Kategorie

Jak wyliczyć i wykazać kwotę zwrotu bezpośredniego

Mariusz Darecki
Proszę o interpretację art. 87 ust. 3 ustawy o VAT. Co oznacza ona dla podatnika sprzedającego towary ze stawką 3%? Czy możliwość obniżenia podatku należnego (sprzedaż opodatkowana 3%) o naliczony (zakupy opodatkowane 22%) w deklaracji VAT oznacza dla tego rolnika zwrot podatku w wysokości 19%, np. sprzedaż 100,00 x 3% = 3,00 i sprzedaż 100,00 x 22% = 22,00, w deklaracji 22,00 - 3,00 = 19,00 do zwrotu, czy też ustala się tę kwotę w inny sposób? Jak obliczać i wykazywać kwotę zwrotu VAT w tym przypadku?

 

rada

 

Kwoty zwrotu nie oblicza się w sposób wskazany w pytaniu. Kwota zwrotu jest to nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W deklaracji najpierw wykazuje się kwotę podatku należnego, następnie VAT naliczonego. Gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa niż należnego, powstałą różnicę podatnik może wykazać do zwrotu bezpośredniego. W zależności od okoliczności konkretnego przypadku podatnik może się ubiegać o zwrot w terminie 60 lub 180 dni. Szczegóły w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Podstawowe zasady rozliczania VAT są następujące:

l opodatkowanie dokonywanej sprzedaży podatkiem od towarów i usług stawką VAT przewidzianą dla danego rodzaju towaru i usługi (podatek należny),

l jednocześnie przy dokonywaniu sprzedaży opodatkowanej (np. stawką VAT w wysokości 3%) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług z faktur (lub innych dokumentów uprawniających do odliczenia VAT) dokumentujących to nabycie (podatek naliczony),

l w celu ustalenia zarówno kwoty podatku należnego, jak i naliczonego za dany okres rozliczeniowy konieczne jest prowadzenie odpowiednich ewidencji (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT); są one niezbędne do prawidłowego rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej (ewidencje),

l wykazywanie w deklaracji łącznej kwoty podatku należnego od całego obrotu wykazanego w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub dla podatników stosujących kwartalne rozliczenie VAT - kwartalne) (deklarowanie VAT należnego),

l wykazywanie w deklaracji łącznej kwoty podatku naliczonego za dany okres rozliczeniowy podlegającej odliczeniu za miesiąc (kwartał) rozliczeniowy (deklarowanie VAT naliczonego),

l rozliczanie kwot podatku należnego i naliczonego w deklaracjach VAT składanych za okresy miesięczne (VAT-7) lub kwartalne (VAT-7K) (rozliczenie VAT należnego i VAT naliczonego w deklaracji).

Rejestry zakupów i sprzedaży

W celu ustalenia kwot podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy podatnik powinien przede wszystkim prowadzić odpowiednie rejestry zakupu i sprzedaży. Na ich podstawie podatnik ustala kwoty podatku należnego i naliczonego za dany miesiąc od dokonanych w nim obrotów i zakupów. Przepisy ustawy o VAT nie narzucają formy prowadzenia tych ewidencji. W praktyce podatnik powinien prowadzić odrębnie ewidencje sprzedaży według rodzajów sprzedaży wykazanych w deklaracji VAT w dziale C, np. rejestr dostawy towarów oraz świadczenia usług opodatkowanych stawką 3%, rejestr dostawy towarów oraz świadczenia usług opodatkowanych stawką 22% itd. Natomiast w odniesieniu do dokonywania zakupów i ustalania kwot podatku naliczonego konieczne jest prowadzenie ewidencji zakupów w podziale na rejestr nabycia towarów i usług zaliczanych do środków trwałych oraz rejestr nabycia pozostałych towarów i usług (od których przysługuje prawo do odliczenia VAT).

