Kategorie

Samochody demonstracyjne z pełnym odliczeniem VAT bez ewidencji przebiegu

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych
Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe
Samochody demonstracyjne z pełnym odliczeniem VAT bez ewidencji przebiegu
Zgodnie z obowiązującą od kwietnia 2014 roku treścią art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, aby móc dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi nie trzeba sporządzać ewidencji przebiegu pojazdu m. in. w przypadku, gdy pojazdy te są przez podatnika przeznaczane wyłącznie do dalszej odsprzedaży. Dotychczasowe interpretacje powyższego przepisu wyłączały z jego kręgu zastosowania tzw. samochody demonstracyjne, które, prócz przeznaczania do wskazanego wyżej celu, wykorzystywane są również przez przedsiębiorców do prezentowania klientom określonych modeli samochodów i odbywania jazd próbnych. Pogląd Fiskusa w tej kwestii zdawał się być ugruntowany, jednak nadzieję na powrót do korzystniejszego dla dealerów samochodowych pojmowania roli pojazdów demonstracyjnych w ich biznesach daje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015 roku.

Rozpatrywana przez WSA sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie handlu nowymi i używanymi samochodami oraz najmu samochodów osobowych i furgonetek. Część nabywanych przez podatnika pojazdów, zarówno nowych jak i używanych, spełniała w jego przedsiębiorstwie funkcję tzw. samochodów demonstracyjnych, służących głównie do przeprowadzania jazd próbnych. Pojazdy te były rejestrowane z możliwością dopuszczenia ich do udziału w ruchu drogowym. Przygotowywane w ten sposób samochody używane były w celach demonstracyjnych jedynie przez okres jednego roku, po którego upływie definitywnie przeznaczano je do dalszej odsprzedaży.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Pojazdy te były przez spółkę wykorzystywane jedynie do celów działalności gospodarczej – w przypadku użycia samochodu przez pracownika spółki do celów prywatnych, pobierano od niego zapłatę ustalaną według cen rynkowych. Na kanwie tak przedstawionego stanu faktycznego podatnik powziął wątpliwości dotyczące możliwości zastosowania pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na rzecz samochodów demonstracyjnych bez konieczności prowadzenia ewidencji ich przebiegu oraz możliwości uznania odpłatnego udostępniania pojazdów za przypadki ich wykorzystywania wyłącznie w celach działalności gospodarczej.

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Reklama

Zdaniem spółki w tak przedstawionym stanie faktycznym przysługiwało jej pełne odliczenie podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na rzecz samochodów demonstracyjnych. Owe pojazdy bowiem w działalności podatnika wykorzystywane były jedynie do czynności związanych z działalnością gospodarczą – ich wykorzystywanie do celów prywatnych wykluczał regulamin przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku odpłatnego udostępniania samochodów pracownikom, według podatnika pojazdy nadal były wykorzystywane do celów działalności gospodarczej, ze względu na fakt pobierania opłaty przez spółkę z tytułu eksploatacji samochodów.

Z powyższym poglądem nie zgodził się Minister Finansów, który w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2004 r. uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Według opinii Organu już sama okoliczność, że samochody demonstracyjne, zarejestrowane i dopuszczone do udziału w ruchu drogowym, przed ich przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży będą wykorzystywane do dokonywania jazd próbnych wyklucza możliwość odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w przypadku, gdy podatnik nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu.

Zdaniem Ministra zarejestrowanie pojazdu i dopuszczenie go do uczestnictwa w ruchu drogowym w praktyce uniemożliwia sprawowanie przez podatnika kontroli w zakresie wykorzystywania samochodu jedynie do celów działalności gospodarczej. Według Organu powyższe stanowisko dodatkowo potwierdza poruszana we wniosku kwestia odpłatnego udostępniania samochodów demonstracyjnych pracownikom – zdaniem Fiskusa dokonywanie tego typu czynności stanowi na gruncie ustawy o VAT opodatkowane, odpłatne świadczenie usług, które jednak nie mieści się w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Ze względu na powyższe, dokonywanie tego typu odpłatnych użyczeń przez spółkę, pomimo iż stanowią one czynności opodatkowane, nie może być uznawane za wykorzystywanie pojazdu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Spółka, po bezskutecznym wezwaniu Organu do usunięcia naruszenia prawa, zaskarżyła powyższą interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w pełni podzielił przedstawione przez podatnika wątpliwości.

Reklama

Sąd zgodził się z poglądem spółki, według którego, pomimo zmian w ustawie o VAT, samochody demonstracyjne, przeznaczone do jazd próbnych bądź prezentowania ich potencjalnym nabywcom, pomimo spełniania tego typu funkcji nadal służą podstawowej działalności przedsiębiorstwa, jaką jest dalsza ich odsprzedaż. Dla potwierdzenia swojego stanowiska Sąd powołał się na tezę wyrażoną w artykule J. Włocha p. t. "Samochody demonstracyjne ze 100% odliczeniem podatku od towarów i usług”, w którym przeczytać możemy, iż czynności do jakich wykorzystywany jest samochód demonstracyjny nie powinny być traktowane jak podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorcy – pojazdy tego typu pełnią bowiem określoną rolę w procesie sprzedaży, a same jazdy próbne „nie są celem samym w sobie, lecz środkiem do celu – odsprzedaży”.  W uzasadnieniu zwrócono także uwagę na fakt, że pojazdy demonstracyjne w przedsiębiorstwie podatnika mogą być wykorzystywane w opisany wyżej sposób jedynie przez rok, po czym definitywnie przeznaczane są do dalszej odsprzedaży, co stanowi dodatkowe potwierdzenie przedstawionego przez Sąd stanowiska. Sąd krytycznie odniósł się także do drugiej części interpretacji Ministra Finansów, podnosząc iż odpłatne udostępnianie pojazdów pracownikom przez spółkę można potraktować jako najem, który z kolei stanowi przedmiot działalności gospodarczej podatnika. Ze względu na powyższe okoliczności Sąd uchylił wskazaną interpretację Organu.

Opisany powyżej wyrok WSA zawiera w sobie interpretację art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o VAT niezgodną z poglądem Ministerstwa Finansów, który wyrażony został w broszurze pt. „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi”. Możemy w niej przeczytać, co następuje: „(…)Użycie (w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o VAT) wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (…). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do odprzedaży, ale przed jej dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji.(…)”.

Jak sprowadzić auto z Niemiec – PDF

Stanowisko wyrażone w przedstawionym wyroku uznać należy za jak najbardziej właściwe. Ministerstwo Finansów przy swoim rozumieniu wskazanego przepisu wydaje się nie zwracać w ogóle uwagi na specyfikę branży, w jakiej funkcjonują dealerzy samochodowi. Zakup pojazdu dla wielu konsumentów stanowi bardzo poważny wydatek, który powinien zostać dogłębnie przemyślany. Nabyty samochód będzie przez nich wykonywany przez lata, dlatego tak ważny jest wybór najbardziej odpowiedniego dla konkretnej osoby modelu. W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, iż liczba świadomych swoich praw i pozycji na rynku konsumentów jest obecnie znacząca, konieczność oferowania usług w zakresie jazd próbnych zdaje się być w dzisiejszych czasach koniecznością.

Nie ulega też tutaj żadnej wątpliwości, iż tego typu świadczenie nie stanowi usługi samej w sobie – jest to bowiem czynność ściśle związana z odsprzedażą pojazdu. Ścisła wykładnia, proponowana przez Ministerstwo Finansów nie znajduje więc odbicia w realiach rynku sprzedaży pojazdów samochodowych, stanowiąc tym samym zbyteczne utrudnienie dla dealerów posiadających wśród oferowanych pojazdów samochody przeznaczane czasowo na cele demonstracyjne. Idąc dalej drogą myślenia Ministerstwa, teoretycznie możliwość zastosowania pełnego odliczenia wyłączałaby każdego rodzaju jazda próbna, nawet gdyby jego typu „usługa” miała stanowić jedynie formalność przed sfinalizowaniem transakcji dotyczącej konkretnego pojazdu – w takim przypadku bowiem dany egzemplarz nie byłby wykorzystywany wyłącznie w celu odsprzedaży, co uniemożliwiałoby dealerowi skorzystanie z pełnego odliczenia VAT bez prowadzonej ewidencji. Nie ulega wątpliwości, iż tego typu interpretacja prowadzi do rozstrzygnięć wręcz absurdalnych.

Podatek od spadków i darowizn 2015 - PDF

Pozostaje więc jedynie mieć nadzieje,  iż postanowienia zawarte w przedstawionym powyżej wyroku WSA stanowić będą nowy, korzystniejszy dla przedsiębiorców, trend w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych. Wskazać również należy, że prowadzenie ewidencji przebiegu dla pojazdów demonstracyjnych jest bardzo uciążliwym obowiązkiem. Oznacza bowiem obowiązek dokumentowania w ewidencji każdej jazdy próbnej każdym pojazdem przeznaczonym do tych celów. W efekcie prowadzi również do obowiązku złożenia nawet kilkuset zgłoszeń VAT-26 dla jednego podatnika-dealera. Na marginesie wskazać również należy, iż MF wycofało się już z tak rygorystycznego podejścia dla komisów samochodowych, które również posiadają samochody przeznaczone do jazd demonstracyjnych. 

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 25 lutego 2015 r. - sygn. I SA/Bd 1141/14

Anna Resiak, Mateusz Oleksy

Departament Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.