REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązek podatkowy w VAT - zmiany od 2014 roku

Obowiązek podatkowy w VAT - zmiany od 2014 roku
Obowiązek podatkowy w VAT - zmiany od 2014 roku

REKLAMA

REKLAMA

Największa i najważniejsza zmiana w zakresie VAT spośród wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. dotyczy obowiązku podatkowego. Z tą datą stracił moc art. 19 ustawy o VAT, natomiast wszedł w życie art. 19a określający nowe reguły powstawania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju.

Zmniejsza się liczbę zdarzeń, dla których ustawa przewiduje rozpoznawanie obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych; w wielu przypadkach nowe regulacje spowodują również przyśpieszenie powstania obowiązku podatkowego.

REKLAMA

Autopromocja

Według dotychczas obowiązujących przepisów obowiązek podatkowy powstawał co do zasady z chwilą wydania towarów lub wykonania usług, jednak gdy taka czynność wymagała potwierdzenia fakturą – to z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 7 dnia od wydania towaru lub wykonania usługi.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. powstanie obowiązku podatkowego determinuje  moment dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a zatem dzień zakończenia wykonywania czynności jest jednocześnie momentem powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie ustawodawca odstąpił od zasady, że dzień wystawienia faktury kreuje powstanie obowiązku podatkowego.

O ile na gruncie dotychczasowych przepisów wystawienie faktury mogło powodować przesunięcie powstania obowiązku podatkowego na przełomie miesięcy, o tyle od dnia 1 stycznia 2014 r. dzień wystawienia faktury nie rodzi już – z pewnymi wyjątkami - obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług.

Dla zaewidencjonowania momentu powstania obowiązku podatkowego nie ma znaczenia fakt wystawienia faktury z tytułu tych czynności, gdyż jej wystawienie może nastąpić zarówno przed jak i po zaistnieniu tego zdarzenia.

W porównaniu z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązku podatkowego nie będzie rodzić wydanie towaru, lecz dokonanie dostawy towarów, która w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jeżeli idzie o moment wykonania usługi, to jest nim ostatni dzień jej wykonania. Nowe regulacje zobowiązują podatników do opodatkowania przyjmowanych częściowo usług. Zgodnie z nową regułą, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

REKLAMA

Jeżeli wykonanie czynności (dostawy towarów lub świadczenia usług) jest podzielone na okresy, za które przysługuje płatność albo jest podzielone na następujące po sobie okresy rozliczeniowe, obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego okresu rozliczeniowego albo płatności lub rozliczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oznacza to, że podstawowe znaczenie ma treść stosunku prawnego łączącego strony, który ustala okresy rozliczeniowe albo określa terminy płatności. W przypadku usług ciągłych o okresie dłuższym niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń usług, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego - do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Zasady rozliczenia usług o charakterze okresowym i ciągłym znajdą odpowiednie zastosowanie w przypadku dostaw towarów. Tym samym do ustawy wprowadzono przepis, który wprost reguluje możliwość rozpoznawania dostaw towarów o charakterze ciągłym.

W przypadku, gdy wyżej wymienione zdarzenia poprzedza otrzymanie całości lub części  zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania.

Podstawa opodatkowania VAT 2014 – zmiana ustawy o VAT

Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r. - zasady ogólne

Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Zmianie uległy również zasady określające szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla niektórych czynności. Od dnia 1 stycznia 2014 r. ograniczono ilość przypadków szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, ale także sposób określenia tego momentu.

Odrębne reguły wiążą powstanie obowiązku podatkowego wyłącznie z zapłatą całości lub części wynagrodzenia (zasada kasowa) lub wystawienia faktury, a w szczególnych przypadkach także upływem terminu płatności. Powstanie obowiązku podatkowego w związku z zapłatą wynagrodzenia dotyczy czynności takich jak wydanie towaru przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu (zmiana polega na usunięciu ograniczenia czasowego – 30 dniowego), dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, ale również usług finansowych zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Zasada kasowa nie ma jednak zastosowania do innych usług finansowych zwolnionych z opodatkowania, lecz wskazanych w innych niż art. 43 ust. 1 pkt 37–41 przepisach (np. transakcji dotyczących walut, banknotów i monet, zarządzania funduszami inwestycyjnymi czy usługami stanowiącymi element usługi finansowej). Szczególnie istotne znaczenie ma kasowy moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Pomimo odejścia od generalnej zasady wiążącej powstanie obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury, w szczególnych przypadkach ustawodawca zdecydował się na jej wprowadzenie. Dotyczy to świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, dostawy i drukowania określonych książek, czasopism, magazynów. Gdy jednak czynności te są wykonywane  na rzecz niepodatnika, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych.

Zasadniczej zmianie uległ również moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług związanych z dostarczaniem wody i z gospodarką nieczystościami, usług najmu, dzierżawy, leasingu i usług o podobnym charakterze oraz usług ochrony osób, usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej. W wymienionych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury; gdy jednak podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu szczególnych terminów wystawienia faktury, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności. Również otrzymanie zapłaty w tych przypadkach nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli wystawienie faktury nastąpi po terminie płatności, to obowiązek podatkowy powstanie właśnie w  terminie wystawienia faktury.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

Nowe przepisy nie określają wprost zasad powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług. Należy uznać, że poszczególne zasady powstania obowiązku podatkowego określone w art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług znajdują zastosowanie również do importu usług.


Nie mniej istotne znaczenie na przełomie lat 2013 i 2014  będą miały regulacje zawarte w przepisach przejściowych.

Dla czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie na zasadach  obowiązujących przed tą datą Czynność, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia wykonywania tej czynności, a więc do części czynności wykonanej w 2013 r. należy stosować dotychczasowe zasady. Dodatkowo ustawodawca uregulował odrębnie moment rozliczania świadczeń tzw. mediów, dla których do końca 2013 r. podatnik wystawi fakturę. W takim wypadku obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu wykonywania tych czynności.

W przypadku czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 Ustawy, które zostaną wykonane po dniu 31 grudnia 2013 r., dla których przed dniem 1 stycznia 2014 r. wystawiono fakturę, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie zasadami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2013 r.

* * *

Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT- 7 za styczeń 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia pierwszej deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 roku pod rządami przebudowanego podatku od towarów usług (jest to najgłębsza w dwudziestoletniej historii  przebudowa zasad, deklarowania i rozliczania podatku od towarów i usług) Instytut Studiów Podatkowych opracował wzorzec wewnętrznego  polecenia służbowego na cele realizacji tego obowiązku.

Dokument ten pt.: „Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT- 7 za styczeń 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług”, udostępniany jest przez Instytut na zasadzie rocznej licencji, w ramach której Instytut zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia nowej wersji dokumentu wraz ze zmieniającym się stanem prawno-podatkowym.

Dokument ten stanowi niezwykle przydatne, przejrzyste i czytelne narzędzie ułatwiające wypełnienie deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. Nabywca otrzyma dokument, który zbudowany został w oparciu o obowiązujący wzór deklaracji VAT-7. Działy dokumentu stanowią odzwierciedlenie poszczególnych części deklaracji VAT-7. Każdy rozdział dokumentu odwołuje się do konkretnych pól w deklaracji.

Dzięki temu użytkownik tego dokumentu, po zidentyfikowaniu problemu, będzie mógł bez kłopotu odszukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. W dokumencie omówiono wszystkie nowe zagadnienia, niezbędne do prawidłowego wypełnienia tej deklaracji VAT-7 , m.in.  w zakresie nowego obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, podatku naliczonego, prawa do odliczenia oraz  obowiązkowych korekt.

Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT-7 można  nabyć  poprzez formularz zamówienia.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższym zakresie udziela Pan Andrzej Sarna pod nr tel. (22) 517 30 86, e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl .

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA