraz z paszportami biometrycznymi obywatele państwa takich jak: Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia.

UEFA nie zapłaci podatku od dochodu z EURO 2012

II. Przywóz i wywóz do/z UE (Polski) środków płatniczych - przepisy dewizowe

Jeśli podróżni (osoby fizyczne) wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium UE posiadają przy sobie gotówkę w kwocie 10 000 EUR lub wyższej (także ekwiwalentu tej kwoty w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. w czekach podróżnych) to są oni zobowiązani do zgłoszenia tego faktu organom celnym lub granicznym.

W celu sprawdzenia, czy dopełniono obowiązku złożenia deklaracji, funkcjonariusze celni są uprawnieni do kontrolowania osób fizycznych, ich bagażu oraz ich środków transportu.

Uprawnione organy wszystkich państw UE, mogą zatrzymywać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować działania określone w regulacjach prawnych wobec osób, które nie zgłoszą przewożonej gotówki jeśli jej kwota wynosi 10.000 EUR lub jest wyższa.

III. Wprowadzenie towarów na obszar celny UE lub wyprowadzenie towarów z obszaru celnego UE - zagadnienia celne

Przepisy unijnego prawa celnego stosowane są do przywozu do UE z państw trzecich (np. z Ukrainy lub Szwajcarii) lub wywozu do państw trzecich każdej ilości towaru, niezależnie od tego czy chodzi o obrót gospodarczy (w ilościach handlowych), czy też o małe ilości towarów przewożonych przez podróżnego w bagażu osobistym.

Przywóz towarów do UE (w tym do Polski) z krajów trzecich lub wywóz towarów poza obszar celny UE wiąże się z koniecznością dokonania zgłoszenia celnego towarów, tj. zgłoszenia ich do odpowiedniej procedury celnej.

Zarówno przywóz jak i wywóz towarów może mieć charakter czasowy lub ostateczny.

Więcej na temat zakazów i nakazów oraz wykaz przejść granicznych, na których zostaną udostępnione ułatwienia dla kibiców EURO 2012 na: www.sluzbacelna.gov.pl.

Przywóz towarów – zgłoszenia celne dokonywane przez podróżnych

Podróżni (osoby fizyczne) mogą korzystać z możliwości dokonania zgłoszenia przywożonych towarów  do procedury dopuszczenia do obrotu lub odprawy czasowej w formie ustnej lub w innej formie.

Zgłoszenie „w innej formie” jest najprostszą, bezdokumentacyjną formą zgłoszenia celnego  towarów, która w przywozie jest realizowana poprzez:  przejście/przejazd zielonym pasem lub pasem „nic do zgłoszenia" w urzędzie celnym, w którym  istnieje system dwóch pasów,  przejście/przejazd przez urząd nieposiadający dwóch kontrolowanych pasów, bez dokonywania  zgłoszenia z własnej woli.   

Tą formą zgłoszenia celnego mogą zostać objęte towary: znajdujące się w bagażu osobistym podróżnego, inne przedmioty osobistego użytku, środki transportu zarejestrowane poza obszarem celnym UE i przywożone na czas określony. 

Aby zapewnić szybkie przekroczenie granicy z Polski na Ukrainę i w kierunku przeciwnym przez osoby podróżujące samochodami lub autobusami w czasie Turnieju, przygotowane zostały wydzielone pasy, przeznaczone przede wszystkim dla kibiców ME UEFA EURO 2012TM na następujących przejściach drogowych:

_ Medyka – Szeginie,

_ Korczowa – Krakowiec,

_ Dorohusk – Jagodzin,

_ Hrebenne – Rawa Ruska,

_ Krościenko – Smolnica.

Zwolnienie z należności celnych i podatkowych towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

Przywóz towarów w bagażu osobistym przez podróżnego przybywającego

z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE zwalnia się od należności celnych i podatkowych według następujących norm:

a) w transporcie lądowym – do równowartości 300 EUR,

b) w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 EUR.

Należy jednak pamiętać, że do ww. wartości nie wlicza się wartości: produktów leczniczych, paliwa, tytoniu, wyrobów alkoholowych oraz bagażu osobistego.

Ile papierosów można przywieźć z zagranicy bez cła, akcyzy i VAT


Czasowy przywóz przez podróżnych przedmiotów osobistego użytku oraz innych towarów w celach prywatnych (w tym środków transportu):

- rzeczy osobistego użytku i sprzętu sportowego
- środków transportu zarejestrowanych poza obszarem celnym UE

Towary są zgłaszane, ale istnieje obowiązek ich powrotnego wywozu z obszaru celnego UE. Nie mogą to być rzeczy wywożone w celach handlowych.


Zgłoszenie celne tych przedmiotów następuje w granicznym urzędzie celnym. Przywożone przedmioty obejmowane są procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych, bez wymogu składania pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności przywozowych.

Jednak w przypadku przedmiotów, z którymi wiążą się wysokie kwoty należności przywozowych i podatków organ celny graniczny może zażądać w konkretnej sprawie złożenia pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności.

Więcej informacji dla kibiców EURO 2012

Szczególne regulacje prawne dotyczące przywozu i wywozu niektórych towarów – ograniczenia przywozu i wywozu

a) Żywność - zwłaszcza mięso - podlega szczególnym ograniczeniom. Przywóz takich produktów przez podróżnych przyjeżdżających spoza UE jest zabroniony.

b) Produkty lecznicze – leki apteczne: gotowe lub recepturowe- Podróżni mogą przywieźć z zagranicy na własne potrzeby produkt leczniczy w liczbie nie przekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. Powyższe zwolnienie nie dotyczy środków odurzających i substancji psychotropowych.

c) Rośliny i zwierzęta- mogą być przywożone w jedynie w ograniczonych ilościach pod ściśle określonymi warunkami.

d) Broń i amunicja- podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów.

Zakaz przewozu określonych przedmiotów na pokładzie samolotu - przedmioty i materiały zabronione do wnoszenia na pokład samolotu:

- pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski,

- urządzenia do ogłuszania,

- przedmioty z ostrym końcem lub ostrą krawędzią,

- narzędzia robocze,

- tępe narzędzia,

- materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające

Aktualne zasady przewozu płynów w bagażu kabinowym oraz lista przedmiotów dozwolonych i zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajdują się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl.

IV. Wybrane naruszenia przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Cudzoziemiec podlega karze grzywny w sytuacjach, kiedy:

- przebywa na terytorium Polski, nie posiadając do tego tytułu prawnego;

- na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów i zezwoleń uprawniających go do pobytu na terytorium Polski lub środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na tym terytorium;

- uchyla się od obowiązku wymiany karty pobytu, polskiego dokumentu podróż dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;

- nie wykonuje obowiązku opuszczenia terytorium Polski określonego w decyzji o wydaleniu;

- wjechał na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

- przebywa poza strefą przygraniczną, w ramach której posiadacz zezwolenia jest

uprawniony do przemieszczania się, albo

- nie opuszcza terytorium Polski po upływie okresu pobytu określonego w tym zezwoleniu.

Cudzoziemiec, który wbrew przepisom przekroczy granicę Polski, podlega wydaleniu z terytorium Polski oraz:

- karze grzywny, lub

 -karze pozbawienia wolności do lat 3, jeśli przekroczenie wbrew przepisom granicy

Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpiło przy użyciu przemocy, groźby, podstępu lub

we współdziałaniu z innymi osobami,

- w przypadku organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy

Rzeczypospolitej Polskiej – karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Naruszenia przepisów dewizowych

Niedopełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia organowi celnemu lub organowi Straży Granicznej przywozu do Polski albo wywozu za granicę środków płatniczych, w zakresie, w jakim obowiązek ten jest wymagany zgodnie z pkt 2 Informatora, stanowi wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny. Taka sama kara grozi również w przypadku, gdy łączna wartość przewożonych przez granicę środków płatniczych jest niższa niż równowartość 10 000 EUR i nie zostaną one przedstawione organom celnym lub organom Straży Granicznej na ich żądanie.

W mniej znaczących przypadkach może być nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego.

KONTAKT

Informacje o:

- bieżących kolejkach na przejściach granicznych,

- dokonywaniu zgłoszeń celnych,

- zwolnieniach z należności celnych,

- ograniczeniach związanych z przywozem towarów oraz innych zagadnieniach z zakresu prawa celnego można uzyskać na stronie: www.sluzbacelna.gov.pl

Informacje udzielane są także pod numerami telefonów:

Infolinia: 801 470 477

Telefon: (+48) 33 857-62-51 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy).

Informacje pod wskazanymi powyżej numerami telefonów udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

W okresie od 1 czerwca do 4 lipca br. informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach 8.00 – 20.00 a w dniach, w których będą rozgrywane mecze w godzinach 8.00 – 24.00.

W okresie maj – czerwiec 2012 roku zostanie uruchomiony dodatkowy numer telefonu InfoSC: (+48) 33/ 85 76 300

Zapytania można również kierować na adres e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

Informację będzie można uzyskać także we wszystkich granicznych oddziałach celnych.

W przypadku problemów zaistniałych na obszarze Polski obywatele Ukrainy mogą skontaktować się z:

Ambasadą Ukrainy w Warszawie: tel /22/ 629 34 46, /22/ 622 47 97 lub

Konsulatem Ukrainy w Krakowie tel. /12/ 429 60 66 lub

Konsulatem Ukrainy w Gdańsku tel. /58/346 06 90

Więcej informacji dla kibiców EURO 2012

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA