reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Faktury i fakturowanie od 1 stycznia 2014 r.

Faktury i fakturowanie od 1 stycznia 2014 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. uchylono przepisy regulujące przed tą datą fakturowanie, tj. art. 106 oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie. W ich miejsce ustawodawca wprowadził art. 106a, który kompleksowo reguluje nowe zasady fakturowania.

W treści nowego art. 106a zawarto m.in. przepisy dotychczas znajdujące się w rozporządzeniu fakturowym oraz rozporządzeniu dotyczącym przesyłania faktur elektronicznych, z pewnymi jednak zmianami.

Zlikwidowano przede wszystkim obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych. Odformalizowano zatem zasady dokumentowania czynności, w przypadku których należało wystawić fakturę wewnętrzną, np. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług, a także w przypadku świadczeń nieodpłatnych).

Nowością jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą na podatniku nie ciąży obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną przedmiotowo z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy, chyba że nabywca tego zażądał.

Na uwagę zasługują również przepisy, w których zdefiniowano pojęcie faktury oraz faktury elektronicznej.  Zdecydowano się przy tym na szersze wyznaczenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur, poprzez wskazanie, że fakturę jest obowiązany wystawić podatnik, bez zawężającego doprecyzowania, iż prawo takie przysługuje wyłącznie podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni.

Zmianie uległ termin wystawiania faktur, które należy wystawiać nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę, w tym także, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty. Pomimo znacznego wydłużenia terminu do wystawienia faktury, należy mieć na uwadze, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. faktura podatkowa co do zasady nie kreuje obowiązku podatkowego – służy co do zasady wyłącznie udokumentowaniu dokonanych czynności. Dla pewnego rodzaju transakcji (np. usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu) określono szczególne przepisy dotyczące terminu wystawienia faktury.

Ograniczono również termin wcześniejszego wystawienia faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług (otrzymanie zapłaty lub jej części). Podatnik może wystawić taką fakturę nie wcześniej niż 30 dnia przed wykonaniem czynności  lub otrzymaniem zapłaty. Od tej zasady obowiązują również wyjątki; nie dotyczy ona np. faktur dokumentujących usługi najmu, stałej obsługi prawnej - pod warunkiem, ze faktura zawierać będzie informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Faktura VAT 2014 – zmiany zasad fakturowania od 1 stycznia 2014 r.

Podstawa opodatkowania VAT 2014 – zmiana ustawy o VAT

Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r. - zasady ogólne

Dodany został przepis, który wprost reguluje kwestię wystawiania faktur na żądanie nabywcy. Między innymi zostało określone, że jeśli nabywca zgłosi żądanie wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania dostawy lub wykonania usługi, sprzedawca będzie miał obowiązek ją wystawić. Po upływie powyższego terminu podatnik będzie dalej mógł wystawić fakturę, nie będzie jednak do tego zobligowany.

Elementy, jakie powinna zawierać faktura od dnia 1 stycznia 2014 r., co do zasady nie uległy zmianie, niemniej jednak, w świetle definicji faktury określonej w Ustawie, nabierają nowego znaczenia - fakturą będzie bowiem dokument zawierający dane wymagane ustawą. Podatnicy powinni pilnować zatem, aby faktura zawierała wszystkie wymagane ustawą elementy.

W przypadku faktur korygujących nowością w stosunku do dotychczasowych przepisów będzie konieczność podania na fakturze przyczyny korekty.

* * *

Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT- 7 za styczeń 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia pierwszej deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 roku pod rządami przebudowanego podatku od towarów usług (jest to najgłębsza w dwudziestoletniej historii  przebudowa zasad, deklarowania i rozliczania podatku od towarów i usług) Instytut Studiów Podatkowych opracował wzorzec wewnętrznego  polecenia służbowego na cele realizacji tego obowiązku.

Dokument ten pt.: „Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT- 7 za styczeń 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług”, udostępniany jest przez Instytut na zasadzie rocznej licencji, w ramach której Instytut zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia nowej wersji dokumentu wraz ze zmieniającym się stanem prawno-podatkowym.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama