REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Euro 2012 – informacje dla kibiców

UEFA EURO 2012 - przepisy dotyczące kibiców przekraczających granice Polski i Ukrainy, Euro 2012 informator
UEFA EURO 2012 - przepisy dotyczące kibiców przekraczających granice Polski i Ukrainy, Euro 2012 informator

REKLAMA

REKLAMA

W związku z rozpoczynającymi się 8 czerwca 2012 r. Mistrzostwami Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, Ministerstwo Finansów we współpracy ze Strażą Graniczną przygotowało informator przydatny dla kibiców przekraczających granice Polski. W informatorze poruszone są kwestie dotyczące niezbędnych formalności paszportowych, wizowych, celnych i dewizowych.

I. Przemieszczanie się osób przez granicę Polska (UE) – Ukraina.

REKLAMA

Autopromocja

Wszystkie osoby wjeżdżające na obszar Unii Europejskiej, jak również wyjeżdżające z Unii podlegają kontroli granicznej, określonej w przepisach kodeksu granicznego Schengen.

Wymogi wjazdu na Ukrainę

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, a także EOG – Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) i Konfederacji Szwajcarskiej, mogą przekroczyć polsko-ukraińską granicę państwową na podstawie ważnego paszportu. Nie ma wymogu posiadania wizy (pobyt na Ukrainie max. 90 dni).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wymogi przy wjeździe na terytorium Polski wobec obywateli państw spoza UE (czyli np. obywateli Ukrainy) w celu pobytu krótkoterminowego nieprzekraczającego trzech miesięcy w okresie sześciomiesięcznym:

 - ważny dokument podróży (paszport) lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy,

 - ważna wiza konsularna lub ważny dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie UE,

 - uzasadniony cel i warunki planowanego pobytu (np. bilet na mecz Euro 2012), zakwaterowania, dotyczące powrotu,

 - środki utrzymania dla pokrycia kosztów pobytu w Polsce,

- w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej – posiadanie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego - ważny przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski na okres pobytu nieprzekraczający 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia w wysokości co najmniej 300 złotych albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski na okres pobytu powyżej 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów, o których mowa powyżej, w wysokości co najmniej 100 złotych na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Podstawą do oceny, czy środki utrzymania są wystarczające, może stanowić:

- gotówka,

- czek podróżny,

- karta kredytowa, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Polski, wraz

z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej,

- karta płatnicza wydana przez bank, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Polski, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku,

- oryginalne zaproszenie.

Zwolnieni z wiz są:

- obywatele państw: Andora, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Barbados, Brazylia, Brunei Darussalam, Chile, Chorwacja, Gwatemala, Honduras, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Kostaryka, Malezja, Mauritius, Meksyk, Monako, Nikaragua, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Salwador, Sint Kitts i Nevis, Seszele, San Marino, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Urugwaj, Watykan, Wenezuela, Wyspy Bahama, a ponadto obywatele Hongkongu, Makau i Tajwanu

- wraz z paszportami biometrycznymi obywatele państwa takich jak: Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia.

UEFA nie zapłaci podatku od dochodu z EURO 2012

II. Przywóz i wywóz do/z UE (Polski) środków płatniczych - przepisy dewizowe

Jeśli podróżni (osoby fizyczne) wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium UE posiadają przy sobie gotówkę w kwocie 10 000 EUR lub wyższej (także ekwiwalentu tej kwoty w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. w czekach podróżnych) to są oni zobowiązani do zgłoszenia tego faktu organom celnym lub granicznym.

W celu sprawdzenia, czy dopełniono obowiązku złożenia deklaracji, funkcjonariusze celni są uprawnieni do kontrolowania osób fizycznych, ich bagażu oraz ich środków transportu.

Uprawnione organy wszystkich państw UE, mogą zatrzymywać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować działania określone w regulacjach prawnych wobec osób, które nie zgłoszą przewożonej gotówki jeśli jej kwota wynosi 10.000 EUR lub jest wyższa.

III. Wprowadzenie towarów na obszar celny UE lub wyprowadzenie towarów z obszaru celnego UE - zagadnienia celne

REKLAMA

Przepisy unijnego prawa celnego stosowane są do przywozu do UE z państw trzecich (np. z Ukrainy lub Szwajcarii) lub wywozu do państw trzecich każdej ilości towaru, niezależnie od tego czy chodzi o obrót gospodarczy (w ilościach handlowych), czy też o małe ilości towarów przewożonych przez podróżnego w bagażu osobistym.

Przywóz towarów do UE (w tym do Polski) z krajów trzecich lub wywóz towarów poza obszar celny UE wiąże się z koniecznością dokonania zgłoszenia celnego towarów, tj. zgłoszenia ich do odpowiedniej procedury celnej.

Zarówno przywóz jak i wywóz towarów może mieć charakter czasowy lub ostateczny.

Więcej na temat zakazów i nakazów oraz wykaz przejść granicznych, na których zostaną udostępnione ułatwienia dla kibiców EURO 2012 na: www.sluzbacelna.gov.pl.

Przywóz towarów – zgłoszenia celne dokonywane przez podróżnych

Podróżni (osoby fizyczne) mogą korzystać z możliwości dokonania zgłoszenia przywożonych towarów  do procedury dopuszczenia do obrotu lub odprawy czasowej w formie ustnej lub w innej formie.

Zgłoszenie „w innej formie” jest najprostszą, bezdokumentacyjną formą zgłoszenia celnego  towarów, która w przywozie jest realizowana poprzez:  przejście/przejazd zielonym pasem lub pasem „nic do zgłoszenia" w urzędzie celnym, w którym  istnieje system dwóch pasów,  przejście/przejazd przez urząd nieposiadający dwóch kontrolowanych pasów, bez dokonywania  zgłoszenia z własnej woli.   

Tą formą zgłoszenia celnego mogą zostać objęte towary: znajdujące się w bagażu osobistym podróżnego, inne przedmioty osobistego użytku, środki transportu zarejestrowane poza obszarem celnym UE i przywożone na czas określony. 

Aby zapewnić szybkie przekroczenie granicy z Polski na Ukrainę i w kierunku przeciwnym przez osoby podróżujące samochodami lub autobusami w czasie Turnieju, przygotowane zostały wydzielone pasy, przeznaczone przede wszystkim dla kibiców ME UEFA EURO 2012TM na następujących przejściach drogowych:

_ Medyka – Szeginie,

_ Korczowa – Krakowiec,

_ Dorohusk – Jagodzin,

_ Hrebenne – Rawa Ruska,

_ Krościenko – Smolnica.

Zwolnienie z należności celnych i podatkowych towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

Przywóz towarów w bagażu osobistym przez podróżnego przybywającego

z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE zwalnia się od należności celnych i podatkowych według następujących norm:

a) w transporcie lądowym – do równowartości 300 EUR,

b) w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 EUR.

Należy jednak pamiętać, że do ww. wartości nie wlicza się wartości: produktów leczniczych, paliwa, tytoniu, wyrobów alkoholowych oraz bagażu osobistego.

Ile papierosów można przywieźć z zagranicy bez cła, akcyzy i VAT


Czasowy przywóz przez podróżnych przedmiotów osobistego użytku oraz innych towarów w celach prywatnych (w tym środków transportu):

- rzeczy osobistego użytku i sprzętu sportowego
- środków transportu zarejestrowanych poza obszarem celnym UE

Towary są zgłaszane, ale istnieje obowiązek ich powrotnego wywozu z obszaru celnego UE. Nie mogą to być rzeczy wywożone w celach handlowych.


Zgłoszenie celne tych przedmiotów następuje w granicznym urzędzie celnym. Przywożone przedmioty obejmowane są procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych, bez wymogu składania pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności przywozowych.

Jednak w przypadku przedmiotów, z którymi wiążą się wysokie kwoty należności przywozowych i podatków organ celny graniczny może zażądać w konkretnej sprawie złożenia pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności.

Więcej informacji dla kibiców EURO 2012

Szczególne regulacje prawne dotyczące przywozu i wywozu niektórych towarów – ograniczenia przywozu i wywozu

a) Żywność - zwłaszcza mięso - podlega szczególnym ograniczeniom. Przywóz takich produktów przez podróżnych przyjeżdżających spoza UE jest zabroniony.

b) Produkty lecznicze – leki apteczne: gotowe lub recepturowe- Podróżni mogą przywieźć z zagranicy na własne potrzeby produkt leczniczy w liczbie nie przekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. Powyższe zwolnienie nie dotyczy środków odurzających i substancji psychotropowych.

c) Rośliny i zwierzęta- mogą być przywożone w jedynie w ograniczonych ilościach pod ściśle określonymi warunkami.

d) Broń i amunicja- podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów.

Zakaz przewozu określonych przedmiotów na pokładzie samolotu - przedmioty i materiały zabronione do wnoszenia na pokład samolotu:

- pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski,

- urządzenia do ogłuszania,

- przedmioty z ostrym końcem lub ostrą krawędzią,

- narzędzia robocze,

- tępe narzędzia,

- materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające

Aktualne zasady przewozu płynów w bagażu kabinowym oraz lista przedmiotów dozwolonych i zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajdują się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl.

IV. Wybrane naruszenia przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Cudzoziemiec podlega karze grzywny w sytuacjach, kiedy:

- przebywa na terytorium Polski, nie posiadając do tego tytułu prawnego;

- na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów i zezwoleń uprawniających go do pobytu na terytorium Polski lub środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na tym terytorium;

- uchyla się od obowiązku wymiany karty pobytu, polskiego dokumentu podróż dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;

- nie wykonuje obowiązku opuszczenia terytorium Polski określonego w decyzji o wydaleniu;

- wjechał na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

- przebywa poza strefą przygraniczną, w ramach której posiadacz zezwolenia jest

uprawniony do przemieszczania się, albo

- nie opuszcza terytorium Polski po upływie okresu pobytu określonego w tym zezwoleniu.

Cudzoziemiec, który wbrew przepisom przekroczy granicę Polski, podlega wydaleniu z terytorium Polski oraz:

- karze grzywny, lub

 -karze pozbawienia wolności do lat 3, jeśli przekroczenie wbrew przepisom granicy

Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpiło przy użyciu przemocy, groźby, podstępu lub

we współdziałaniu z innymi osobami,

- w przypadku organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy

Rzeczypospolitej Polskiej – karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Naruszenia przepisów dewizowych

Niedopełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia organowi celnemu lub organowi Straży Granicznej przywozu do Polski albo wywozu za granicę środków płatniczych, w zakresie, w jakim obowiązek ten jest wymagany zgodnie z pkt 2 Informatora, stanowi wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny. Taka sama kara grozi również w przypadku, gdy łączna wartość przewożonych przez granicę środków płatniczych jest niższa niż równowartość 10 000 EUR i nie zostaną one przedstawione organom celnym lub organom Straży Granicznej na ich żądanie.

W mniej znaczących przypadkach może być nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego.

KONTAKT

Informacje o:

- bieżących kolejkach na przejściach granicznych,

- dokonywaniu zgłoszeń celnych,

- zwolnieniach z należności celnych,

- ograniczeniach związanych z przywozem towarów oraz innych zagadnieniach z zakresu prawa celnego można uzyskać na stronie: www.sluzbacelna.gov.pl

Informacje udzielane są także pod numerami telefonów:

Infolinia: 801 470 477

Telefon: (+48) 33 857-62-51 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy).

Informacje pod wskazanymi powyżej numerami telefonów udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

W okresie od 1 czerwca do 4 lipca br. informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach 8.00 – 20.00 a w dniach, w których będą rozgrywane mecze w godzinach 8.00 – 24.00.

W okresie maj – czerwiec 2012 roku zostanie uruchomiony dodatkowy numer telefonu InfoSC: (+48) 33/ 85 76 300

Zapytania można również kierować na adres e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

Informację będzie można uzyskać także we wszystkich granicznych oddziałach celnych.

W przypadku problemów zaistniałych na obszarze Polski obywatele Ukrainy mogą skontaktować się z:

Ambasadą Ukrainy w Warszawie: tel /22/ 629 34 46, /22/ 622 47 97 lub

Konsulatem Ukrainy w Krakowie tel. /12/ 429 60 66 lub

Konsulatem Ukrainy w Gdańsku tel. /58/346 06 90

Więcej informacji dla kibiców EURO 2012

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości 2025: budynki po zmianie przepisów

Konsultowany obecnie przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w podatku od nieruchomości budzi wątpliwości podatników i ekspertów. Dotyczą one m.in. definicji budynków i budowli. Oceniając potencjalne skutki projektowanych zmian, tak przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej -  powinni zastanowić się nad swoim majątkiem. Bo w świetle nowych przepisów mogą pojawić się problemy z tym, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą.

Np. 6,2% rocznie przez 3 lata - stały i pewny zysk z oszczędności. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

REKLAMA

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

REKLAMA

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

REKLAMA