REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Roczna korekta VAT odliczonego w 2011 r. - po zmianach

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Luty jest miesiącem, w którym niektórzy podatnicy zobowiązani są do dokonania korekty podatku naliczonego od tzw. zakupów „mieszanych”, czyli związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i ze sprzedażą zwolnioną. Sprawdź jak prawidłowo dokonać rocznej korekty VAT za 2011 rok.

 

Autopromocja

1. Kiedy wystąpi obowiązek przeprowadzenia korekty rocznej

Obowiązek korekty rocznej za 2011 r. może się pojawić, jeżeli:

1) w trakcie 2011 r. podatnik odliczał proporcjonalnie podatek naliczony (ewentualnie jeżeli podatnik odliczał podatek w całości lub nie odliczał podatku w ogóle ze względu na zaokrąglenie proporcji do 0% lub 100% na podstawie przepisów art. 90 ust. 10 ustawy o VAT) oraz

2) w jednym z lat poprzedzających 2011 r. podatnik proporcjonalnie odliczył podatek naliczony przy zakupie (wytworzeniu) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (ewentualnie jeżeli przy dokonywaniu takich zakupów podatnik odliczał podatek w całości lub nie odliczał podatku w ogóle ze względu na zaokrąglenie proporcji do 0% lub 100% na podstawie przepisów art. 90 ust. 10 ustawy o VAT),

3) jeżeli w trakcie 2011 r. u podatnika zaczęły występować zakupy wykorzystywane zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku (chyba że możliwe było częściowe odliczenie podatku naliczonego od tych zakupów przez wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami dającymi prawo do odliczenia - zob. art. 90 ust. 1 ustawy o VAT).

Dalszy ciąg materiału pod wideo


Wszystkie zmiany prawa w jednym miejscu: www.zmianyprawa.infor.pl


W wymienionych przypadkach korekta roczna nie będzie konieczna, jeżeli:

• proporcja ostateczna za 2011 r. okaże się taka sama jak proporcja wstępna stosowana w 2011 r.,

• w przypadku składników majątku podlegających korekcie rozłożonej w czasie - proporcja ostateczna za 2011 r. okaże się taka sama jak proporcja wstępna stosowana w roku nabycia tych składników majątku.

UWAGA!

Po raz pierwszy w korekcie rocznej

Jeżeli jednak proporcja ostateczna różni się od proporcji wstępnej choćby o jeden punkt procentowy, konieczne jest dokonanie korekty rocznej za 2011 r. W przypadku składników majątku podlegających korekcie rozłożonej w czasie korekty należy dokonać, gdy proporcja ostateczna za 2011 r. okaże się inna niż proporcja wstępna stosowana w roku nabycia tych składników majątku.

WAŻNE!

Korekta roczna za 2011 r. jest pierwszą korektą, której należy dokonywać również w przypadkach, gdy różnica między proporcją wstępną stosowaną w trakcie roku a proporcją ostateczną obliczoną dla zakończonego roku wynosi 1 lub 2 punkty procentowe.

Jest to zmiana w stosunku do korekty przeprowadzanej w latach poprzednich. Z art. 91 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym do końca marca 2011 r. wynikało bowiem, że korekty rocznej nie dokonuje się, gdy różnica między proporcją wstępną stosowaną w trakcie roku a proporcją ostateczną obliczoną dla zakończonego roku nie przekracza 2 punktów procentowych. Przepis ten został jednak zmieniony z dniem 1 kwietnia 2011 r., a art. 91 ust. 1 ustawy o VAT w nowym brzmieniu po raz pierwszy ma zastosowanie do korekt dokonywanych za 2011 r. (art. 8 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach). W konsekwencji korekta roczna za 2011 r. jest pierwszą korektą roczną, której należy dokonywać również w przypadkach, gdy różnica między proporcją wstępną stosowaną w trakcie roku a proporcją ostateczną obliczoną dla zakończonego roku wynosi 1 lub 2 punkty procentowe.

Autopromocja

PRZYKŁAD

Podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione, a w konsekwencji obowiązany jest do proporcjonalnego odliczania części podatku naliczonego. Podatnik ten w 2010 r. stosował proporcję wstępną w wysokości 87%, a proporcja ostateczna dla 2010 r. wyniosła 85%. Nie był on zatem obowiązany (ani uprawniony) do dokonania korekty rocznej za 2010 r.

Podatnik, o którym mowa, w trakcie 2011 r. stosował proporcję wstępną w wysokości 85%, a proporcja ostateczna dla 2011 r. wyniosła 83%. W związku ze zmianą przepisów jest on obowiązany dokonać korekty rocznej za 2011 r. (mimo że różnica między proporcją wstępną stosowaną w trakcie 2011 r. a proporcją ostateczną obliczoną dla 2011 r. nie przekroczyła 2 punktów procentowych).

2. Jaka część odliczonego podatku jest objęta korektą roczną za 2011 r.

Korektą roczną za 2011 r. objęta jest ta część podatku odliczonego w 2011 r., który był odliczany od zakupów wykorzystywanych przez podatnika zarówno do wykonywania czynności zwolnionych, jak i opodatkowanych (w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących działalności „mieszanej” - także podatek odliczony we wcześniejszych latach). Korektą roczną nie będzie objęty podatek naliczony od zakupów wykorzystywanych w działalności „mieszanej”, jeżeli podatnik odrębnie określił kwotę podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną (art. 90 ust. 1 ustawy o VAT).

Korektą roczną należy zatem objąć podatek naliczony, który w 2011 r. (a w przypadku niektórych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych także w latach wcześniejszych):

1) był odliczany przez podatnika (a przynajmniej mógł być odliczany) w oparciu o proporcję wstępną (jest to najczęściej spotykana sytuacja),

2) był odliczany przez podatnika (a przynajmniej mógł być odliczany) w całości ze względu na zaokrąglenie proporcji wstępnej do 100% (na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT),

3) był odliczany przez podatnika (a przynajmniej mógł być odliczany) w całości ze względu na rozpoczęcie wykonywania czynności zwolnionych od podatku w trakcie 2011 r. (dotyczy to podatników, którzy przed 2011 r. nie wykonywali czynności zwolnionych od podatku),

4) nie był odliczany (a przynajmniej nie powinien być odliczany) przez podatnika ze względu na zaokrąglenie proporcji wstępnej do 0% (na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT),

5) nie był odliczany (a przynajmniej nie powinien być odliczany) przez podatnika ze względu na rozpoczęcie wykonywania czynności opodatkowanych w trakcie 2011 r. (dotyczy to podatników, którzy przed 2011 r. nie wykonywali czynności opodatkowanych).


Najwięcej na temat VAT w Biuletynie VAT

 

Nie podlega natomiast korekcie rocznej za 2011 r. podatek odliczony w ciągu 2011 r. (w przypadku części środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - także w trakcie wcześniejszych lat) związany z:

1) zakupami towarów i usług wykorzystywanymi przez podatników wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych,

2) zakupami towarów i usług wykorzystywanymi przez podatników wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku,

3) zakupami towarów i usług wykorzystywanymi przez podatników zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych, jeśli podatek ten został przyporządkowany poszczególnym rodzajom czynności (zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

Podatnik jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia. Podatnik świadczy zarówno usługi w zakresie ochrony zdrowia zwolnione od podatku (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT), jak i opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23% (w zakresie, w jakim zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, nie znajduje zastosowania).

Podatnik dokonuje zakupów:

• związanych ze świadczeniem obu rodzajów usług (czynsz najmu, koszty mediów, usługi księgowe itp.) oraz

• związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług w zakresie ochrony zdrowia (np. koszty materiałów medycznych wykorzystywanych do wykonywania konkretnych usług).

W tej sytuacji częściowemu odliczeniu (a po zakończeniu roku - korekcie podatku odliczonego) podlega wyłącznie podatek naliczony związany z zakupami dotyczącymi świadczenia obu rodzajów usług.

Natomiast w przypadku zakupów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług:

• podatek naliczony związany z zakupami dotyczącymi wyłącznie zwolnionych od podatku usług w zakresie ochrony zdrowia nie podlega w ogóle odliczeniu (a po zakończeniu roku - nie podlega korekcie podatku naliczonego),

• podatek naliczony związany z zakupami dotyczącymi wyłącznie opodatkowanych usług w zakresie ochrony zdrowia w całości podlega odliczeniu (a po zakończeniu roku - nie podlega korekcie podatku odliczonego).

Korekcie rocznej za 2011 r. nie podlega także podatek naliczony związany z zakupami towarów i usług wykorzystywanymi przez podatników do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Nawet jeżeli tego rodzaju zakupy są wykorzystywane również do wykonywania czynności opodatkowanych, podatek naliczony nie podlega odliczeniu proporcjonalnemu na podstawie art. 90 ust. 2 i nast. ustawy o VAT (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 grudnia 2008 r., nr ILPP2/443-850/08-2/EN, czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lutego 2009 r., nr IBPP4/443-105/08/JP).

 

Więcej na ten temat znajdziesz w Internetowym Serwisie Księgowego w artykule Roczna korekta VAT odliczonego w 2011 r. - po zmianach

 

 

• art. 90 i 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054

• art. 14 ust. 2 pkt 7f i art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1391

• art. 12 ust. 1 pkt 4g, art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1391

• art. 8 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - Dz.U. Nr 64, poz. 332

• art. 3 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - Dz.U. Nr 247, poz. 1652; zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: isk.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  REKLAMA