reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Kiedy należy opodatkować wypłatę zaliczki na pensję

Aktualizacja: 11.08.2006

Pracownik wystąpił do nas z prośbą o wypłatę w lipcu 2006 r. zaliczki na poczet wynagrodzenia, które otrzyma w sierpniu 2006 r. Pieniądze chciał przeznaczyć na wakacyjny wypoczynek. Spółka wyraziła zgodę na wypłatę. W którym miesiącu powinniśmy opodatkować zaliczkę na przyszłą pensję? Pensję za lipiec wypłaciliśmy pracownikom z końcem lipca. »

Jak ująć w pkpir różnice kursowe od własnych środków

Aktualizacja: 11.08.2006

Stan środków na rachunku walutowym wynosi 6000 euro. Przelałem z tego rachunku na rachunek złotówkowy 1000 euro. Czy w związku z tym wystąpią różnice kursowe? Jak je wyliczyć i ująć w pkpir? »

W jakim miesiącu uwzględnić w strukturze zakupu faktury dokumentujące nabycie towarów

Aktualizacja: 11.08.2006

Prowadzę książkę przychodów i rozchodów (kpir). Zdarza się, że faktury zakupowe, np. z maja, otrzymuję w czerwcu. VAT naliczony z tych faktur rozliczam w deklaracji za czerwiec. Czy prawidłowe jest również uwzględnienie tych faktur w strukturze zakupów za czerwiec? Czy faktury z datą wystawienia majową należy zaliczyć do struktury zakupów za maj, a naliczony VAT rozliczyć w dacie otrzymania faktury? »

Czy wydatki na inwestycję w obcym środku trwałym są kosztem po zerwaniu umowy najmu

Aktualizacja: 11.08.2006

Spółka w wynajmowanym lokalu dokonała wielu przeróbek (inwestycja w obcym środku trwałym). Ze względu na konflikt z wynajmującym umowa najmu została zerwana, a przeróbki usunięte. Czy wydatki poniesione na inwestycję w obcym środku trwałym w przypadku wycofania się z umowy najmu można zaliczyć do kosztów? »

Jak zaewidencjonować należności nieściągalne

Aktualizacja: 11.08.2006

Czy mogę odpisać w koszty 2006 r. kwotę należności zasądzonej, ale już nieściągalnej? Na nieściągalność tej należności posiadam pismo od komornika, ponieważ w 2005 r. minęło 10 lat od wydania wyroku. Pismo od komornika wpłynęło do naszej firmy jeszcze w 2005 r. Dlatego nie wiem, czy należy to wykazać w księgach bieżącego roku, czy zrobić korektę 2005 r. »

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług transportowych

Aktualizacja: 10.08.2006

Mam pytanie odnośnie do fakturowania usług transportowych. Mamy podpisaną umowę z kontrahentem polskim, w której widnieje zapis, że mamy ich obciążać za wykonywane usługi miesięcznie (jedna FV w miesiącu za usługi świadczone od 1 do ostatniego dnia miesiąca). Kiedy w takiej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy? »

Jak ująć w kosztach wydatki na polisę ubezpieczeniową obejmującą następny rok

Aktualizacja: 10.08.2006

Jak rozliczyć wydatek na wykup polisy ubezpieczeniowej OC na przyszły rok? Czy można go ująć w dacie zakupu, np. w grudniu danego roku, czy dopiero w kosztach roku następnego? »

Gdzie ewidencjonować VAT niepodlegający odliczeniu

Aktualizacja: 10.08.2006

Firma prowadzi działalność zwolnioną i opodatkowaną VAT. Czy VAT naliczony zawarty w fakturach za zakupione usługi obce dotyczące wyłącznie działalności zwolnionej z VAT powinien być odnoszony łącznie z ceną netto usługi w ciężar konta "Usługi obce", czy też kwota VAT powinna być wydzielana z ceny brutto tej usługi i odnoszona na konto "Podatki i opłaty"? »

Kiedy opłacone podatki mogą być zaliczone do kosztów podatkowych

Aktualizacja: 09.08.2006

Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność handlową. Podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości za 2005 r. zostały zapłacone w 2006 r. Kiedy powinniśmy zaliczyć kwoty tych podatków do kosztów uzyskania przychodów? »

Jak zaewidencjonować prowizję od kredytu

Aktualizacja: 09.08.2006

Zaciągnęliśmy kredyt w złotych polskich, w związku z czym przy jego uruchomieniu bank potrącił nam prowizję w wysokości 3000 zł. Na rachunek bankowy wpłynęła kwota kredytu pomniejszona o wartość pobranej prowizji. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wartość tej prowizji? »

Jakie są konsekwencje braku przeglądów kasy rejestrującej

Aktualizacja: 09.08.2006

Rejestruję sprzedaż na kasie fiskalnej od 7 września 1999 r. Odliczyłem 50% wartości kasy w grudniu 1999 r. Po raz pierwszy zgłosiłem kasę do przeglądu 20 maja 2002 r., listem poleconym. Serwisant odebrał list, lecz nie dokonał przeglądu. W trakcie kontroli stwierdzono brak przeglądów. Jaką karę może nałożyć urząd skarbowy i czy sprawa nie podlega przedawnieniu? »

Jak rozliczyć delegację zagraniczną

Aktualizacja: 08.08.2006

Firma wysłała pracownika w delegację zagraniczną. Pracownik pobrał zaliczkę w walucie obcej i po powrocie przedstawił rachunki w tej walucie. Według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia? Jak ująć taką operację w ewidencji księgowej? »

Czy brak potwierdzenia noty korygującej wstrzymuje prawo do odliczenia VAT z faktury

Aktualizacja: 08.08.2006

Od 1 stycznia 2006 roku zmieniła się nazwa firmy, poprzez wykreślenie z nazwy jednego małżonka. Dotychczas oboje byli na fakturach. Do błędnie wystawionych faktur wystawiamy noty korygujące. Czy VAT naliczony z tych faktur mogę odliczyć na ogólnych zasadach, czy dopiero w miesiącu otrzymania potwierdzonej noty korygującej? Numer NIP nie uległ zmianie. »

Jak zaewidencjonować otrzymaną w konkursie nagrodę

Aktualizacja: 08.08.2006

Spółka z o.o. w konkursie organizowanym przez jednego z kontrahentów wygrała sprzęt RTV o wartości rynkowej 2500 zł. Proszę o przedstawienie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem tej nagrody oraz sposobu ujęcia jej wartości w księgach rachunkowych spółki. »

Czy refundacja kosztów kształcenia młodocianego jest opodatkowana

Aktualizacja: 07.08.2006

Czy otrzymane dofinansowanie (zwrot kosztów) kształcenia pracownika młodocianego przygotowywanego do określonej pracy jest przychodem podlegającym opodatkowaniu? Dofinansowanie nastąpiło na mój wniosek. Nie mogę już skorzystać z ulgi uczniowskiej. Dofinansowanie to potraktowałem jako przychód i zaliczyłem do 8 kolumny pkpir. Czy postąpiłem prawidłowo? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama