Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

W jaki sposób skorygować fakturę VAT RR, w której podano błędne wartości netto

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS
Jesteśmy przedsiębiorstwem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług gastronomicznych (posiadamy sieć restauracji). Część surowców zużywanych do przygotowania posiłków, m.in. jaja, owoce i warzywa, skupujemy od rolników ryczałtowych. Podczas wewnętrznej kontroli dokumentów zauważyliśmy pomyłkę w fakturze VAT RR wystawionej w marcu br.

Pomyłka dotyczy błędnego wyliczenia wartości netto nabytych produktów rolnych i w konsekwencji powoduje zaniżenie tej wartości oraz kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku. W jaki sposób należy skorygować fakturę VAT RR? Jakie elementy powinna mieć faktura korygująca? Jakie będą skutki takiej korekty?

rada

Powinni Państwo wystawić w maju fakturę korygującą zmieniającą wartość netto nabytych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych. Podwyższenie tej wartości podwyższy kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, który dla nabywcy stanowi podatek naliczony. Nabywca, po dokonaniu zapłaty do wysokości całej należności wynikającej z faktury korygującej, powinien podwyższoną kwotę podatku naliczonego rozliczyć w maju, czyli w miesiącu dokonania zapłaty.

uzasadnienie

Procedura rozliczenia VAT z tytułu dokonania dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego ma charakter szczególny. Służy przede wszystkim uproszczeniu zasad rozliczania tych dostaw w VAT.

Uproszczenie polega na tym, że rolnik ryczałtowy, który w zakresie prowadzonej działalności dostarcza produkty rolne, jest zwolniony z obowiązku:

• wystawiania faktur i prowadzenia ewidencji,

• składania deklaracji podatkowej,

• dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

Jak należy dokumentować dostawę produktów rolnych

Dostawa produktów rolnych musi być udokumentowana. Przy dostawie produktów rolnych obowiązek wystawienia faktury VAT RR ciąży na czynnym podatniku VAT, czyli na nabywcy produktów rolnych. Istotnym elementem tej uproszczonej procedury jest fakt, że nie występuje w niej podatek należny. Na fakturze VAT RR nabywca produktów rolnych wykazuje kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Jeżeli rolnik ryczałtowy (zwolniony przedmiotowo z VAT) dokonuje dostawy produktów rolnych dla zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, wówczas przysługuje mu zryczałtowany zwrot podatku naliczonego (zawartego w cenach towarów i usług służących do wytworzenia produktów rolnych). Zwrotu tego podatku dokonuje nabywca produktów rolnych przez dokonanie zapłaty kwoty z tytułu dostawy wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku.

WAŻNE!

Fakturę VAT RR wystawia nabywca produktów rolnych. Nie występuje w niej podatek należny, tylko kwota zryczałtowanego zwrotu podatku.

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT RR

Zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego dokumentuje faktura VAT RR. Faktura jest dokumentem, do którego mają zastosowanie szczególne uregulowania określone w art. 116 ustawy o VAT. Podatnik VAT, który nabywa od rolnika ryczałtowego produkty rolne, jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej ich nabycie. Wystawca faktury będący jednocześnie nabywcą produktów rolnych przekazuje dostawcy oryginał faktury, natomiast kopię pozostawia u siebie.

Wystawiona przez podatnika faktura powinna być oznaczona jako 'Faktura VAT RR'.

Jak skorygować fakturę VAT RR i jakie elementy powinna zawierać

Faktura VAT RR różni się od zwykłej faktury VAT. Mogą się więc pojawić wątpliwości: czy przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących mają zastosowanie do faktur VAT RR?

Podstawa prawna korekty

Zobowiązanie podatnika do wystawienia faktury VAT RR bez prawa do jej ewentualnego skorygowania prowadziłoby do nieuzasadnionej i zróżnicowanej pozycji podatników. Pozostali podatnicy VAT mają prawo korygowania faktur VAT. Celem wystawiania faktur korygujących jest usuwanie nieprawidłowości, które wystąpiły na fakturach pierwotnych. Jest to także uaktualnienie transakcji i dokumentów w związku ze zmianą okoliczności wpływających na cenę towarów. Faktura VAT RR jest przede wszystkim fakturą VAT. Brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR, nie oznacza, że nie ma podstaw do jej skorygowania. Mimo wyjątkowego charakteru tych faktur, podstawę do ich korekty stanowią - wobec braku przepisów szczególnych -- przepisy ogólne obowiązujące przy korygowaniu faktur VAT.

WAŻNE!

Korygując faktury VAT RR, należy zastosować przepisy ogólne dotyczące korygowania faktur VAT.

Wzór faktury VAT RR

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak praktycznie przeprowadzić korektę faktury VAT RR? W przypadku zwykłej faktury VAT prawo do wystawienia faktury korygującej przysługuje sprzedawcy - wystawcy faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku faktury VAT RR uprawnienie to również przysługuje wystawcy faktury pierwotnej, którym jest nabywca produktów rolnych. Wystawiona przez niego faktura korygująca VAT RR powinna zawierać oznaczenie KOREKTA albo FAKTURA KORYGUJĄCA.

 

Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek w cenie, stawce lub kwocie zryczałtowanego zwrotu podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury VAT RR powinna zawierać zarówno kwoty podane w omyłkowej wysokości, jak i kwoty w wysokościach prawidłowych, analogicznie do skutków pomyłek wartościowych występujących w zwykłych korektach. Faktura korygująca powinna również zawierać oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku od towarów i usług. W przeciwieństwie do pozostałych faktur VAT faktury VAT RR muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do wystawiania i otrzymywania faktur. Faktury korygujące stan faktyczny wykazany w fakturze VAT RR powinny zawierać podpisy wymagane dla faktury pierwotnej.

WAŻNE!

Faktura korygująca VAT RR powinna również zawierać oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku od towarów i usług.

Skutki korekty faktury VAT RR

Skorygowanie faktury VAT RR wywołuje określone konsekwencje w rozliczeniu zryczałtowanego zwrotu VAT. Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty.

Warunkiem jest, że:

1) nabycie produktów rolnych związane jest z dostawą opodatkowaną,

2) zapłata należności za produkty rolne obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności,

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Dla nabywcy produktów rolnych (wystawcy faktury) kwota zryczałtowanego zwrotu podatku stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego. Dla tego podatnika korekta faktury VAT RR będzie więc wpływać odpowiednio na zwiększenie bądź zmniejszenie podatku naliczonego. W przypadku wystawienia faktury korygującej zwiększającej kwotę zryczałtowanego zwrotu VAT nabywca produktów rolnych będzie mógł zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokona zapłaty należności wynikającej z faktury korygującej na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, przy zachowaniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 116 ust. 6 ustawy.

Wystawienie faktury korygującej zmniejszającej kwotę zryczałtowanego zwrotu VAT spowoduje z kolei zmniejszenie podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia korekty, zakładając, że dla nabywcy produktów rolnych data wystawienia faktury jest datą tożsamą z datą jej otrzymania. Stanowisko takie podzielają organy podatkowe, w tym m.in. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (pismo z 15 maja 2007 r. nr 1471/VUR2/443-15/3/07/AK).

Przypomnijmy, że na podstawie ustawy z 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 maja 2008 r., nastąpiła zmiana stawki zryczałtowanego zwrotu podatku. Dotychczas wynosiła ona 5%. Od 1 maja br. obowiązuje stawka w wysokości 6%. Podatnik wystawiając fakturę korygującą, odnosi się jednak do stanu faktycznego istniejącego w momencie zakupu towarów, czyli uwzględnia stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku, która obowiązywała w momencie wystawienia faktury pierwotnej, tj. 5%.

WAŻNE!

Od 1 maja 2008 r. nastąpiła zmiana stawki zryczałtowanego zwrotu podatku. Dotychczas wynosiła ona 5%. Obecnie obowiązuje stawka w wysokości 6%.

Jeżeli więc Czytelnik wystawi w maju br. fakturę korygującą, to doprowadzi do podwyższenia wartości nabytych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych. W rezultacie nastąpi również podwyższenie kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, który dla nabywcy, tj. Czytelnika, stanowi podatek naliczony. Następnie, po dokonaniu zapłaty do wysokości całej należności wynikającej z faktury korygującej, powinien podwyższoną kwotę podatku naliczonego rozliczyć za maj, czyli w miesiącu dokonania zapłaty.

• art. 115, art. 116, art. 117 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444

• § 9, § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy w firmie doradczej

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
  Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
  Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
  Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?