Na podstawie sporządzonych ewidencji podatnik powinien wykazać w odpowiednich polach deklaracji wartości podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego odnośnie do sprzedaży w polach 20-39 deklaracji. Łączna kwota obrotu wynikała będzie z sumy wykazanej w polu 40 deklaracji, a łączna kwota podatku należnego w polu 41 deklaracji. Podobnie należy postąpić z wartością nabytych towarów i usług oraz kwotą podatku naliczonego podlegającą odliczeniu, wykazując je w polach 44-47 deklaracji. Wartość nabytych środków trwałych należy wykazać w poz. 44 i 45 deklaracji. Łączna kwota podatku naliczonego podlegająca odliczeniu wykazana zostanie w poz. 50 deklaracji. Następnie należy porównać ze sobą kwotę podatku należnego z kwotą podatku naliczonego. W zależności od tego, która z tych kwot będzie większa, ich różnica będzie stanowić albo kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego (poz. 53 deklaracji), albo nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (poz. 55 deklaracji).

Powstała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym może stanowić kwotę żądanego zwrotu na rachunek bankowy (poz. 56 deklaracji) albo też może zostać zadysponowana do przeniesienia do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy (poz. 59 deklaracji). Nie ma przeszkód, aby podatnik wykazał całą kwotę nadwyżki podatku naliczonego jako kwotę przysługującego mu zwrotu bezpośredniego. W zależności od konkretnego przypadku zwrot może być dokonany w terminach 60 lub 180 dni od dnia złożenia deklaracji VAT. W terminie 60 dni podatnik może żądać zwrotu m.in. w przypadku nabycia środków trwałych lub też dokonywania sprzedaży opodatkowanej stawkami niższymi niż 22%. O takiej sytuacji Czytelnik wspomina w pytaniu. Należy zauważyć, że podatnicy mogą żądać zwrotu w terminach krótszych niż 180 dni tylko w przypadkach określonych przepisami art. 87 ustawy o VAT. W sytuacjach niewskazanych przepisami podatnikowi przysługuje zwrot w terminie 180 dni.

Zwrot w terminie 60 dni

Na podstawie regulacji art. 87 ust. 3 ustawy o VAT podatnik może żądać zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni. Podatnik może żądać zwrotu w tym terminie tylko kwoty nieprzekraczającej określonego limitu. Na podstawie tego przepisu kwota zwrotu nie może przekroczyć sumy: kwoty podatku naliczonego od nabycia środka trwałego i 22% obrotu opodatkowanego stawkami niższymi niż 22% oraz obrotu z tytułu czynności, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju (wykazane w poz. 21 deklaracji). Sposób wyliczenia tej kwoty zaprezentowano w przykładzie.
PRZYKŁAD
Załóżmy, że w kwietniu rolnik nabył środek trwały o wartości netto 200 000 zł, VAT do odliczenia stanowi 44 000 zł. Ponadto nabył inne towary opodatkowane również stawką 22% o wartości łącznej netto 25 000 zł, od których odliczy VAT w kwocie 5500 zł.

Łączna wartość podatku naliczonego w poz. 50 deklaracji stanowiła kwotę 49 500 zł.

Jednocześnie w miesiącu tym rolnik dokonał sprzedaży towarów opodatkowanych stawką VAT 3% o wartości 34 000 zł. Kwota podatku należnego wynosi zatem w poz. 41 deklaracji wartość 1020 zł. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym stanowi kwotę (49 500 - 1020) = 48 480 zł. Limit kwoty zwrotu w terminie 60 dni należy ustalić następująco:

Wartość podatku naliczonego od zakupu środka trwałego 44 000 zł + 7480 zł (22% z kwoty obrotu opodatkowanego stawką niższą niż podstawowa, czyli 22% z 34 000 zł) = 51 480 zł.

Ze względu na fakt, że kwota nadwyżki podatku naliczonego wykazana w deklaracji nie przewyższa tak ustalonej kwoty limitu, rolnik ma prawo żądać zwrotu kwoty 48 480 zł na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni) w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy o VAT. W celu otrzymania zwrotu podatnik powinien wykazać całą wartość kwoty do zwrotu w poz. 57 deklaracji VAT.

Podstawa prawna

l art. 87 ust. 3, art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029


Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.