| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Zbiorcze faktury korygujące

Zbiorcze faktury korygujące

W niektórych sytuacjach podatnicy VAT mają prawo wystawić zbiorczą fakturę korygującą.

Kiedy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą

Po przekroczeniu określonego progu wartości zakupów udzielamy naszym klientom rabatów na ku­powane przez nich towary. Rabaty te są jednak zróżnicowane w zależności od asortymentu. Niejed­nokrotnie zdarza się, że rabaty w różnej wysokości dotyczą dwóch lub więcej rodzajów towarów obję­tych jedną fakturą sprzedaży. Czy takiemu klientowi możemy wystawić uproszczoną zbiorczą fakturę korygującą do wszystkich faktur sprzedaży z danego miesiąca?

Przepisy ustawy o VAT nie regulują wprost takiego przypadku, ale w opisanej przez Państwa sytuacji wydaje się być dopuszczalne zastosowanie mechanizmu zbiorczej faktury korygującej z uproszczeniami, które przewiduje art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. Udzielony rabat dotyczy bowiem wszystkich faktur sprze­daży wystawionych dla danego odbiorcy w danym okresie, chociaż faktycznie dotyczy tylko wybranych pozycji z tych faktur, a poszczególne pozycje są objęte różnymi stawkami rabatu. Aby zminimalizować ryzyko sporu z organami podatkowymi, co do prawidłowości wystawienia zbiorczej faktury korygującej w takim przypadku, warto byłoby dodatkowo zamieścić na niej informację, do jakiego asortymentu towa­ru odnoszą się poszczególne stawki rabatu, z podaniem ich wysokości.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106j ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą tylko do niektórych faktur wystawionych w danym okresie rozliczeniowym

Udzielamy naszym stałym klientom rabatów w przypadku dokonywania przez nich zakupów o war­tości przekraczającej określony próg wartościowy. Rabaty dokumentujemy fakturami korygującymi, które wystawiamy po zakończeniu miesiąca - po weryfikacji pod tym kątem transakcji zawartych z danym klientem w danym miesiącu. Zdarza się, że dany klient w miesiącu dokona zakupów, z któ­rych tylko niektóre będą kwalifikowały się do udzielenia rabatu. Czy możemy takiemu klientowi wy­stawić zbiorczą fakturę korygującą z zastosowaniem uproszczeń opisanych w art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, gdy rabat jest przez nas udzielany tylko do niektórych transakcji?

W sytuacji, gdy udzielają Państwo rabatu jednemu odbiorcy, ale w odniesieniu tylko do niektórych transakcji z danego miesiąca, to wystawienie zbiorczej faktury korygującej z zastosowaniem uproszczeń, na których zastosowanie zezwala art. 106j ust. 3 ustawy o VAT może zostać zakwestionowane przez or­gan podatkowy. Z przepisu tego wynika bowiem jednoznacznie, że wystawienie uproszczonej zbiorczej faktury korygującej jest możliwe, pod warunkiem, że udzielony rabat będzie odnosić się do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, a ten warunek nie jest w tym przypadku spełniony.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 106j ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą z powodu błędnej ceny na fakturach sprzedaży dla jednego kontrahenta

Wskutek pomyłki naszego pracownika, popełnionej przy wprowadzaniu danych do naszego systemu sprzedaży, jednemu z kontrahentów przez dwa miesiące sprzedawaliśmy towar po zawyżonej cenie. Błędna cena figuruje na wszystkich fakturach sprzedaży towaru wystawionych dla tego kontrahen­ta w każdym z tych miesięcy. Czy możemy skorygować ten błąd wystawiając temu kontrahentowi uproszczoną zbiorczą fakturę korygującą?

W opisanej w pytaniu sytuacji nie będzie możliwe wystawienie zbiorczej faktury korygującej z uprosz­czeniami, które przewiduje art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. Przede wszystkim regulacje te dotyczą tylko i wyłącznie rabatów, opustów, skont itp. Nie dotyczą jednak błędów, które powtarzały się systemowo w jakimś dłuższym okresie, takich jak np. zawyżona cena czy błędna stawka VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 106j ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą w razie zwrotu towarów, których sprzedaż była dokumentowana różnymi fakturami

Prowadzimy działalność handlową. Często zdarza się, że ci sami klienci wielokrotnie w ciągu miesią­ca zwracają nam całość lub część kupionych wcześniej towarów, których sprzedaż została udoku­mentowana odrębnymi fakturami. Czy możemy wszystkie zwroty od jednego klienta w danym miesią­cu udokumentować uproszczoną zbiorczą fakturą korygującą?

W opisanej przez Państwa sytuacji nie będzie możliwe wystawienie zbiorczej faktury korygującej z uprosz­czeniami, które przewiduje art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, aczkolwiek przepisy nigdzie nie zabraniają korygo­wania jedną fakturą korygującą kilku dostaw udokumentowanych różnymi fakturami - np. w razie zwrotu to­warów, których sprzedaż została uprzednio udokumentowana odrębnymi fakturami. Taka faktura korygująca nie będzie jednak korzystać z uproszczeń przewidzianych dla zbiorczych faktur korygujących w ww. art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. Należy podkreślić, że jeszcze przed wprowadzeniem przepisów dotyczących wystawia­nia faktur zbiorczych do udzielonych rabatów sądy już uznawały, że nie ma żadnych prawnych przeszkód, aby faktura korygująca miała charakter zbiorczy i odnosiła się do kilku faktur sprzedaży za dany przedział czasowy. Tak orzekł m.in. NSA w wyroku z 14 grudnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 16/10).

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 106j ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »