reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2012 r. – zmiany wskaźników i stawek

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2012 r. – zmiany wskaźników i stawek

Prezes GUS obliczył przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2012 r. (zarówno to zwykłe, jak i to w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku) zmianie ulegają od 1 grudnia 2012 r. różne wskaźniki i stawki powiązane z tym wynagrodzeniem.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2012 r. wyniosło 3.510,22 zł - Prezes GUS ogłosił je na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 12 listopada 2012 r.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2012 r. wyniosło 3.689,81 zł - Prezes GUS ogłosił je (w związku z art. 5 pkt 31 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w obwieszczeniu z 16 października 2012 r. (Monitor Polski z 2012 r., poz. 786).

Wynagrodzenia młodocianych

Na podstawie § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje:

- w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (140,41 zł od 1 grudnia 2012 r. do końca lutego 2013 r.),

- w drugim roku nauki – nie mniej niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (175,51 zł od 1 grudnia 2012 r. do końca lutego 2013 r.),

- w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (210,61 zł od 1 grudnia 2012 r. do końca lutego 2013 r.).

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (140,41 zł od 1 grudnia 2012 r. do końca lutego 2013 r.).

Przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2012 roku – stawki dofinansowania przedsiębiorców i bezrobotnych

Limit podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala się miesięcznie poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na okres 3 miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Dlatego też w miesiącach grudzień 2012 r. - luty 2013 r. maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 8775,55 zł (czyli 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2012 r.).

Limity przychodów emerytów i rencistów od grudnia 2012 r.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne IV kwartał 2012 r.

Jako, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale 2012 r. wyniosło 3689,81 zł, zatem miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) w miesiącach: październik-grudzień 2012 roku wynosi co najmniej 332,08 zł.

Na podstawie art. 68 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, która ubiega się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, powinna przedstawić dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia. Ponadto należy wypełnić wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i podpisać dwa egzemplarze umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty na rachunek Funduszu. Podstawę do obliczeń wysokości opłaty zgłoszeniowej do NFZ wnoszonej w razie przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym również stanowi przeciętne wynagrodzenie.

Wysokość tej opłaty określono w art. 68 ust. 8 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W zależności od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym opłata dodatkowa w IV kwartale 2012 r. wynosi:
-    737,96 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 3 miesięcy do roku,
-    1844,91 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 1 roku do 2 lat,
-    3689,81 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 2 lat do 5 lat,
-    5534,72 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 5 lat do 10 lat,
-    7379,62 zł dla osób, które nie były ubezpieczone dłużej niż 10 lat.

Obliczanie wpłat na PFRON

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2–5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Dlatego też w miesiącach grudzień 2012 r. - luty 2013 r. kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 1426,90 zł.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama