Kategorie

Jak odliczyć VAT od leasingu samochodu przy działalności mieszanej

Mariusz Darecki
inforCMS
Jesteśmy leasingobiorcą, mamy już u siebie samochód. Czy musimy zrobić badania techniczne, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o VAT, żeby odliczać 60-proc. VAT? Czy należy to zrobić na próbnym dowodzie, czy dopiero na stałym? Co z limitem 6000 zł, gdy podatek rozliczamy na podstawie proporcji?

RADA

Nie jest konieczne przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego, żeby firma mogła odliczyć VAT w wysokości 60%, nie więcej niż 6000 zł. Spełnienie tego warunku jest wymagane w celu odliczenia VAT w całości dla pewnej grupy pojazdów samochodowych. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ponieważ z pytania nie wynika, jaki rodzaj samochodu jest przedmiotem leasingu, przy udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie należy przede wszystkim wyjaśnić, kiedy wymagane jest dodatkowe badanie techniczne samochodu w celu odliczenia VAT.

Przepisy ustawy o VAT określają trzy rodzaje pojazdów samochodowych, od których odliczenia VAT dokonuje się na odrębnych zasadach, a mianowicie:

1) pojazdy z prawem do pełnego odliczenia VAT (na zasadach ogólnych), bez spełnienia dodatkowych warunków,

2) pojazdy uprawnione do pełnego odliczenia VAT po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia wydanego na podstawie przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego potwierdzającego to prawo,

3) pojazdy z prawem do odliczenia VAT w wysokości 60%, nie więcej niż 6000 zł.

Ad 1. Pojazdy z prawem do odliczenia VAT w całości

Prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT, bez spełniania żadnych dodatkowych warunków, przysługuje podatnikom czynnym VAT przy nabyciu lub użytkowaniu (na podstawie umowy leasingu) następujących pojazdów samochodowych:

1) o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (art. 86 ust. 3 ustawy o VAT);

2) specjalnych - w rozumieniu prawa o ruchu drogowym - o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o VAT;

3) konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie tego pojazdu.

Prawo do odliczenia VAT od nabycia tych pojazdów nie wymaga spełnienia innych dodatkowych warunków. Odliczenie następuje na ogólnych zasadach, tj. wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (chyba że samochód podlega amortyzacji), są użytkowane na cele związane z działalnością opodatkowaną VAT, ich nabycie lub użytkowanie jest udokumentowane fakturą;

4) nabytych przez podatników, których przedmiotem prowadzonej działalności jest:

• odprzedaż pojazdów samochodowych w ramach tej działalności,

• oddanie pojazdów samochodowych w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Ad 2. Warunkowe prawo do pełnego odliczenia VAT

Do drugiej grupy pojazdów samochodowych należą takie, które mają dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony. Posiadają jednak określone art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy cechy, które uprawniają ich nabywców lub użytkowników również do pełnego odliczenia VAT od ich nabycia lub leasingu (na zasadach ogólnych). Warunkiem tego odliczenia jest posiadanie przez nabywcę (użytkownika) zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Zaświadczenie jest wydawane po uprzednim przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego potwierdzającego, że pojazd spełnia jeden z wymienionych warunków uprawniających do tego odliczenia. Na podstawie otrzymanego zaświadczenia właściwy urząd komunikacji dokonuje wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu o spełnieniu tych warunków (art. 86 ust. 5 ustawy).

Samochody, w przypadku których jest wymagane posiadanie zaświadczenia z okręgowej stacji pojazdów:

• mające jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy lub van;

• mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków przekracza 50% długości pojazdu;

• mające odkrytą otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

• posiadające kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

 

Reklama

Wprawdzie przepisy ustawy nie rozstrzygają, który z uczestników transakcji (tj. zbywca lub leasingodawca, czy nabywca lub leasingobiorca) zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego. Jednak należy pamiętać, że zaświadczenie to daje uprawnienie nabywcy (leasingobiorcy) do odliczenia VAT wykazanego w fakturze. Jest on poza tym zobowiązany w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania dostarczyć kopię tego zaświadczenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wynika z tego zatem, że każdy podatnik, chcąc odliczyć VAT w całości, powinien takie zaświadczenie mieć (wystawione na niego, a nie na sprzedawcę) i ponadto uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym. Wydane na zbywcę samochodu zaświadczenia nie jest skuteczne dla jego nabywcy. Gdyby zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu przedmiotem leasingu był pojazd samochodowy o omawianych cechach, obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego ciążyłby na firmie, a nie na leasingodawcy. Leasingodawca i tak zachowuje prawo do pełnego odliczenia VAT bez konieczności posiadania zaświadczenia, ponieważ wydanie samochodu następuje w ramach prowadzonej przez niego działalności.

Jeżeli natomiast chodzi o moment dokonania wpisu, to w zasadzie nie ma on znaczenia. Jeżeli firma uzyskałaby zaświadczenie jeszcze w trakcie posiadania próbnego dowodu rejestracyjnego, to adnotacja o spełnieniu określonych wymagań zostałaby uprzednio do niego wpisana, a następnie przepisana do stałego dowodu rejestracyjnego.

Ad 3. Częściowe odliczenie VAT

Reklama

Trzecią grupę stanowią samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (także równej 3,5 tony) i niedające uprawnienia do pełnego odliczenia VAT. Są to pojazdy, które nie spełniają żadnego z warunków wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT (tj. omówionych w poprzednim punkcie). Przy ich nabyciu lub przyjęciu do używania na podstawie umowy leasingu przysługuje odliczenie wyłącznie 60% kwoty naliczonego VAT (wykazanej na fakturze) i nie więcej niż 6000 zł. W tym przypadku do odliczenia VAT nie jest wymagane dodatkowe badanie techniczne pojazdu oraz zaświadczenie okręgowej stacji kontroli pojazdów, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Z treści pytania wynika, że taka właśnie sytuacja ma miejsce. Dodatkowo firma odlicza VAT na podstawie struktury sprzedaży. Według informacji, jakiej udziela KIP, kwota przysługującego limitu do odliczenia musi również zostać pomniejszona o wskaźnik tej proporcji. Jest to szczególna sytuacja, w której kumulują się dwa ograniczenia w odliczeniu VAT.

Przykład

Na podstawie umowy leasingu (finansowego) firma przyjęła do używania samochód osobowy o wartości netto 65 000 zł plus VAT w wysokości 14 300 zł, niespełniający żadnego z warunków uprawniających do pełnego odliczenia na podstawie wymaganego zaświadczenia. Samochód używany będzie do działalności mieszanej. Firma odlicza VAT na podstawie wskaźnika wstępnej struktury obrotu (za 2007 r.) w wysokości 85%.

Limit odliczenia VAT od samochodu to 60% kwoty 14 300, czyli 8580 zł, nie więcej jednak niż 6000 zł. Maksymalna kwota odliczenia to 6000 zł.

Do kwoty tej firma musi zastosować po raz drugi ograniczenie wynikające ze wskaźnika struktury. Ostateczna kwota odliczenia będzie więc następująca:

6000 zł x 85% = 5100 zł.

W deklaracji VAT firma wykaże podatnik naliczony podlegający odliczeniu od samochodu w kwocie 5100 zł.

Te same ograniczenia w odliczeniu VAT miałyby zastosowanie w leasingu operacyjnym, z tą jednak różnicą, że odliczane byłyby (w pomniejszonych odpowiednio wysokościach miesięcznie) od każdej raty aż do momentu odliczenia łącznej kwoty 5100 zł.

• art. 86 ust. 1-5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U z 2008 r. Nr 141, poz. 888

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?