reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Pełnienie obowiązków głównego księgowego po 1 stycznia 2005 r.

Aktualizacja: 24.02.2005

Główna księgowa gospodarstwa pomocniczego posiada dyplom ukończenia liceum zawodowego w zespole szkół ekonomicznych w zawodzie "pracownik administracyjno-biurowy". Ze świadectw wynika, że miała wiele przedmiotów związanych z rachunkowością, np. rachunkowość przedsiębiorstw i jednostek budżetowych. Czy posiadając tak udokumentowane wykształcenie może po 1 stycznia 2005 r. nadal pracować jako główna księgowa? Ponieważ w tym roku podjęła naukę w 2-letnim studium zapewniającym uzyskanie kwalifikacji określonych w ustawie o finansach publicznych, to czy do czasu ich uzyskania może wykonywać obowiązki głównej księgowej na stanowisku np. "p.o. głównej księgowej"? »

Jak rozliczyć nagrodę pieniężną otrzymaną od pracodawcy

Aktualizacja: 24.02.2005

Otrzymałam od mojego pracodawcy nagrodę pieniężną. Czy jest to mój dochód i czy podlega rozliczeniu w podatku dochodowym? »

Jak dokumentować przekazanie produktu

Aktualizacja: 23.02.2005

Czy wniesienie fermy kur niosek do spółki cywilnej pozbawia osobę wnoszącą wkład prawa do rozliczania podatku dochodowego na zasadzie norm szacunkowych działów specjalnych produkcji rolnej? Jak rozliczać przekazanie jaj (produkt fermy) do innej działalności gospodarczej tej samej osoby - fakturą VAT wystawioną przez spółkę na tę osobę czy dowodem wewnętrznym? »

Jak księgować faktury VAT marża

Aktualizacja: 21.07.2020

Osoba fizyczna prowadzi w ramach działalności gospodarczej sprzedaż i komis m.in. telefonów komórkowych. Kupuje telefon używany na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT. Sprzedając taki telefon, wystawia fakturę VAT marża. Jak księgować taką operację w książce przychodów i rozchodów? Czy umowę kupna-sprzedaży należy uznać za koszt uzyskania przychodu i czy podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym będzie wartość z faktury VAT marża pomniejszona o VAT od marży? Czy umowy kupna-sprzedaży nie księgujemy w ogóle, a przy sprzedaży opodatkujemy tylko marżę pomniejszoną o VAT? »

Jak rozliczać środki pieniężne na rachunku bankowym przeznaczone na delegacje

Aktualizacja: 23.02.2005

Co zrobić, gdy ilość dewiz wypłaconych z rachunku dewizowego na cele delegacji nie wystarczy na pokrycie kosztu diet, bo zakładam, że całą lub większość kwoty wydałam na paliwo i bilety autostradowe? Po jakim kursie przeliczam wtedy diety? A co zrobić, jeśli po rozliczeniu wydatków z dietami włącznie stwierdzę, że nie wydałam całej kwoty wypłaconej na cel podróży służbowej. Czy kwotę tę muszę rozliczyć podczas kolejnej delegacji? Czy mogę uznać, że została wydatkowana na potrzeby osobiste i już w przyszłych delegacjach jej nie uwzględniać? Co uczynić w sytuacji, gdy część waluty zostaje zakupiona w kantorze? Czy przeliczyć wydatki po kursie, po jakim nabyłam walutę w kantorze? »

Czy w spisie z natury należy ująć towary zakupione na przełomie roku

Aktualizacja: 23.02.2005

Czy towar dostarczony 3 stycznia 2005 r. na stan magazynu z fakturą wystawioną 31 grudnia 2004 r. ma być ujęty w spisie z natury na dzień 31 grudnia 2004 r.? »

Czy po złożeniu zeznania rocznego za 2004 r. można 1% podatku wykazanego w tym zeznaniu przekazać fundacji

Aktualizacja: 23.02.2005

Złożyłem PIT-37 za 2004 r. pod koniec stycznia 2005 r. W lutym 2005 r. wpłaciłem równowartość 1% podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu na rzecz fundacji X. mającej status organizacji pożytku publicznego. Urząd skarbowy odmówił mi prawa do pomniejszenia podatku zapłaconego w PIT-37. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? »

Jak opodatkować świadczenia ze strony udziałowca

Aktualizacja: 23.02.2005

Spółka z o.o. ma trzech udziałowców. Jeden z nich chce wydzierżawić spółce swoje maszyny (tokarki, frezarki), które będą służyły podstawowej działalności firmy, oraz swój samochód osobowy. Czy spółka z o.o. kwotę czynszu, który zapłaci udziałowcowi za dzierżawę tych urządzeń, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy kwota czynszu za używanie samochodu osobowego powinna mieścić się w kwocie stanowiącej iloczyn kilometrów przebiegu samochodu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, czy też paliwo powinno się mieścić w tej kwocie, a czynsz i tak jest płacony i stanowi koszt uzyskania przychodu? Czy przy umowie najmu samochodu osobowego też jest wymagane prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu? »

Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT bez określonego terminu płatności

Aktualizacja: 23.02.2005

Jesteśmy zakładem budżetowym, który świadczy usługi rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Za datę powstania przychodu należnego uważa się termin płatności w 2004 r., natomiast koszty uzyskania dotyczą roku obrachunkowego. Nasz problem polega na zamknięciu roku. Faktury wystawione pod koniec grudnia miałyby termin płatności w styczniu 2005 r., a faktycznie dotyczyłyby sprzedaży 2004 r. Czy błędem byłoby niewskazanie na fakturach terminu płatności i ujęcie ich do grudnia 2004 r.? Jeżeli tak, znalazłoby to również swoje odbicie w VAT, ponieważ podatek należny zapłacilibyśmy wcześniej z powodu braku terminu płatności na fakturach. Jak należałoby postąpić w przypadku kontrahentów, którzy na fakturze nie mieliby żadnego termu płatności? »

Jak traktować dofinansowania otrzymane z PFRON

Aktualizacja: 22.02.2005

Czy składki na ubezpieczenia emerytalne za pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, jak również wynagrodzenia częściowo finansowane przez PFRON stanowią koszty uzyskania przychodu? Czy dofinansowania te należy opodatkować? Nadmieniam, że jesteśmy spółką z o.o. osiągającą wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%. »

Jak zaksięgować składki na ubezpieczenie zdrowotne jedynego udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktualizacja: 22.02.2005

Jak zaksięgować składki na ubezpieczenie zdrowotne jedynego udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąJak zaksięgować składki na ubezpieczenie zdrowotne jedynego 100% udziałowca spółki z o.o.? Płatnikiem jest spółka z o.o., która zgłosiła go do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca mu tę składkę, składając za niego imienny raport ZUS RZA. Do czego zaliczyć tę składkę i czy jest ona kosztem uzyskania przychodu? »

Jakie strony transakcji między podmiotami powiązanymi są zobowiązane do jej dokumentowania

Aktualizacja: 22.02.2005

Jakie strony transakcji między podmiotami powiązanymi są zobowiązane do jej dokumentowaniaSpółka z o.o. nabywa surowce od powiązanej rodzinnie spółki komandytowej. Wartość transakcji przekracza limity, o których mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy powstały w wyniku tej transakcji obowiązek dokumentowania powinna realizować spółka komandytowa (sprzedawca) czy spółka z o.o. (odbiorca)? »

Czy odsetki bankowe na rachunku bankowym ZFRON zwiększają ten fundusz

Aktualizacja: 21.02.2005

Według przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 1 lutego 2004 r. środki Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) powinny być przechowywane na specjalnym rachunku bankowym. Czy odsetki bankowe otrzymane od środków zgromadzonych na rachunku ZFRON powiększają fundusz ZFRON analogicznie jak odsetki od środków na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy też stanowią przychód finansowy firmy? Jak zaksięgować te operacje? »

Jak ewidencjonować sankcje z tytułu podatku od towarów i usług

Aktualizacja: 21.02.2005

Podczas kontroli skarbowej stwierdzono błędy naliczonego podatku i nałożono dodatkowe zobowiązanie na naszą spółkę. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może pokryć to zobowiązanie ze środków kapitału rezerwowego? Jak będzie wyglądało księgowanie takiej operacji? »

Czy musi być przystawiona pieczątka przy rozliczaniu pobytu służbowego

Aktualizacja: 21.02.2005

Jesteśmy firmą budowlaną i pracownicy naszej firmy są oddelegowywani na budowy, których inwestorem jest osoba prywatna. Na druczku polecenia wyjazdu służbowego jest rubryka, w której jest napisane, że przy stwierdzeniu pobytu służbowego należy adnotację zaopatrzyć pieczęcią i podpisem. Czy wystarczy, że osoba prywatna (inwestor) własnoręcznym podpisem potwierdzi ten fakt? Czy wymóg udokumentowania pieczęcią i podpisem musi być spełniony, by móc daną delegację rozliczyć? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama