reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zwolnienia > Czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest zawsze zwolnione z VAT?

Czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest zawsze zwolnione z VAT?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE odnośnie opodatkowania VAT ubezpieczenia przedmiotu leasingu wydaje się na tyle jasny, że część komentatorów uznała całą kwestię za wyjaśnioną. Nic jednak bardziej mylnego. Trybunał wyjaśnił bowiem tylko część zagadnienia. Jeżeli nasz przypadek jest podobny do tego rozstrzyganego przez TSUE mamy dwa wyjścia: - albo nasz leasingodawca w trybie pilnym skoryguje nam dostarczone faktury i odda nadpłacony VAT, - albo sami skorygujemy swoje deklaracje i oddamy podatek do urzędu skarbowego.

W wyroku z 17 stycznia 2013 r., C-224/11, Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż:

1. Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Niemniej jednak to do sądu krajowego należy ustalenie, czy w świetle warunków umownych dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie - stanowią one usługi odrębne.

2. Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, w sytuacji gdy umowa dawała korzystającemu dowolność w zakresie wyboru ubezpieczyciela, a skorzystanie z pośrednictwa finansującego było tylko opcją, taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej..

Wyrok ten był efektem postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2011 roku  w sprawie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy BGŻ Leasing Sp. z o.o. a Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odmowy zwolnienia z podatku od wartości dodanej czynności polegającej na objęciu ubezpieczeniem towaru stanowiącego przedmiot leasingu, jeżeli jest ono połączone z usługą leasingu objętą podatkiem VAT.

Zgodnie z ogólnymi warunkami mającymi zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy BGŻ Leasing a jej klientami przedmioty oddane w leasing przez leasingodawcę pozostają jego własnością przez cały okres leasingu. Leasingobiorca płaci czynsz leasingodawcy oraz ponosi inne koszty i opłaty związane z przedmiotem leasingu. Ponadto, zgodnie z rzeczonymi ogólnymi warunkami, podczas trwania leasingu tylko leasingobiorca ponosi odpowiedzialność w szczególności w wypadku uszkodzenia, zniszczenia, a także obniżenia wartości towaru będącego przedmiotem leasingu, chyba że wynika ono z normalnego zużycia tego towaru. BGŻ Leasing wymaga ubezpieczenia przedmiotów oddawanych w leasing.

Refakturowanie ubezpieczenia przy umowie leasingu – skutki wyroku TSUE z 17 stycznia 2013 r.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, to usługa odrębna od leasingu

W tym celu BGŻ Leasing oferuje swoim klientom możliwość zapewnienia im ubezpieczenia. Jeśli zechcą oni skorzystać z owej możliwości, BGŻ Leasing zawiera umowę odpowiedniego ubezpieczenia z ubezpieczycielem i refakturuje na nich jego koszt.

Przez długie lata stanowisko fiskusa było jednoznaczne tj. usługa leasingu oraz koszty jej ubezpieczenia traktowano jako jedną usługę i do całości świadczenia miała zastosowanie jednolita stawka podatku VAT, właściwa dla usługi leasingu. Tak też było i w tym przypadku. Również sąd I instancji podzielił stanowisko organów podatkowych, posiłkując się wydaną przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą 7 sędziów w tym temacie (uchwała z dnia 8 listopada 2010 r. sygn. akt.: I FPS 3/10).

Wyrok Trybunału zmienia powyższe stanowisko. Trybunał orzekł, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne. Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę to czynność taka stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a przez to jest z VAT zwolniona. 

W związku z powyższym przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwrot podatku VAT z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu refakturowanego na korzystających. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż orzeczenie Trybunału dotyczyło wyłącznie sprawy mu przedstawionej, a przez to w przypadkach gdy warunki umowy leasingu stanowią inaczej, zwolnienia z VAT refaktury kosztów ubezpieczenia nie można już być pewnym.

Jeżeli zatem z warunków zawartej umowy leasingowej wynika, że każdorazowo przedmiot umowy ubezpiecza finansujący, a tylko jego kosztem obciąża użytkownika, zwolnienia na podstawie wyroku Trybunału nie będzie można zastosować, jako że w takim przypadku usługi te są nierozerwalnie połączone ze sobą i stanowią jedno (dla celów opodatkowania VAT) świadczenie w ramach umowy leasingu.  

Natomiast w przypadkach gdy warunki umowy leasingowej, tak jak w przypadku BGŻ Leasing, przewidują tylko możliwość skorzystania z pośrednictwa finansującego przy nabyciu ubezpieczenia albo przewidują takie działanie finansującego w razie nie wywiązania się przez korzystającego z obowiązku ubezpieczenia, refaktura kosztów tego ubezpieczenia nie powinna podlegać VAT. 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ma jednak słodko - gorzki smak.

Jeżeli bowiem przyjmiemy, zgodnie z treścią jego rozstrzygnięcia, iż refaktura ubezpieczenia w leasingu nie powinna była być obciążona VAT, korzystający z przedmiotu leasingu popada w zaległość podatkową w VAT. Zgodnie z obecnym  bowiem kształtem przepisów o VAT, podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej świadczenie usługi lub dostawę towarów, które powinny być traktowane jako zwolnione z VAT, nie może być przez podatnika odliczony. 

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama