REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

W jaki sposób skorygować fakturę VAT RR, w której podano błędne wartości netto

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jesteśmy przedsiębiorstwem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług gastronomicznych (posiadamy sieć restauracji). Część surowców zużywanych do przygotowania posiłków, m.in. jaja, owoce i warzywa, skupujemy od rolników ryczałtowych. Podczas wewnętrznej kontroli dokumentów zauważyliśmy pomyłkę w fakturze VAT RR wystawionej w marcu br.

Pomyłka dotyczy błędnego wyliczenia wartości netto nabytych produktów rolnych i w konsekwencji powoduje zaniżenie tej wartości oraz kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku. W jaki sposób należy skorygować fakturę VAT RR? Jakie elementy powinna mieć faktura korygująca? Jakie będą skutki takiej korekty?

REKLAMA

Autopromocja

rada

Powinni Państwo wystawić w maju fakturę korygującą zmieniającą wartość netto nabytych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych. Podwyższenie tej wartości podwyższy kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, który dla nabywcy stanowi podatek naliczony. Nabywca, po dokonaniu zapłaty do wysokości całej należności wynikającej z faktury korygującej, powinien podwyższoną kwotę podatku naliczonego rozliczyć w maju, czyli w miesiącu dokonania zapłaty.

uzasadnienie

Procedura rozliczenia VAT z tytułu dokonania dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego ma charakter szczególny. Służy przede wszystkim uproszczeniu zasad rozliczania tych dostaw w VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uproszczenie polega na tym, że rolnik ryczałtowy, który w zakresie prowadzonej działalności dostarcza produkty rolne, jest zwolniony z obowiązku:

• wystawiania faktur i prowadzenia ewidencji,

• składania deklaracji podatkowej,

• dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

Jak należy dokumentować dostawę produktów rolnych

Dostawa produktów rolnych musi być udokumentowana. Przy dostawie produktów rolnych obowiązek wystawienia faktury VAT RR ciąży na czynnym podatniku VAT, czyli na nabywcy produktów rolnych. Istotnym elementem tej uproszczonej procedury jest fakt, że nie występuje w niej podatek należny. Na fakturze VAT RR nabywca produktów rolnych wykazuje kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Jeżeli rolnik ryczałtowy (zwolniony przedmiotowo z VAT) dokonuje dostawy produktów rolnych dla zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, wówczas przysługuje mu zryczałtowany zwrot podatku naliczonego (zawartego w cenach towarów i usług służących do wytworzenia produktów rolnych). Zwrotu tego podatku dokonuje nabywca produktów rolnych przez dokonanie zapłaty kwoty z tytułu dostawy wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku.

WAŻNE!

Fakturę VAT RR wystawia nabywca produktów rolnych. Nie występuje w niej podatek należny, tylko kwota zryczałtowanego zwrotu podatku.

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT RR

Zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego dokumentuje faktura VAT RR. Faktura jest dokumentem, do którego mają zastosowanie szczególne uregulowania określone w art. 116 ustawy o VAT. Podatnik VAT, który nabywa od rolnika ryczałtowego produkty rolne, jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej ich nabycie. Wystawca faktury będący jednocześnie nabywcą produktów rolnych przekazuje dostawcy oryginał faktury, natomiast kopię pozostawia u siebie.

Wystawiona przez podatnika faktura powinna być oznaczona jako 'Faktura VAT RR'.

Jak skorygować fakturę VAT RR i jakie elementy powinna zawierać

Faktura VAT RR różni się od zwykłej faktury VAT. Mogą się więc pojawić wątpliwości: czy przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących mają zastosowanie do faktur VAT RR?

Podstawa prawna korekty

Zobowiązanie podatnika do wystawienia faktury VAT RR bez prawa do jej ewentualnego skorygowania prowadziłoby do nieuzasadnionej i zróżnicowanej pozycji podatników. Pozostali podatnicy VAT mają prawo korygowania faktur VAT. Celem wystawiania faktur korygujących jest usuwanie nieprawidłowości, które wystąpiły na fakturach pierwotnych. Jest to także uaktualnienie transakcji i dokumentów w związku ze zmianą okoliczności wpływających na cenę towarów. Faktura VAT RR jest przede wszystkim fakturą VAT. Brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR, nie oznacza, że nie ma podstaw do jej skorygowania. Mimo wyjątkowego charakteru tych faktur, podstawę do ich korekty stanowią - wobec braku przepisów szczególnych -- przepisy ogólne obowiązujące przy korygowaniu faktur VAT.

WAŻNE!

Korygując faktury VAT RR, należy zastosować przepisy ogólne dotyczące korygowania faktur VAT.

Wzór faktury VAT RR

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak praktycznie przeprowadzić korektę faktury VAT RR? W przypadku zwykłej faktury VAT prawo do wystawienia faktury korygującej przysługuje sprzedawcy - wystawcy faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku faktury VAT RR uprawnienie to również przysługuje wystawcy faktury pierwotnej, którym jest nabywca produktów rolnych. Wystawiona przez niego faktura korygująca VAT RR powinna zawierać oznaczenie KOREKTA albo FAKTURA KORYGUJĄCA.

 

Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek w cenie, stawce lub kwocie zryczałtowanego zwrotu podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury VAT RR powinna zawierać zarówno kwoty podane w omyłkowej wysokości, jak i kwoty w wysokościach prawidłowych, analogicznie do skutków pomyłek wartościowych występujących w zwykłych korektach. Faktura korygująca powinna również zawierać oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku od towarów i usług. W przeciwieństwie do pozostałych faktur VAT faktury VAT RR muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do wystawiania i otrzymywania faktur. Faktury korygujące stan faktyczny wykazany w fakturze VAT RR powinny zawierać podpisy wymagane dla faktury pierwotnej.

WAŻNE!

Faktura korygująca VAT RR powinna również zawierać oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku od towarów i usług.

Skutki korekty faktury VAT RR

Skorygowanie faktury VAT RR wywołuje określone konsekwencje w rozliczeniu zryczałtowanego zwrotu VAT. Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty.

Warunkiem jest, że:

1) nabycie produktów rolnych związane jest z dostawą opodatkowaną,

2) zapłata należności za produkty rolne obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności,

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Dla nabywcy produktów rolnych (wystawcy faktury) kwota zryczałtowanego zwrotu podatku stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego. Dla tego podatnika korekta faktury VAT RR będzie więc wpływać odpowiednio na zwiększenie bądź zmniejszenie podatku naliczonego. W przypadku wystawienia faktury korygującej zwiększającej kwotę zryczałtowanego zwrotu VAT nabywca produktów rolnych będzie mógł zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokona zapłaty należności wynikającej z faktury korygującej na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, przy zachowaniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 116 ust. 6 ustawy.

Wystawienie faktury korygującej zmniejszającej kwotę zryczałtowanego zwrotu VAT spowoduje z kolei zmniejszenie podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia korekty, zakładając, że dla nabywcy produktów rolnych data wystawienia faktury jest datą tożsamą z datą jej otrzymania. Stanowisko takie podzielają organy podatkowe, w tym m.in. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (pismo z 15 maja 2007 r. nr 1471/VUR2/443-15/3/07/AK).

Przypomnijmy, że na podstawie ustawy z 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 maja 2008 r., nastąpiła zmiana stawki zryczałtowanego zwrotu podatku. Dotychczas wynosiła ona 5%. Od 1 maja br. obowiązuje stawka w wysokości 6%. Podatnik wystawiając fakturę korygującą, odnosi się jednak do stanu faktycznego istniejącego w momencie zakupu towarów, czyli uwzględnia stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku, która obowiązywała w momencie wystawienia faktury pierwotnej, tj. 5%.

WAŻNE!

Od 1 maja 2008 r. nastąpiła zmiana stawki zryczałtowanego zwrotu podatku. Dotychczas wynosiła ona 5%. Obecnie obowiązuje stawka w wysokości 6%.

Jeżeli więc Czytelnik wystawi w maju br. fakturę korygującą, to doprowadzi do podwyższenia wartości nabytych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych. W rezultacie nastąpi również podwyższenie kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, który dla nabywcy, tj. Czytelnika, stanowi podatek naliczony. Następnie, po dokonaniu zapłaty do wysokości całej należności wynikającej z faktury korygującej, powinien podwyższoną kwotę podatku naliczonego rozliczyć za maj, czyli w miesiącu dokonania zapłaty.

• art. 115, art. 116, art. 117 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444

• § 9, § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy w firmie doradczej

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Komisja Europejska uruchamia procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

REKLAMA

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

Są już propozycje nowych definicji budynku i budowli, na potrzeby podatkowe. Jest temat garaży wielostanowiskowych

Mamy już propozycje nowych definicji budynku i budowli oraz rozwiązanie kwestii opodatkowania garaży wielostanowiskowych. Zmiany zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw, który został właśnie opublikowany na stronach rządowych.

REKLAMA

Przedsiębiorca wydaje pieniądze na edukację i szkolenia. Kiedy może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?

Czy przedsiębiorca może zaliczyć różnoraki wydatki edukacyjne i szkoleniowe do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorca może bowiem podjąć naukę w celu rozpoczęcia wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zdobycia przewagi konkurencyjnej w ramach już wykonywanej. Nierzadko również dochodzi do otwierania nowej gałęzi prowadzonej działalności. Idąc tym samym tropem można spotkać się ze szkoleniami dla pracowników oraz współpracowników, które mogą okazać się korzystniejszym rozwiązaniem niż poszukiwanie nowych specjalistów. Co na ten temat sądzą organy podatkowe?

Chińskie platformy marketplace podbijają europejski rynek i logistykę e-commerce. Jakie skutki Europie i Polsce?

Na platformach e-commerce typu marketplace dokonywanych jest ok. 35% globalnych zakupów online, a według wyliczeń ChannelX w 2027 r. będzie to już 60% ogółu e-handlu. W Chinach 80% całkowitej e-sprzedaży to transakcje w serwisach działających właśnie w tym modelu. Azjatyckie platformy szturmem zdobyły Europę napędzając przy tym sektor logistyczny, także w Polsce.

REKLAMA