REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy faktura wzywająca do zaliczki generuje konieczność rozliczenia WNT?

Karolina Gierszewska
Doradca podatkowy
Ewa Sokołowska - Strug
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku dokonania wpłaty zaliczki na rzecz podatnika podatku wartości dodanej, istnieje wyłącznie w sytuacji gdy podatnik ten wystawi na rzecz podatnika fakturę (invoice, rechung, etc.) potwierdzającą otrzymanie przez ten podmiot części lub całości wynagrodzenia przed realizacją dostawy, w tym także przedpłatę. Dlatego też faktura wystawiona przez ww. podmiot, która nie potwierdza otrzymania przedpłaty, lecz wzywa do jej uiszczenia nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Rozpoznajmy przedmiotową kwestię na poniższym przykładowym stanie faktycznym.

REKLAMA

Autopromocja

Spółka Alfa zamówiła w marcu 2011 r. od kontrahenta z Grecji taśmy treningowe. Za ww. zamówienie Spółka zobowiązana była dokonać płatności w dwóch ratach. Pierwsza rata (50% ceny) miała być zapłacona przed nabyciem towaru (zaliczka). Druga- już po jego otrzymaniu. W dniu 15.06.2011 r. kontrahent wystawił na rzecz Spółki fakturę. Na jej podstawie Spółka Alfa dokonała zapłaty zaliczki (zapłata z dnia 4.07.2011 r.). Towar (taśma) dotarła do Spółki w lipcu 2011 r. Następnie, dnia 2.08.2011 r. kontrahent wystawił fakturę rozliczającą transakcję (na pozostałe 50 % należności). Spółka zastanawia się jak prawidłowo rozliczyć ww świadczenie na gruncie podatku VAT.

Uwaga ogólna

Przedstawiona przez Spółkę Alfa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej WNT).

Przez WNT rozumie się bowiem nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – zwanej dalej ustawą o VAT).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepisy związane z obowiązkiem podatkowym w WNT

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, w WNT obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (...).

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

Polecamy: Kontrola podatkowa

Z kolei powołując się na brzmienie ust. 6 analizowanego artykułu, w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W konsekwencji, w przypadku gdy podatnik podatku od wartości dodanej:

a) w ogóle nie wystawił faktury dokumentującej dokonanie sprzedaży, Spółka Alfa zobowiązana jest do rozpoznania obowiązku podatkowego zgodnie z zasadą ogólną, tj. 15 dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy,

b) wystawił fakturę dokumentującą sprzedaż (tzn. faktura ta została wystawiona pomiędzy dniem dokonania dostawy towarów w ramach przeniesienia prawa do rozporządzania, a 15 dniem następnego miesiąca) – faktura generuje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej wystawienia (nawet w sytuacji gdy Spółka otrzyma ją z kilkumiesięcznym opóźnieniem),

Warto bowiem zaznaczyć, że faktura VAT powinna potwierdzać realizację transakcji (tzn. winna być wystawiona po dokonaniu sprzedaży, czyli po przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel). Powyższe potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 8.12.2006 r. (sygn. I SA/Lu 409/06), gdzie czytamy: data wystawienia faktury przez podatnika wartości dodanej stanowi moment powstania obowiązku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług jedynie w sytuacji, gdy nastąpiła dostawa towaru. Błędne jest zatem stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji, iż dla prawidłowego określenia momentu powstawania obowiązku podatkowego wystarczającym jest wykazanie w jakiej dacie nastąpiło wystawienie faktury. Należy natomiast podzielić pogląd skarżącego, iż dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług niezbędne jest ustalenie, kiedy nastąpiła dostawa towaru oraz w jakiej dacie została wystawiona faktura”.

c) wystawił fakturę, lecz po 15 dniu następnego miesiąca od dokonania dostawy - faktura nie generuje powstania obowiązku podatkowego, Spółka winna rozpoznać obowiązek zgodnie z zasadą ogólną, tj. 15 dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy.

REKLAMA

Warto również wskazać na zapis art. 20 ust. 7 tej ustawy, w którym czytamy, że przepis cyt. ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

W konsekwencji, konieczność rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania wpłaty zaliczki na rzecz podatnika podatku wartości dodanej, istnieje wyłącznie w sytuacji gdy podatnik ten wystawi na rzecz podatnika fakturę (invoice, rechung, etc.) potwierdzającą otrzymanie przez ten podmiot części lub całości wynagrodzenia przed realizacją dostawy, w tym także przedpłatę. A contrario, faktura wystawiona przez ww. podmiot, która nie potwierdza otrzymania przedpłaty, lecz wzywa do jej uiszczenia nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Tak też Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 18 września 2008 r. (sygn. IPPP1/443-1217/08-2/AP): „Wystawiane w opisanej we wniosku sytuacji faktury zaliczkowe nie potwierdzają otrzymania przez kontrahenta zagranicznego całości lub części należności przed dokonaniem dostawy urządzeń. Zatem nie jest spełniona przesłanka zawarta w tymże art. 20 ust. 7 ustawy o VAT. Przedmiotowe faktury nie dokumentują żadnych zdarzeń gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie ich wystawienie nie spowoduje w Spółce powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów”.

Rozliczenie transakcji z przykładu

Obowiązek podatkowy

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka Alfa przed dostawą towaru uiściła 50% wynagrodzenia należnego na podstawie wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej faktury.

W konsekwencji uwzględniając fakt, że przedmiotowa faktura wzywa do uiszczenia zaliczki (a nie potwierdza jej otrzymanie), nie istnieje obowiązek rozliczenia jej na gruncie powołanych przepisów ustawy o VAT. Obowiązku tego nie generuje również sam fakt wpłaty przez Spółkę zaliczki (w dniu 4.07.2011 r.).

Jednocześnie, Spółka otrzymała towar w lipcu 2011 r. Fakt ten kontrahent udokumentował fakturą z dnia 2.08.2011 r. (a więc fakturą wystawioną po dniu dostawy a przed 15 następnego miesiąca). W konsekwencji, Spółka Alfa zobowiązana jest do rozpoznania WNT z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (tj. 2.08.2011 r.)

Podstawa opodatkowania

W myśl art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje:

- podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;

- wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zatem w rozliczeniu za miesiąc sierpień 2011 r. Spółka Alfa winna wykazać całość należności jaką ma obowiązek zapłacić kontrahentowi.

Stawka podatku VAT

WNT podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla nabywanego towaru.

Kurs waluty

Do przeliczenia wartości wykazanych w walucie obcej (tutaj euro) Spółka Alfa powinna, zgodnie z brzmieniem art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, zastosować kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (czyli kurs z dnia 1.08.2011 r.).

Faktura wewnętrzna

WNT podlega udokumentowaniu poprzez wystawienie faktury wewnętrznej (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Faktura ta może zostać wystawiona:

- na koniec okresu rozliczeniowego jako tzw. faktura wewnętrzna zbiorcza (dokumentująca transakcje dokonane w danym miesiącu z tym samym kontrahentem), albo

- w terminie siedmiu dni od dnia dokonania dostawy (§ 23 ust. 1 w zw. z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur).

Wybór jednego z przedstawionych tutaj sposobów pozostaje wyłącznie w gestii podatnika.

Podatek należny, podatek naliczony

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, kwota podatku należnego z tytułu WNT, stanowi zarazem kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym, przy czym może ono zostać zrealizowane w ww. okresie, albo w deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 11 ustawy o VAT).

Karolina Gierszewska, doradca podatkowy, Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich

Ewa Sokołowska-Strug, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich

ECDDP Sp. z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA