reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Czy konieczne jest otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej dokumentującej udzielenie skonta

Czy konieczne jest otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej dokumentującej udzielenie skonta

W celu poprawienia naszej płynności finansowej, w rozliczeniach z klientami jako dodatkową zachętę do terminowego regulowania należności, stosujemy skonto na wystawianych fakturach, o które - zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami - pomniejszamy podstawę opodatkowania od razu w momencie wystawienia faktury. Jeśli klient nie skorzysta ze skonta, wystawiamy faktury korygujące na jego wartość. Klient, który nie decyduje się skorzystać ze skonta, po upływie terminu jego obowiązywania przelewa nam w „zwykłym" terminie płatności pełną kwotę należności. Czy w takim przypadku mamy obowiązek żądania od klientów przekazania nam potwierdzenia otrzymania przez nich tych faktur korygujących?

W opisanej w pytaniu sytuacji nie jest to konieczne. Z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT wynika bowiem jednoznacznie, że obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej od kontrahenta dotyczy jedynie faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania i wysokość podatku należnego. Jest to warunek ujęcia wystawionych faktur korygujących w rejestrach i obniżenia zobowią­zania podatkowego o wartości wynikające z tych korekt w deklaracji VAT.

Natomiast opisane w pytaniu faktury korygujące mają w istocie charakter korekt zwiększających (in plus), a wobec takich faktur kory­gujących nie zostały sformułowane analogiczne wymogi odnośnie do ich potwierdzania, jak w przypadku ww. korekt zmniejszających. Niwelują one bowiem udzielony przez Państwa rabat (nazwany skontem), uwzględniony od razu w momencie sprzedaży na fakturze, zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT.

Ponadto, za takie potwierdzenie można by uznać fakt otrzymania zapłaty należności przez Państwa w peł­nej wysokości (a zatem z uwzględnieniem wartości udzielonego uprzednio skonta na fakturze pierwotnej, ujętego w fakturze korygującej). Z dokumentów finansowych potwierdzających otrzymanie tej należności wynika bowiem wyraźnie, że druga strona transakcji posiada wiedzę co do prawidłowej wysokości na­leżności, jaką zobowiązana jest uiścić w razie rezygnacji z możliwości obniżenia jej o udzielone skonto.

Jednak należy zwrócić uwagę, że opisany w pytaniu sposób uwzględniania skonta jest kwestionowany przez organy podatkowe. Skonto jest rabatem udzielonym pod warunkiem zawieszającym (który może, ale nie musi się ziścić). Dlatego nie ma możliwości pomniejszenia o jego wartość należności z faktury w mo­mencie jej wystawienia.

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2014 r. (sygn. ILPP2/443-210/14-2/Akr) czytamy:

(...) rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonto) ma charakter warunkowy. Jest on przyznawany pod MF warunkiem zawieszającym - dopiero z chwilą ziszczenia się warunku - w razie wcześniejszejzapła- ty. Jeśli zaś warunek ziszcza się już po dostawie, to wówczas rabat jest przyznawany po dokonaniu transakcji. Nie może on więc być uwzględniony w momencie wystawienia faktury. Wówczas bowiem jeszcze nie wiadomo, czy rabat ten faktycznie zostanie przyznany, czy też nie. Taki rabat byłby tzw. rabatem transak­cyjnym, a więc takim, którego nie ma obowiązku wykazywać w wystawionej fakturze, ponieważ kwota należ­na od nabywcy już uwzględnia - dane dotyczące rabatu, gdyż znajdują swoje odzwierciedlenie w wystawio­nej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Powyższe znajduje potwierdzenie w treści art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, że po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu (o któ­rym mowa w art 29 ust 7 pkt 1 ustawy, czyli skonta) podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą. Wskazać należy, że odmienna analiza powyższych przepisów byłaby sprzeczna z właściwością skonta - jako czynności istniejącej pod warunkiem zawieszającym, przyznanie bowiem rabatu uzależnione jest od spełnie­nia przesłanki w postaci wcześniejszej zapłaty. W związku z tym nie należy odgórnie zakładać, że każdy z klientów skorzysta ze skonta i tym samym rabat będzie należny. Dopiero bowiem z chwilą skorzystania ze skonta istnieje podstawa prawna do uznania tego rodzaju rabatu za prawnie skuteczny. Zatem z chwilą zisz­czenia się tego warunku (tzn. skorzystania ze skonta przez nabywcę) wpływa na podstawę opodatkowania, w związku z czym należy wystawić fakturę korygującą, co potwierdza art. 106j ust. 1 ustawy. Reasumując, w sytuacji opisanej we wniosku, kiedy klient zapłaci za daną fakturę w terminie 14 dni od jej wystawienia, ko­niecznym jest wystawienie faktury korygującej po zrealizowaniu skonta, co wynika wprost z przepisu art. 106j ust. 1 ustawy. Tym samym, w świetle obecnie obowiązujących przepisów nie można uwzględniać skonta od razu w podstawie opodatkowania pierwotnie wystawionej faktury. Dopiero bowiem z chwilą zrealizowania skonta przez kontrahenta (ziszczenia się warunku) staje się ono prawnie skuteczne i tym samym wpływa na podstawę opodatkowania. W konsekwencji czego należy wystawić fakturę korygującą in minus do faktury wcześniej wystawionej na rzecz danego klienta.

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

PODSTAWA PRAWNA

• art. 29a ust. 7 pkt 1 i ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama