Kategorie

Uwzględnianie odpisów amortyzacyjnych przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży samochodu osobowego

Sprzedałem samochód osobowy nabyty w 1999 r. i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Z uwagi na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.f. część odpisów amortyzacyjnych nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów. Czy przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży należy uwzględnić całe odpisy amortyzacyjne, czy tylko te, które były wcześniej kosztem?
Moim zdaniem, ustalając dochód ze sprzedaży samochodu osobowego należy wziąć pod uwagę odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości. Stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy o p.d.o.f. dochodem ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej jest różnica pomiędzy uzyskanym przychodem a ich wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Natomiast art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.f. stanowi, że przy określaniu dochodu ze sprzedaży środka trwałego jego wartość pomniejsza się o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy. W myśl tego przepisu suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których – zgodnie z art. 23 ust. 1 – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Przy samochodach osobowych kosztem uzyskania przychodów mogą być tylko odpisy amortyzacyjne od równowartości 20 000 euro (do końca 2001 r. było to 10 000 euro) – art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.f. Wynika z tego, że przy sprzedaży samochodu osobowego kosztem uzyskania przychodu będzie jego wartość pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, bez względu na to, czy odpisy te były zaliczone w całości do kosztów.
Przykład
Maciej K. sprzedał we wrześniu 2004 r. za 97 000 zł samochód osobowy będący w jego przedsiębiorstwie środkiem trwałym. Wartość początkowa samochodu wynosiła 120 000 zł, a przyjęta stawka amortyzacji – 20 proc. w stosunku rocznym, co dało odpis amortyzacyjny w wysokości 24 000 zł. Samochód był amortyzowany przez jeden rok. Równowartość 20 000 euro wyniosła 87 600 zł. Tak więc do kosztów uzyskania przychodów zaliczone zostało tylko 73 proc. odpisów amortyzacyjnych (87 600 zł : 120 000 zł x 100), czyli przez rok 17 520 zł.
Dochód ze sprzedaży samochodu Maciej K. wyliczy następująco:
97 000 zł – 120 000 zł + 24 000 zł = 1000 zł
Zastanówmy się teraz, czy przedstawione zasady rozliczenia będą miały zastosowanie do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w 1999 r. W tym okresie obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 6, poz. 35 z późn.zm.). Na mocy nowelizacji tego rozporządzenia z 9 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1175) od 1 stycznia 2000 r. wprowadzono przepis mówiący o tym, że suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również te odpisy, których nie uważa się za koszty. Paragraf 2 ust. 1 nowelizacji stanowił, że jej przepisy stosuje się do środków trwałych oddanych do używania i wprowadzonych do ewidencji od 1 stycznia 2000 r. Z kolei nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 104, poz. 1104 z późn.zm.) wprowadziła zasadę (art. 23 ust. 1 pkt 1), że w przypadku sprzedaży środka trwałego kosztami są wydatki na jego nabycie zmniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Artykuł 22h ust. 1 pkt 1 stanowi natomiast, że suma odpisów obejmuje także te, które nie są kosztami (od 1 stycznia 2001 r. przepisy rozporządzenia zostały wchłonięte przez ustawę). Tak więc od 1 stycznia 2001 r. nie ma już wątpliwości, że odpisy niestanowiące kosztów również zwiększają dochód przy sprzedaży środka trwałego.
W myśl art. 7 ust. 4 wskazanej wyżej nowelizacji ustawy o p.d.o.f. podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2001 r. przekazali do używania samochody, o których mowa m.in. w art. 23 ust. 1 pkt 4, określają wysokość kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000 r.
Z powyższego mogłoby wynikać, że do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w 1999 r. nie ma zastosowania zasada pomniejszania kosztów o całe odpisy amortyzacyjne. Moim zdaniem, decydujący jednak będzie tutaj art. 8 nowelizacji z 9 listopada 2000 r., zgodnie z którym jej przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2001 r. i mają zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia.
Tak więc podatnik sprzedający po 1 stycznia 2001 r. samochód osobowy powinien wziąć pod uwagę regulacje aktualnie obowiązujące. Ponieważ mówią one o obowiązku zwiększenia dochodu o całość odpisów, podatnik musi zastosować taki sposób wyliczenia, bez względu na to, kiedy wprowadził samochód do ewidencji środków trwałych.
Natomiast art. 7 ust. 4 nowelizacji z 9 listopada 2000 r. związany jest z wprowadzeniem do ustawy od 1 stycznia 2001 r. definicji samochodu osobowego. Na jego mocy samochody, które przed tą datą uznawane były za ciężarowe, nadal mogą być rozliczane na dotychczasowych zasadach.
Anna Lesińska
Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).


Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?