reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Postępowanie podatkowe i KKS > E-sąd, czyli jak uzyskać nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

E-sąd, czyli jak uzyskać nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Jak wynika z praktyki gospodarczej, uruchomienie e-sądu okazało się prawdziwą rewolucją i dużym sukcesem wymiaru sprawiedliwości. E-sąd w Polsce zaczął działać w połowie stycznia 2010 r. i został powołany w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód.

E-sąd w Lublinie zajmuje się rozpatrywaniem najprostszych pozwów z całej Polski o zapłatę w trybie upominawczym. Warto dodać, że postępowania te w większości dotyczą sporów między przedsiębiorcami a osobami zalegającymi w regulowaniu zobowiązań, np. z tytułu opłat za prąd, telefon, czynsz, gaz, wodę itp. Należy podkreślić, że całe postępowanie odbywa się na drodze elektronicznej, poczynając od złożenia pozwu, poprzez wydanie nakazu zapłaty i na nadaniu klauzuli natychmiastowej wykonalności kończąc.

Podsumowując pierwszy rok działalności e-sądu, warto podkreślić, że do rozstrzygnięcia w e-postępowaniu skierowano około 687 000 spraw, z czego 635 700 zostało już rozstrzygniętych. Wskazuje to na dużą efektywność przyjętej elektronicznej procedury. Dla przedsiębiorców, którzy zechcą skorzystać z e-postępowania przy dochodzeniu swoich roszczeń, przedstawiamy jego reguły.

Zalety postępowania przed e-sądem

Do najważniejszych zalet postępowania przed e-sądem należy zaliczyć:

• przyspieszone i uproszczone postępowanie,

• niższe koszty sądowe (opłata sądowa 4-krotnie niższa niż tradycyjny wpis sądowy),

• krótszy czas wydania nakazu zapłaty (nawet w ciągu 3 dni),

• wszystkie dokumenty jedynie w formie elektronicznej,

• prostota obsługi oraz dostęp do spraw z dowolnego miejsca,

• doręczenie elektroniczne.

Zakres spraw rozstrzyganych przed e-sądem

Postępowanie przed e-sądem, podobnie jak zwykłe postępowanie upominawcze, dotyczy spraw o zapłatę, w których roszczenia są na tyle uzasadnione, że sąd nie musi kierować sprawy na rozprawę i wydaje nakaz zapłaty. W e-postępowaniu nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia wysokości roszczeń, których można dochodzić. Nie zostały również wprowadzone ograniczenia w zakresie podmiotów, które mogą brać udział w tym postępowaniu (mogą to być wszystkie podmioty bez względu na ich formę organizacyjną). E-sąd rozpatruje sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze, nie stosując jednak przepisów o innych postępowaniach odrębnych, np. przepisów postępowania w sprawach gospodarczych, postępowania nakazowego czy uproszczonego. Trzeba dodać, że największe korzyści z prowadzenia sprawy w e-sądzie czerpią przede wszystkim przedsiębiorcy, z tego względu że dochodzenie roszczeń w tym postępowaniu odbywa się z wyłączeniem stosowania procedury w zakresie postępowania w sprawach gospodarczych (w tym dotkliwych przepisów dotyczących zasad przedstawiania dowodów w sprawie).

KROK 1 - Rejestracja w e-sądzie i wszczęcie postępowania

Powód wnosi pozew o zapłatę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Jedynym warunkiem skutecznego wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną w tym postępowaniu jest uprzednie założenie konta w systemie teleinformatycznym. W tym celu w portalu na stronie www.e-sad.gov.pl należy wypełnić tzw. formularz rejestracyjny.

Formularz ten składa się z kilku etapów:

• etap I - dane osobowe - należy podać imię i nazwisko, miejsce urodzenia, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji,

• etap II - należy wybrać w przypadku przedsiębiorców profil powoda masowego (z dostępnych profili podstawowego, masowego i zawodowego),

• etap III - dane organizacji - należy podać dane przedsiębiorstwa, czyli nazwę, numer identyfikacji podatkowej, numer wpisu w rejestrze, dane adresowe siedziby przedsiębiorcy,

• etat IV - dane dostępowe do systemu - należy ustalić hasło zabezpieczające profil użytkownika (hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków).

Tak wypełniony formularz rejestracyjny wysyłamy, naciskając przycisk „Prześlij dalej” i czekamy na weryfikację danych. Po pozytywnej weryfikacji z sądu zostanie wysłany link aktywacyjny na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Kliknięcie na link aktywuje konto. Następnie powód powinien przejść na stronę główną i kliknąć przycisk „Logowanie”. W panelu logowania należy wpisać nazwę użytkownika i hasło. Loginem powoda jest:

• numer PESEL, w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, albo

• numer NIP, w przypadku przedsiębiorcy.

Dysponując aktywnym kontem użytkownika, można przystąpić do wypełniania formularza pozwu. Datą wniesienia pozwu (i każdego innego pisma procesowego) jest data wprowadzenia go do systemu teleinformatycznego. Do pozwu nie dołącza się żadnych dowodów, które potwierdzają roszczenie.

KROK 2 - Podpis elektroniczny

Podpisanie przygotowanego pozwu elektronicznego wymaga posiadania podpisu elektronicznego. Artykuł 126 § 5 k.p.c. stanowi bowiem, że pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Do podpisywania pozwów i pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym można posługiwać się:

• bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (jest on wydawany przez jednego z przedsiębiorców certyfikujących niezależnie od funkcjonowania e-sądu),

• zwykłym podpisem elektronicznym, który można uzyskać ze strony www.e-sad.gov.pl, bez opłat. Musi być to poprzedzone założeniem konta na tej stronie. Po aktywacji konta należy złożyć wniosek do Centrum Certyfikacji Elektronicznego Postępowania Upominawczego o wydanie certyfikatu i oczekiwać (czas oczekiwania wynosi około 2 godzin) na powiadomienie o jego wydaniu. Następnie należy pobrać certyfikat. Do jego prawidłowej instalacji w systemie operacyjnym potrzebne jest hasło, które jest przesyłane za pomocą poczty e-mail. Jeżeli po pobraniu certyfikatu zostanie on utracony, należy ponownie wygenerować wniosek o jego wydanie. Zwykłym podpisem elektronicznym można posługiwać się wyłącznie w e-postępowaniu. Okres ważności certyfikatu dotyczącego zwykłego podpisu elektronicznego wynosi 1 rok.

reklama

Czytaj także

Źródło:

isk.infor.pl
Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama