reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Czy dotacja rozwojowa podlega opodatkowaniu VAT

Czy dotacja rozwojowa podlega opodatkowaniu VAT

Spółka dotychczas prowadziła działalność produkcyjną. Produkowała dosyć specyficzne podzespoły elektryczne. Zatrudniała większość mieszkańców małego miasta, w którym mieści się zakład produkcyjny. Obecnie nie ma już żadnych klientów, ponieważ brak jest zapotrzebowania na podzespoły, które produkowała. Postanowiła zatem skorzystać z możliwości, jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Zawarłem w imieniu spółki umowy o dofinansowanie projektów wykonywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku jego realizacji zakładamy podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Projekty mają charakter szkoleniowy. Szkolenia będą przeprowadzane przez spółkę nieodpłatnie.

Na realizację powyższego projektu przyznano nam dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w wysokości całkowitych wydatków kwalifikowanych poniesionych przez spółkę w związku z realizacją projektu. Czy dotacja ta stanowi dla nas obrót podlegający opodatkowaniu VAT? Jak go udokumentować? Nie mamy żadnej sprzedaży, nie prowadzimy żadnych czynności gospodarczych.

rada

Dotacja rozwojowa nie stanowi zapłaty ceny z tytułu świadczonych przez Pana spółkę usług. Nie stanowi zatem obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT. Spółka otrzymanie dotacji rozwojowej może udokumentować przez wystawienie noty księgowej.

uzasadnienie

Z pytania wynika, że Pana spółka nie prowadzi żadnej działalności opodatkowanej VAT. Zakład produkcyjny nie działa. Brak jest bowiem klientów, odbiorców na specyficzne podzespoły elektryczne, które spółka produkowała. Należy również założyć, że byli pracownicy tej spółki prawdopodobnie będą uczestnikami szkolenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spółka nie będzie od uczestników pobierać żadnego wynagrodzenia za prowadzone szkolenie. Pokryje natomiast wszystkie koszty z nim związane. Czy zatem dotacja, z której pokryje wszelki koszty realizacji projektu, będzie podlegała VAT?

W przypadku dotacji konieczne jest ustalenie, czy dofinansowanie to ma bezpośredni związek z konkretnym świadczeniem usług. Jeżeli taki związek nie występuje, dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Otrzymanie dotacji nie jest wymienione wśród czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT. Obowiązek ich opodatkowania w niektórych przypadkach wynika z brzmienia art. 29 ust. 1 ustawy, który określa co stanowi podstawę opodatkowania VAT. Podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Podatnik ma obowiązek powiększyć tą kwotę o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zatem przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania VAT wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym, wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania (obrotu) jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

Z Pana pytania wynika natomiast, że spółka nie pobiera żadnych opłat. Organizowane szkolenia są bezpłatne. Natomiast dotacja ma na celu sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją szkolenia.

WAŻNE!

O tym, czy dotacja powiększa podstawę opodatkowania (obrotu), decyduje to, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania, czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

Jeżeli dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze jest przekazywana przez inny podmiot - w przypadku Pana spółki przez Europejski Fundusz Społeczny - w celu sfinansowania lub dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług (istnieje bezpośredni związek między otrzymaną dopłatą a ceną dostarczanych towarów lub świadczonych usług), to stanowi ona obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega VAT.

Przykład

Firma organizuje szkolenia. Koszt jednego szkolenia wynosi 2000 zł. Uczestnicy płacą 1000 zł. Resztę finansowana jest z dotacji. Podstawą opodatkowania jest kwota 2000 zł.

Natomiast dotacja niemająca bezpośredniego wpływu na cenę usługi, mająca na celu ogólne dofinansowanie działalności, nieuzależniona od ilości i wartości świadczonych usług, nie zwiększa podstawy opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług.

Z pytania wynika, że Pana spółka na podstawie zawartej umowy otrzymuje dotacje przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia te będą przeprowadzane przez Pana spółkę nieodpłatnie, a przyznane dofinansowanie w całości ma pokrywać poniesione przez spółkę wydatki.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Muzyczka

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Kolegium Jagiellońskim - Toruńskiej Szkole Wyższej w Toruniu; ekspert w dziedzinach: postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne, egzekucyjne postępowanie administracyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama