REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odliczenie 100% VAT od samochodów wynajmowanych pracownikom do celów prywatnych

Marlena Widawska
Odliczenie 100% VAT od samochodów wynajmowanych pracownikom do celów prywatnych
Odliczenie 100% VAT od samochodów wynajmowanych pracownikom do celów prywatnych

REKLAMA

REKLAMA

WSA w Łodzi potwierdził, że spółka ma prawo do 100% odliczenia podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych, jeśli po godzinach pracy odpłatnie udostępnia je (wynajmuje) swoim pracownikom do celów prywatnych. Musi jednak także zastosować procedury eliminujące prywatny użytek tych samochodów w godzinach pracy – Sąd wskazał jakie procedury są w tym zakresie wystarczające.

Sporządzenie stosownych umów określających warunki, zasady i opłaty dotyczące korzystania z pojazdów, wprowadzenie zasad używania samochodów do celów służbowych oraz nałożenie na pracowników obowiązku dokonywania wpisów w ewidencji przebiegu pojazdu, zawierającej dane wymagane ustawą o VAT oraz monitorowanie przez Spółkę ilości zużytego paliwa - mogą stanowić wystarczające i obiektywne środki dla zabezpieczenia wykorzystania przedmiotowych pojazdów dla celów działalności gospodarczej.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 25 maja 2015 r. o sygnaturze I SA/Łd 435/15, zgadzając się ze stanowiskiem skarżącej spółki i jednocześnie kwestionując stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej Łodzi wyrażone w interpretacji podatkowej z 23 grudnia 2014 r. (nr IPTPP4/443-672/14-5/BM).

Autopromocja

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Omawiany wyrok zapadł w wyniku skorzystania przez skarżącą spółkę ze ścieżki sądowo-administracyjnej, która na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., 270 z późn. zm.) ma kontrolować zgodność z prawem decyzji organów administracji publicznej.

Wynajęcie samochodów firmowych po godzinach pracy do celów prywatnych nie jest przeszkodą dla pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z tymi samochodami

Spółka już we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej stała na stanowisku, że ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów udostępnianych pracownikom po godzinach pracy do celów prywatnych, na podstawie odpłatnej umowy. W ten bowiem sposób warunek z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT zostanie spełniony i samochody będą używane tylko i wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, jaką będzie między innymi świadczenie usług wynajmu samochodów w celach prywatnych dla pracowników.

Pomimo szczegółowego przedstawienia przez Spółkę zasad udostępniania pojazdów pracownikom, organ podatkowy (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi) nie zgodził się ze Spółką (wnioskodawcą), gdyż jego zdaniem w zaistniałym stanie faktycznym istniałaby realna możliwość wykorzystywania samochodów do celów prywatnych zatrudnionych pracowników, również w czasie, gdy samochody powinny być wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki, która nie jest w stanie sprawować należytej kontroli nad pracownikami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dyrektor IS w Łodzi przyznawał co prawda, że zarówno używanie samochodów przez pracowników do świadczenia pracy na rzecz Wnioskodawcy, jak i ewentualny wynajem samochodów stanowią niewątpliwie wykorzystywanie pojazdów do działalności gospodarczej.

Jednak (zdaniem Dyrektora IS w Łodzi), wykorzystywanie samochodów przez pracowników w celu realizacji ich obowiązków i wynajem tych samych samochodów pracownikom do wykorzystania w celach prywatnych nie pozwala na stworzenie jasnych i przejrzystych zasad, z których wynikałby brak możliwości użycia samochodów do celów prywatnych w czasie wykorzystywania ich do wykonywania obowiązków służbowych, np. dojazd do pracy z miejsca zamieszkania oraz powrót. Tym bardziej, że przyjęty przez Wnioskodawcę model nieprzewidujący sytuacji, gdy samochody nie będą albo wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej Spółki, albo odpłatnie udostępnione pracownikom, wskazuje, że samochód będzie przez cały czas w dyspozycji pracownika.

Z uwagi na to, że samochody będą wykorzystywane do celów prywatnych pracowników (po ich wynajęciu od Wnioskodawcy), Spółka nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania ich użycia w takim celu również w czasie kiedy powinny być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania obowiązków na rzecz Spółki. Praca przedstawicieli handlowych charakteryzuje się tym, że niemożliwe jest dokładne określenie z góry w jakim czasie (każdego dnia) samochód będzie wykorzystywany do realizacji obowiązków na rzecz Spółki, a w związku z tym w jakim czasie będzie podlegał wynajęciu na rzecz pracownika.

Dlatego organ podatkowy nie zgodził się z twierdzeniem Spółki, że samochody opisane we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 4 ustawy o VAT. Zdaniem Dyrektora IS w Łodzi z przedstawionych okoliczności wynika, że możliwe jest użycie tych samochodów przez pracowników Spółki do celów prywatnych w czasie, kiedy samochody powinny być używane do celów służbowych.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Jakie procedury eliminują możliwość użytku prywatnego firmowych samochodów osobowych w godzinach pracy

Z takim stanowiskiem organu podatkowego nie zgodził się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny, dokonując w swoim wyroku interpretacji art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. W ocenie Sądu z przepisu tego wynika, że: w celu dokonania pełnego odliczenia podatku od towarów i usług muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów prywatnych,

2) wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Choć przepis nie mówi wprost w jaki sposób podatnik ma zapewnić w swojej firmie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego, to w ocenie Sądu mogą być to przede wszystkim dostosowane do specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa regulaminy, umowy, zarządzenie wraz z podjęciem dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie.

Zdaniem Sądu interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi prowadziłaby do niemożności zastosowania art. 86 ust. 4 ustawy o VAT w żadnym stanie faktycznym, gdzie w grę wchodzi tzw. „czynnik ludzki”, gdyż wtedy zawsze istnieje potencjalne zagrożenie wykorzystywania samochodu osobowego do innych celów niż działalność gospodarcza wykonywana przez Spółkę. W celu skorzystania z możliwości pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi podatnik powinien jedynie wykazać zastosowanie odpowiednich procedur i zasad, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika.

Zdaniem WSA w Łodzi następujące procedury mogą stanowić wystarczające i obiektywne środki dla zabezpieczenia wykorzystania przedmiotowych pojazdów dla celów działalności gospodarczej:

- sporządzenie umów z pracownikami określających warunki, zasady i opłaty dotyczące korzystania z pojazdów,

- wprowadzenie u danego pracodawcy zasad używania samochodów do celów służbowych obowiązujących pracowników;

- nałożenie na pracowników obowiązku dokonywania wpisów w ewidencji przebiegu pojazdu, zawierającej dane wymagane ustawą o VAT oraz

- monitorowanie przez pracodawcę ilości zużytego paliwa (np. w poprzez karty paliwowe). 

WSA w Łodzi uchylił zaskarżoną interpretację i jednocześnie zobowiązał Dyrektora IS w Łodzi do zastosowanie się do oceny prawnej zawartej uzasadnieniu wyroku przy ponownym rozpoznaniu wniosku skarżącej Spółki.

Jaki czynsz najmu samochodów służbowych wynajmowanych pracownikom

Ani WSA w Łodzi, ani Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w ww. rozstrzygnięciach nie odnieśli się do wysokości opłat za udostępnienie samochodów służbowych pracownikom do celów prywatnych.

Z pewnością powinny być to ceny rynkowe, czyli jakie w tym przypadku?

Eksperci podkreślają, że ceny stosowane przez firmy rent a car są w tym przypadku za wysokie, bo są kalkulowane w odniesieniu do przypadkowych najemców. Pracodawca dobrze zna pracownika, któremu wynajmuje samochód, a poza tym ma nad tym pracownikiem pewną kontrolę (także ekonomiczną) wynikającą ze stosunku pracy, czy innej umowy regulującej zatrudnienie. Poza tym gdy pracownik użytkuje samochód całą dobę (w godzinach pracy jako samochód służbowy, a po godzinach pracy na podstawie umowy najmu), pracodawcy odpadają koszty garażowania lub miejsc postojowych i dozorowania samochodu.

Niektórzy eksperci sugerują zastosowanie w tym przypadku wartości określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, zgodnie z którym wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Przy czym w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.

Składki ZUS od udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych


Przyjęcie tych wartości jako czynszu najmu samochodu wynajmowanego pracownikowi wydaje się względnie bezpieczne, choć nie zostało to potwierdzone na razie w orzecznictwie sądowym.

Warto też wskazać, że w broszurze „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi" Ministerstwo Finansów zaleca by przy określaniu ceny  (opłaty) za wynajem brać pod  uwagę postanowienia wynikające z art. 32 ustawy o VAT   regulującego kwestię określania podstawy opodatkowania w przypadku istnienia powiązań   między nabywcą a usługodawcą.  Zdaniem MF cena za wynajem musi stanowić realne wynagrodzenie (rzeczywistą równowartość) za świadczenie tego typu usług dostępne na rynku.

Marlena Widawska

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA