Kategorie

Obowiązek podatkowy w VAT - zmiany od 2014 roku

Obowiązek podatkowy w VAT - zmiany od 2014 roku
Obowiązek podatkowy w VAT - zmiany od 2014 roku
Największa i najważniejsza zmiana w zakresie VAT spośród wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. dotyczy obowiązku podatkowego. Z tą datą stracił moc art. 19 ustawy o VAT, natomiast wszedł w życie art. 19a określający nowe reguły powstawania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju.

Zmniejsza się liczbę zdarzeń, dla których ustawa przewiduje rozpoznawanie obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych; w wielu przypadkach nowe regulacje spowodują również przyśpieszenie powstania obowiązku podatkowego.

Reklama

Według dotychczas obowiązujących przepisów obowiązek podatkowy powstawał co do zasady z chwilą wydania towarów lub wykonania usług, jednak gdy taka czynność wymagała potwierdzenia fakturą – to z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 7 dnia od wydania towaru lub wykonania usługi.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. powstanie obowiązku podatkowego determinuje  moment dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a zatem dzień zakończenia wykonywania czynności jest jednocześnie momentem powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie ustawodawca odstąpił od zasady, że dzień wystawienia faktury kreuje powstanie obowiązku podatkowego.

O ile na gruncie dotychczasowych przepisów wystawienie faktury mogło powodować przesunięcie powstania obowiązku podatkowego na przełomie miesięcy, o tyle od dnia 1 stycznia 2014 r. dzień wystawienia faktury nie rodzi już – z pewnymi wyjątkami - obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług.

Dla zaewidencjonowania momentu powstania obowiązku podatkowego nie ma znaczenia fakt wystawienia faktury z tytułu tych czynności, gdyż jej wystawienie może nastąpić zarówno przed jak i po zaistnieniu tego zdarzenia.

W porównaniu z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązku podatkowego nie będzie rodzić wydanie towaru, lecz dokonanie dostawy towarów, która w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jeżeli idzie o moment wykonania usługi, to jest nim ostatni dzień jej wykonania. Nowe regulacje zobowiązują podatników do opodatkowania przyjmowanych częściowo usług. Zgodnie z nową regułą, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Reklama

Jeżeli wykonanie czynności (dostawy towarów lub świadczenia usług) jest podzielone na okresy, za które przysługuje płatność albo jest podzielone na następujące po sobie okresy rozliczeniowe, obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego okresu rozliczeniowego albo płatności lub rozliczenia.

Oznacza to, że podstawowe znaczenie ma treść stosunku prawnego łączącego strony, który ustala okresy rozliczeniowe albo określa terminy płatności. W przypadku usług ciągłych o okresie dłuższym niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń usług, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego - do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Zasady rozliczenia usług o charakterze okresowym i ciągłym znajdą odpowiednie zastosowanie w przypadku dostaw towarów. Tym samym do ustawy wprowadzono przepis, który wprost reguluje możliwość rozpoznawania dostaw towarów o charakterze ciągłym.

W przypadku, gdy wyżej wymienione zdarzenia poprzedza otrzymanie całości lub części  zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania.

Podstawa opodatkowania VAT 2014 – zmiana ustawy o VAT

Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r. - zasady ogólne

Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Zmianie uległy również zasady określające szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla niektórych czynności. Od dnia 1 stycznia 2014 r. ograniczono ilość przypadków szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, ale także sposób określenia tego momentu.

Odrębne reguły wiążą powstanie obowiązku podatkowego wyłącznie z zapłatą całości lub części wynagrodzenia (zasada kasowa) lub wystawienia faktury, a w szczególnych przypadkach także upływem terminu płatności. Powstanie obowiązku podatkowego w związku z zapłatą wynagrodzenia dotyczy czynności takich jak wydanie towaru przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu (zmiana polega na usunięciu ograniczenia czasowego – 30 dniowego), dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, ale również usług finansowych zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Zasada kasowa nie ma jednak zastosowania do innych usług finansowych zwolnionych z opodatkowania, lecz wskazanych w innych niż art. 43 ust. 1 pkt 37–41 przepisach (np. transakcji dotyczących walut, banknotów i monet, zarządzania funduszami inwestycyjnymi czy usługami stanowiącymi element usługi finansowej). Szczególnie istotne znaczenie ma kasowy moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Pomimo odejścia od generalnej zasady wiążącej powstanie obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury, w szczególnych przypadkach ustawodawca zdecydował się na jej wprowadzenie. Dotyczy to świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, dostawy i drukowania określonych książek, czasopism, magazynów. Gdy jednak czynności te są wykonywane  na rzecz niepodatnika, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych.

Zasadniczej zmianie uległ również moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług związanych z dostarczaniem wody i z gospodarką nieczystościami, usług najmu, dzierżawy, leasingu i usług o podobnym charakterze oraz usług ochrony osób, usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej. W wymienionych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury; gdy jednak podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu szczególnych terminów wystawienia faktury, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności. Również otrzymanie zapłaty w tych przypadkach nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli wystawienie faktury nastąpi po terminie płatności, to obowiązek podatkowy powstanie właśnie w  terminie wystawienia faktury.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

Nowe przepisy nie określają wprost zasad powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług. Należy uznać, że poszczególne zasady powstania obowiązku podatkowego określone w art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług znajdują zastosowanie również do importu usług.


Nie mniej istotne znaczenie na przełomie lat 2013 i 2014  będą miały regulacje zawarte w przepisach przejściowych.

Dla czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie na zasadach  obowiązujących przed tą datą Czynność, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia wykonywania tej czynności, a więc do części czynności wykonanej w 2013 r. należy stosować dotychczasowe zasady. Dodatkowo ustawodawca uregulował odrębnie moment rozliczania świadczeń tzw. mediów, dla których do końca 2013 r. podatnik wystawi fakturę. W takim wypadku obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu wykonywania tych czynności.

W przypadku czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 Ustawy, które zostaną wykonane po dniu 31 grudnia 2013 r., dla których przed dniem 1 stycznia 2014 r. wystawiono fakturę, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie zasadami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2013 r.

* * *

Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT- 7 za styczeń 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia pierwszej deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 roku pod rządami przebudowanego podatku od towarów usług (jest to najgłębsza w dwudziestoletniej historii  przebudowa zasad, deklarowania i rozliczania podatku od towarów i usług) Instytut Studiów Podatkowych opracował wzorzec wewnętrznego  polecenia służbowego na cele realizacji tego obowiązku.

Dokument ten pt.: „Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT- 7 za styczeń 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług”, udostępniany jest przez Instytut na zasadzie rocznej licencji, w ramach której Instytut zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia nowej wersji dokumentu wraz ze zmieniającym się stanem prawno-podatkowym.

Dokument ten stanowi niezwykle przydatne, przejrzyste i czytelne narzędzie ułatwiające wypełnienie deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. Nabywca otrzyma dokument, który zbudowany został w oparciu o obowiązujący wzór deklaracji VAT-7. Działy dokumentu stanowią odzwierciedlenie poszczególnych części deklaracji VAT-7. Każdy rozdział dokumentu odwołuje się do konkretnych pól w deklaracji.

Dzięki temu użytkownik tego dokumentu, po zidentyfikowaniu problemu, będzie mógł bez kłopotu odszukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. W dokumencie omówiono wszystkie nowe zagadnienia, niezbędne do prawidłowego wypełnienia tej deklaracji VAT-7 , m.in.  w zakresie nowego obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, podatku naliczonego, prawa do odliczenia oraz  obowiązkowych korekt.

Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT-7 można  nabyć  poprzez formularz zamówienia.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższym zakresie udziela Pan Andrzej Sarna pod nr tel. (22) 517 30 86, e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl .

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.