| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Czy konieczne jest otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej dokumentującej udzielenie skonta

Czy konieczne jest otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej dokumentującej udzielenie skonta

W celu poprawienia naszej płynności finansowej, w rozliczeniach z klientami jako dodatkową zachętę do terminowego regulowania należności, stosujemy skonto na wystawianych fakturach, o które - zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami - pomniejszamy podstawę opodatkowania od razu w momencie wystawienia faktury. Jeśli klient nie skorzysta ze skonta, wystawiamy faktury korygujące na jego wartość. Klient, który nie decyduje się skorzystać ze skonta, po upływie terminu jego obowiązywania przelewa nam w „zwykłym" terminie płatności pełną kwotę należności. Czy w takim przypadku mamy obowiązek żądania od klientów przekazania nam potwierdzenia otrzymania przez nich tych faktur korygujących?

W opisanej w pytaniu sytuacji nie jest to konieczne. Z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT wynika bowiem jednoznacznie, że obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej od kontrahenta dotyczy jedynie faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania i wysokość podatku należnego. Jest to warunek ujęcia wystawionych faktur korygujących w rejestrach i obniżenia zobowią­zania podatkowego o wartości wynikające z tych korekt w deklaracji VAT.

Natomiast opisane w pytaniu faktury korygujące mają w istocie charakter korekt zwiększających (in plus), a wobec takich faktur kory­gujących nie zostały sformułowane analogiczne wymogi odnośnie do ich potwierdzania, jak w przypadku ww. korekt zmniejszających. Niwelują one bowiem udzielony przez Państwa rabat (nazwany skontem), uwzględniony od razu w momencie sprzedaży na fakturze, zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT.

Ponadto, za takie potwierdzenie można by uznać fakt otrzymania zapłaty należności przez Państwa w peł­nej wysokości (a zatem z uwzględnieniem wartości udzielonego uprzednio skonta na fakturze pierwotnej, ujętego w fakturze korygującej). Z dokumentów finansowych potwierdzających otrzymanie tej należności wynika bowiem wyraźnie, że druga strona transakcji posiada wiedzę co do prawidłowej wysokości na­leżności, jaką zobowiązana jest uiścić w razie rezygnacji z możliwości obniżenia jej o udzielone skonto.

Jednak należy zwrócić uwagę, że opisany w pytaniu sposób uwzględniania skonta jest kwestionowany przez organy podatkowe. Skonto jest rabatem udzielonym pod warunkiem zawieszającym (który może, ale nie musi się ziścić). Dlatego nie ma możliwości pomniejszenia o jego wartość należności z faktury w mo­mencie jej wystawienia.

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2014 r. (sygn. ILPP2/443-210/14-2/Akr) czytamy:

(...) rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonto) ma charakter warunkowy. Jest on przyznawany pod MF warunkiem zawieszającym - dopiero z chwilą ziszczenia się warunku - w razie wcześniejszejzapła- ty. Jeśli zaś warunek ziszcza się już po dostawie, to wówczas rabat jest przyznawany po dokonaniu transakcji. Nie może on więc być uwzględniony w momencie wystawienia faktury. Wówczas bowiem jeszcze nie wiadomo, czy rabat ten faktycznie zostanie przyznany, czy też nie. Taki rabat byłby tzw. rabatem transak­cyjnym, a więc takim, którego nie ma obowiązku wykazywać w wystawionej fakturze, ponieważ kwota należ­na od nabywcy już uwzględnia - dane dotyczące rabatu, gdyż znajdują swoje odzwierciedlenie w wystawio­nej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Powyższe znajduje potwierdzenie w treści art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, że po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu (o któ­rym mowa w art 29 ust 7 pkt 1 ustawy, czyli skonta) podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą. Wskazać należy, że odmienna analiza powyższych przepisów byłaby sprzeczna z właściwością skonta - jako czynności istniejącej pod warunkiem zawieszającym, przyznanie bowiem rabatu uzależnione jest od spełnie­nia przesłanki w postaci wcześniejszej zapłaty. W związku z tym nie należy odgórnie zakładać, że każdy z klientów skorzysta ze skonta i tym samym rabat będzie należny. Dopiero bowiem z chwilą skorzystania ze skonta istnieje podstawa prawna do uznania tego rodzaju rabatu za prawnie skuteczny. Zatem z chwilą zisz­czenia się tego warunku (tzn. skorzystania ze skonta przez nabywcę) wpływa na podstawę opodatkowania, w związku z czym należy wystawić fakturę korygującą, co potwierdza art. 106j ust. 1 ustawy. Reasumując, w sytuacji opisanej we wniosku, kiedy klient zapłaci za daną fakturę w terminie 14 dni od jej wystawienia, ko­niecznym jest wystawienie faktury korygującej po zrealizowaniu skonta, co wynika wprost z przepisu art. 106j ust. 1 ustawy. Tym samym, w świetle obecnie obowiązujących przepisów nie można uwzględniać skonta od razu w podstawie opodatkowania pierwotnie wystawionej faktury. Dopiero bowiem z chwilą zrealizowania skonta przez kontrahenta (ziszczenia się warunku) staje się ono prawnie skuteczne i tym samym wpływa na podstawę opodatkowania. W konsekwencji czego należy wystawić fakturę korygującą in minus do faktury wcześniej wystawionej na rzecz danego klienta.

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

PODSTAWA PRAWNA

• art. 29a ust. 7 pkt 1 i ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »