| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Wartość przedawnionych odsetek ustawowych jako przychód

Wartość przedawnionych odsetek ustawowych jako przychód

Spółka posiadała zaległości w płatnościach za otrzymywane dostawy towarów i usług. Od należności tych kontrahenci naliczali odsetki ustawowe. Czy przedawnione zobowiązanie z tytułu tych odsetek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, tj. czy wartość przedawnionych odsetek stanowi przychód dla naszej spółki? Uważamy, że skoro niezapłacone odsetki od zobowiązań nie były kosztem uzyskania przychodu, to przedawnione odsetki nie stanowią przychodu podatkowego.

Wartość przedawnionych zobowiązań z tytułu niezapłaconych odsetek ustawowych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem z działalności gospodarczej jest także wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań.
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się zwykle z powstawaniem zobowiązań. Zobowiązania mogą powstać z różnych tytułów i wobec różnych osób, np. kontrahentów, banków, budżetu. Konsekwencją nieterminowego wywiązywania się ze zobowiązań może być obowiązek uiszczenia odsetek. Zgodnie z art. 359 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) w stosunkach cywilnoprawnych odsetki należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. Przykładem przepisu ustawowego, wprowadzającego obowiązek zapłaty odsetek, jest art. 481 k.c., który pozwala wierzycielowi żądać odsetek, jeżeli dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. W takim wypadku odsetki należą się także wówczas, gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Cechą zobowiązań jest to, że mogą one ulec przedawnieniu. Zasadę przedawnienia roszczeń majątkowych statuuje art. 117 § 1 k.c. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują różne terminy przedawnienia zobowiązań. Zgodnie z brzmieniem art. 118 kodeksu cywilnego, jeśli roszczenie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin jego przedawnienia wynosi trzy lata, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przykładem przepisu szczególnego jest art. 554 k.c., który stanowi, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem dwóch lat.
Reasumując, odsetki mają charakter uboczny w stosunku do świadczenia głównego, są świadczeniem okresowym i przedawniają się po upływie trzech lat. Przy czym w dacie przedawnienia zobowiązania z tytułu odsetek powstaje, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a u.p.d.o.p., przychód podlegający opodatkowaniu. Nie zmienia tego fakt, że przedawnione odsetki od zobowiązań nie były zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów. Taką możliwość wyklucza bowiem art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). W artykule tym ustawodawca zdecydował, że odsetki niezapłacone przez podatnika nie są kosztami w prawie podatkowym. Chodzi tu o odsetki, które nie zostały uiszczone np. z braku środków albo z powodu przedawnienia lub na skutek ich umorzenia. Fakt, że niezapłacone odsetki od zobowiązań nie były kosztem uzyskania przychodu, nie ma w tym przypadku związku ani wpływu na uznanie wartości odsetek, które uległy przedawnieniu, jako przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Anna Bogusz
Podstawa prawna:
art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).


Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »