reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Jak zaewidencjonować wniesienie aportu do innej spółki

Aktualizacja: 19.07.2006

Spółka z o.o., której jesteśmy udziałowcami, podwyższa kapitał zakładowy. W zamian za objęte nowe udziały dokonujemy płatności w formie aportu - działki budowlanej. Jak ująć tę transakcję w księgach rachunkowych? »

Czy korzystający z transportu lotniczego rozlicza import usług

Aktualizacja: 19.07.2006

Korzystałem z usługi transportu lotniczego na odcinku USA-Port Lotniczy Kraków. Czy powinienem zakupioną usługę transportową rozliczyć jako import usług w Polsce? Nie jesteśmy zleceniodawcami. Otrzymujemy refaktury od dostawcy towaru, który zleca transport do Polski. Towar z lotniska odbieramy we własnym zakresie. »

Jak zaksięgować wymianę monitora w zestawie komputerowym

Aktualizacja: 19.07.2006

Monitor do obróbki grafiki, będący częścią zamortyzowanego zestawu komputerowego, uległ awarii. Zastąpiono go nowym o wartości netto 1500 zł. Czy zakupiony monitor potraktować jako oddzielny środek trwały? Jak zaksięgować wymianę monitora w tym zestawie komputerowym? »

Jak ująć w pkpir rozdawanie próbek własnych wyrobów

Aktualizacja: 19.07.2006

W celu zdobycia klientów rozdajemy próbki naszych wyrobów na festynie. Jak to zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Czy towary służące wytworzeniu próbek wyrobów należy przeksięgować z kolumny 10 do 12 pkpir? »

Jak postępować w przypadku zagrożenia działalności jednostki

Aktualizacja: 19.07.2006

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania jednostka działa w bardzo ograniczonym zakresie, a jej sytuacja finansowa jest trudna. Jak wykazać ten fakt w sprawozdaniu? Czy w informacji dodatkowej należy wskazać zagrożenia? Jednostka nie została jeszcze postawiona w stan likwidacji ani w stan upadłości. Jeżeli istnieje konieczność sporządzania sprawozdania przy założeniu braku kontynuacji, to na jakie pozycje należy utworzyć rezerwy? »

Czy podatek niesłusznie naliczony przez unijnego dostawcę zwiększa podstawę opodatkowania w WNT

Aktualizacja: 19.07.2006

Firma niemiecka, która jest naszym dostawcą i posiada NIP unijny, wystawiła nam fakturę w języku niemieckim i w euro. Faktura opiewa na wartość brutto 6100 euro. W tym netto 5000 euro i 22% VAT, tj. 1100 euro. Czy faktura ta została wystawiona prawidłowo? Jaką wartość należałoby przelać za zakupiony towar? »

Jak różnice kursowe od kredytu dewizowego wpływają na odroczony podatek dochodowy

Aktualizacja: 18.07.2006

Zaciągnęliśmy długoterminowy kredyt we frankach szwajcarskich przeznaczony na sfinansowanie produkcji urządzeń. Czy powstałe różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej tego kredytu powodują konieczność ustalenia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego? Jak to ustalić i jak wykazać je na kontach? »

Czy możliwe jest uniknięcie bycia płatnikiem podatku od licencji

Aktualizacja: 18.07.2006

Kupujemy u kontrahenta zagranicznego dostęp do bazy danych. Czy jednoznaczny zapis w umowie, mówiący o tym, że "podatek dochodowy leży po stronie licencjodawcy", zwalnia nas od stosowania zasady potrącania z należności podatku dochodowego "u źródła"? Posiadamy certyfikaty rezydencji podatkowej kontrahenta. »

W jaki sposób należy dokonywać odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

Aktualizacja: 18.07.2006

Jesteśmy firmą zajmującą się handlem żwirem. Posiadamy wagę pojazdową, która niedawno uległa uszkodzeniu. Mimo to jest ona przez nas wykorzystywana tylko w węższym zakresie. Waga jest już stara, używamy jej od ponad 13 lat i naprawa uszkodzonego elementu byłaby bardzo kosztowna. Jak fakt obniżenia funkcjonalności wagi należy wykazać w księgach rachunkowych? »

Jak ująć w pkpir zagraniczną fakturę za szkolenie

Aktualizacja: 18.07.2006

Właściciel firmy brał udział w szkoleniu na terenie Niemiec. Organizowała je niemiecka firma, która posiada NIP UE. Na fakturze wystawionej przez tę firmę widnieje kwota netto, VAT 16% i kwota brutto. Co jest dla mnie kosztem? Kwota netto czy brutto? Jak to zaksięgować w pkpir? Czy mam naliczać VAT 22% w Polsce? A jeśli tak, czy mogę go potem odliczyć? »

Jak ewidencjonować usługi medyczne na rzecz pracowników

Aktualizacja: 18.07.2006

Nasza spółka zawarła umowę z placówką świadczącą usługi medyczne. Na podstawie tej umowy zapewniamy opiekę naszym pracownikom, w tym między innymi: opłacamy badania wstępne, okresowe oraz inne badania i wizyty lekarskie. Jak ująć w księgach rachunkowych wydatki na opiekę medyczną? Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów dla naszej spółki oraz czy takie świadczenia uznać za przychody pracowników ze stosunku pracy? »

Czy korzystanie z darmowych programów komputerowych stanowi import usług elektronicznych

Aktualizacja: 18.07.2006

Prowadzę działalność polegającą m.in. na tworzeniu stron internetowych. Użytkuję darmowe, powszechnie dostępne oprogramowania znajdujące się w Internecie na zagranicznych i polskich stronach internetowych. Korzystam również z CD-ROM stanowiących dodatki do gazet komputerowych. Czy muszę naliczać VAT z tytułu importu usług? »

Jak wycenić potrącenie z należności wyrażonych w walucie obcej

Aktualizacja: 14.07.2006

Wystawiliśmy fakturę na dostawę wewnątrzwspólnotową w kwocie 1000 euro. Kontrahent (odbiorca) obciążył nas kosztami związanymi z dokonaną płatnością (100 euro) i przesłał na nasz rachunek bankowy 900 euro. Jak wycenić powstałe na tej transakcji różnice kursowe? »

Dofinansowanie zwrotu kosztów - skutki w VAT

Aktualizacja: 14.07.2006

Nasz zakład w 2004 r. zatrudniał bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz programu aktywizacji obszarów wiejskich. Z urzędami pracy podpisano umowę o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych, tj. płace, ZUS itp. Czy otrzymane dofinansowanie podlegało VAT? Jeżeli nie, to czy wartość środków należy wliczyć do sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, a tym samym do struktury sprzedaży za rok 2004 i korekty podatku naliczonego? »

Niezamortyzowana wartość likwidowanej inwestycji

Aktualizacja: 14.07.2006

Jednostka świadcząca usługi medyczne zmieniła lokal biurowy na większy. W starym lokalu poniosła wydatki inwestycyjne (traktowane jako inwestycje w obcym środku trwałym), które nie zostały w pełni zamortyzowane do dnia zmiany lokalu. Czy jednostka może zaliczyć do kosztów podatkowych niezamortyzowaną wartość likwidowanej inwestycji w obcych środkach trwałych, jako że likwidacja nie wynika ze zmiany rodzaju wykonywanej działalności, lecz z rozwoju działalności ZOZ? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama