Kategorie

W jaki sposób skorygować fakturę VAT RR, w której podano błędne wartości netto

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS
Jesteśmy przedsiębiorstwem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług gastronomicznych (posiadamy sieć restauracji). Część surowców zużywanych do przygotowania posiłków, m.in. jaja, owoce i warzywa, skupujemy od rolników ryczałtowych. Podczas wewnętrznej kontroli dokumentów zauważyliśmy pomyłkę w fakturze VAT RR wystawionej w marcu br.

Pomyłka dotyczy błędnego wyliczenia wartości netto nabytych produktów rolnych i w konsekwencji powoduje zaniżenie tej wartości oraz kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku. W jaki sposób należy skorygować fakturę VAT RR? Jakie elementy powinna mieć faktura korygująca? Jakie będą skutki takiej korekty?

rada

Powinni Państwo wystawić w maju fakturę korygującą zmieniającą wartość netto nabytych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych. Podwyższenie tej wartości podwyższy kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, który dla nabywcy stanowi podatek naliczony. Nabywca, po dokonaniu zapłaty do wysokości całej należności wynikającej z faktury korygującej, powinien podwyższoną kwotę podatku naliczonego rozliczyć w maju, czyli w miesiącu dokonania zapłaty.

uzasadnienie

Procedura rozliczenia VAT z tytułu dokonania dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego ma charakter szczególny. Służy przede wszystkim uproszczeniu zasad rozliczania tych dostaw w VAT.

Uproszczenie polega na tym, że rolnik ryczałtowy, który w zakresie prowadzonej działalności dostarcza produkty rolne, jest zwolniony z obowiązku:

• wystawiania faktur i prowadzenia ewidencji,

• składania deklaracji podatkowej,

• dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

Jak należy dokumentować dostawę produktów rolnych

Dostawa produktów rolnych musi być udokumentowana. Przy dostawie produktów rolnych obowiązek wystawienia faktury VAT RR ciąży na czynnym podatniku VAT, czyli na nabywcy produktów rolnych. Istotnym elementem tej uproszczonej procedury jest fakt, że nie występuje w niej podatek należny. Na fakturze VAT RR nabywca produktów rolnych wykazuje kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Jeżeli rolnik ryczałtowy (zwolniony przedmiotowo z VAT) dokonuje dostawy produktów rolnych dla zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, wówczas przysługuje mu zryczałtowany zwrot podatku naliczonego (zawartego w cenach towarów i usług służących do wytworzenia produktów rolnych). Zwrotu tego podatku dokonuje nabywca produktów rolnych przez dokonanie zapłaty kwoty z tytułu dostawy wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku.

WAŻNE!

Fakturę VAT RR wystawia nabywca produktów rolnych. Nie występuje w niej podatek należny, tylko kwota zryczałtowanego zwrotu podatku.

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT RR

Zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego dokumentuje faktura VAT RR. Faktura jest dokumentem, do którego mają zastosowanie szczególne uregulowania określone w art. 116 ustawy o VAT. Podatnik VAT, który nabywa od rolnika ryczałtowego produkty rolne, jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej ich nabycie. Wystawca faktury będący jednocześnie nabywcą produktów rolnych przekazuje dostawcy oryginał faktury, natomiast kopię pozostawia u siebie.

Wystawiona przez podatnika faktura powinna być oznaczona jako 'Faktura VAT RR'.

Jak skorygować fakturę VAT RR i jakie elementy powinna zawierać

Faktura VAT RR różni się od zwykłej faktury VAT. Mogą się więc pojawić wątpliwości: czy przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących mają zastosowanie do faktur VAT RR?

Podstawa prawna korekty

Zobowiązanie podatnika do wystawienia faktury VAT RR bez prawa do jej ewentualnego skorygowania prowadziłoby do nieuzasadnionej i zróżnicowanej pozycji podatników. Pozostali podatnicy VAT mają prawo korygowania faktur VAT. Celem wystawiania faktur korygujących jest usuwanie nieprawidłowości, które wystąpiły na fakturach pierwotnych. Jest to także uaktualnienie transakcji i dokumentów w związku ze zmianą okoliczności wpływających na cenę towarów. Faktura VAT RR jest przede wszystkim fakturą VAT. Brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR, nie oznacza, że nie ma podstaw do jej skorygowania. Mimo wyjątkowego charakteru tych faktur, podstawę do ich korekty stanowią - wobec braku przepisów szczególnych -- przepisy ogólne obowiązujące przy korygowaniu faktur VAT.

WAŻNE!

Korygując faktury VAT RR, należy zastosować przepisy ogólne dotyczące korygowania faktur VAT.

Wzór faktury VAT RR

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak praktycznie przeprowadzić korektę faktury VAT RR? W przypadku zwykłej faktury VAT prawo do wystawienia faktury korygującej przysługuje sprzedawcy - wystawcy faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku faktury VAT RR uprawnienie to również przysługuje wystawcy faktury pierwotnej, którym jest nabywca produktów rolnych. Wystawiona przez niego faktura korygująca VAT RR powinna zawierać oznaczenie KOREKTA albo FAKTURA KORYGUJĄCA.

 

Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek w cenie, stawce lub kwocie zryczałtowanego zwrotu podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury VAT RR powinna zawierać zarówno kwoty podane w omyłkowej wysokości, jak i kwoty w wysokościach prawidłowych, analogicznie do skutków pomyłek wartościowych występujących w zwykłych korektach. Faktura korygująca powinna również zawierać oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku od towarów i usług. W przeciwieństwie do pozostałych faktur VAT faktury VAT RR muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do wystawiania i otrzymywania faktur. Faktury korygujące stan faktyczny wykazany w fakturze VAT RR powinny zawierać podpisy wymagane dla faktury pierwotnej.

WAŻNE!

Faktura korygująca VAT RR powinna również zawierać oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku od towarów i usług.

Skutki korekty faktury VAT RR

Skorygowanie faktury VAT RR wywołuje określone konsekwencje w rozliczeniu zryczałtowanego zwrotu VAT. Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty.

Warunkiem jest, że:

1) nabycie produktów rolnych związane jest z dostawą opodatkowaną,

2) zapłata należności za produkty rolne obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności,

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Reklama

Dla nabywcy produktów rolnych (wystawcy faktury) kwota zryczałtowanego zwrotu podatku stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego. Dla tego podatnika korekta faktury VAT RR będzie więc wpływać odpowiednio na zwiększenie bądź zmniejszenie podatku naliczonego. W przypadku wystawienia faktury korygującej zwiększającej kwotę zryczałtowanego zwrotu VAT nabywca produktów rolnych będzie mógł zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokona zapłaty należności wynikającej z faktury korygującej na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, przy zachowaniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 116 ust. 6 ustawy.

Wystawienie faktury korygującej zmniejszającej kwotę zryczałtowanego zwrotu VAT spowoduje z kolei zmniejszenie podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia korekty, zakładając, że dla nabywcy produktów rolnych data wystawienia faktury jest datą tożsamą z datą jej otrzymania. Stanowisko takie podzielają organy podatkowe, w tym m.in. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (pismo z 15 maja 2007 r. nr 1471/VUR2/443-15/3/07/AK).

Przypomnijmy, że na podstawie ustawy z 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 maja 2008 r., nastąpiła zmiana stawki zryczałtowanego zwrotu podatku. Dotychczas wynosiła ona 5%. Od 1 maja br. obowiązuje stawka w wysokości 6%. Podatnik wystawiając fakturę korygującą, odnosi się jednak do stanu faktycznego istniejącego w momencie zakupu towarów, czyli uwzględnia stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku, która obowiązywała w momencie wystawienia faktury pierwotnej, tj. 5%.

WAŻNE!

Od 1 maja 2008 r. nastąpiła zmiana stawki zryczałtowanego zwrotu podatku. Dotychczas wynosiła ona 5%. Obecnie obowiązuje stawka w wysokości 6%.

Jeżeli więc Czytelnik wystawi w maju br. fakturę korygującą, to doprowadzi do podwyższenia wartości nabytych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych. W rezultacie nastąpi również podwyższenie kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, który dla nabywcy, tj. Czytelnika, stanowi podatek naliczony. Następnie, po dokonaniu zapłaty do wysokości całej należności wynikającej z faktury korygującej, powinien podwyższoną kwotę podatku naliczonego rozliczyć za maj, czyli w miesiącu dokonania zapłaty.

• art. 115, art. 116, art. 117 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444

• § 9, § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy w firmie doradczej

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.