| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Czy pośrednicy zajmujący się eksportem mają prawo do zwrotu akcyzy

Czy pośrednicy zajmujący się eksportem mają prawo do zwrotu akcyzy

Czy zwrot akcyzy z tytułu eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przysługuje tylko podatnikowi? Czy także pośrednikowi z tytułu transakcji eksportu?

RADA
Z literalnego brzmienia przepisów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o akcyzie wynika, że zwrot przysługuje wyłącznie podatnikowi akcyzy. Jednak jest to sprzeczne z samą ustawą i dyrektywami europejskimi. Dlatego też pojawiają się już pierwsze wyroki sądów krajowych, z których orzecznictwa wynika, że podmiot, który wyeksportował wyroby akcyzowe zharmonizowane, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, jest uprawniony do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dokonanego eksportu. Nie zawężają one kręgu uprawnionych podmiotów do podatników akcyzy. Uznają, że prawo do zwrotu mają również pośrednicy.
UZASADNIENIE
W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju przysługuje podatnikowi, który:
• dokonał zapłaty akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium kraju;
• dokonał eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą;
• posiada dokument odprawy celnej SAD potwierdzający wywóz wyrobów z terytorium kraju poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.
Zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju następuje na pisemny wniosek podatnika, składany do właściwego naczelnika urzędu celnego, w ciągu roku od dnia dokonania eksportu. Do wniosku dołącza się w szczególności:
• dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
• dokument SAD potwierdzony przez graniczny urząd celny;
• faktury i inne dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu.
Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych 100 euro, według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia składania wniosku.
Zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku o zwrot akcyzy. W przypadku gdy zwrot akcyzy jest dokonywany na rachunek podatnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania, albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim, koszty związane z dokonaniem tego zwrotu ponosi podatnik.
Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy w eksporcie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od dnia złożenia, wraz z załączonymi dokumentami, wniosku o zwrot akcyzy.
 
WAŻNE!
Zwrot akcyzy z tytułu eksportu towarów akcyzowych zharmonizowanych przysługuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »