REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Rozszerzenie działalności a termin wyboru opodatkowania liniowego

W 2004 r. prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Dodatkowo od 5 stycznia 2005 r. uczestniczę jako wspólnik w spółce cywilnej. Jako wspólnik pierwszy przychód osiągnąłem 10 stycznia 2005 r. W dniu 12 stycznia 2005 r. złożyłem oświadczenie o wyborze tzw. opodatkowania liniowego. W urzędzie skarbowym dowiedziałem się jednak, że moje oświadczenie - z uwagi na osiągnięcie pierwszego przychodu 10 stycznia 2005 r. - zostało złożone po terminie. Czy stanowisko urzędu jest słuszne?

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zamierzam sprzedać swoje udziały w spółce z o.o. Czy w przypadku zawarcia takiej umowy sprzedaży należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Jeżeli tak, to czy można się umówić, że osobą zobowiązaną do zapłaty podatku będzie nabywca?

Zaświadczenie o zaległościach podatkowych kredytobiorcy

Staram się o kredyt hipoteczny w banku. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy bank udzielający mi kredytu może zwrócić się do mojego urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie informacji co do moich ewentualnych zaległości podatkowych? Jeśli tak, to w jakim terminie bank musi udzielić takiej informacji?

Podatek wynikający z faktury VAT RR

Nasza spółka cywilna zajmuje się handlem hurtowym artykułami rolniczymi skupowanymi od rolników. W praktyce często zdarzają się sytuacje, w których zapłata przelewem za fakturę VAT RR nie jest możliwa, ponieważ rolnik nie posiada konta bankowego. W takim przypadku nie mamy możliwości skorzystania z odliczenia podatku naliczonego. Czy w związku z tym możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek VAT wynikający z faktur VAT RR, które są regulowane gotówką?

REKLAMA

Usługa transportowa - rozliczenie VAT

Fundacja (nie posiada NIP UE) kupiła bilety lotnicze w Polsce przez pośrednika, ale faktura została wystawiona przez słowacką firmę, która podała swój NIP UE (SK). Faktura została wystawiona bez VAT. Na fakturze podano kwotę w SKK i PLN, bez rozliczenia VAT. Data wystawienia faktury - 14 października 2004 r., wylot - 11 listopada 2004 r., powrót - 14 listopada 2004 r. Zapłaty za fakturę dokonano w październiku na konto na Słowacji. Czy fundacja musi rozliczyć VAT w Polsce i wystawić fakturę wewnętrzną (naliczyć i odliczyć VAT) i ująć w deklaracji jako import usług opodatkowany 0 proc.?

Zaliczki wpłacane na usługi turystyczne a VAT

Czy podlegają opodatkowaniu zaliczki wpłacane przez klienta na usługi turystyczne, które są opodatkowane wyłącznie na podstawie uzyskanej marży? Jeżeli np. w styczniu br. klient wpłaca 100 zł zaliczki na imprezę, która składa się z nabytych usług, tj. hotel, pilot, ubezpieczenie i transport, który jest wykonywany własnym autobusem (czyli usługa własna), to jak należy opodatkować tę zaliczkę? Udział usług własnych (autokar) wynosi 30 proc., a 70 proc. dotyczy zaliczki na sprzedaż opodatkowaną z "marży". Faktycznie usługa zostanie wykonana w marcu.

Moment zaliczenia do kosztów faktury wystawionej przez przedsiębiorcę

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wystawiła mi fakturę VAT za usługę montażu sieci komputerowej. Usługa została zakończona w dniu 28 grudnia 2004 r., a faktura została wystawiona w dniu 3 stycznia br. Płatność na rzecz kontrahenta została dokonana w dniu 3 stycznia 2005 r. Czy prawidłowe jest zaliczenie tej należności do kosztów uzyskania przychodów w grudniu 2004 r. Czy w tym zakresie zaszły jakieś zmiany?

Dane porównawcze w rachunku przepływów pieniężnych

Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. W związku ze znacznym wzrostem rozmiarów spółki jest ona zobowiązana do sporządzenia w bieżącym roku rachunku przepływów pieniężnych. W poprzednim roku obrotowym spółka nie podlegała obowiązkowi sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych i w związku z tym nie sporządziła ona tej części sprawozdania finansowego. Pojawia się jednak pytanie, czy spółka ma obowiązek przedstawić w bieżącym roku obrotowym również dane porównywalne do rachunku przepływów pieniężnych za rok bieżący. Dane porównywalne obejmowałyby dane za poprzedni rok obrotowy, co w konsekwencji oznaczałoby konieczność sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych za poprzedni rok obrotowy.

REKLAMA

Zwolnienie podatkowe dla stypendystów

Czy w przypadku ustanawiania stypendiów dla studentów przez powołane przez nas stowarzyszenie, stypendia takie będą korzystać ze zwolnienia od podatku?

Ulga na Internet

Słyszałam, że będę mogła odliczyć wydatki na Internet, bo wprowadzono taką ulgę. Czy to prawda? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i na jakich zasadach?

Błąd podstawowy

Jestem zatrudniony na stanowisku dyrektora finansowego w spółce z o.o. Nasza jednostka działa w formie spółki już od kilku lat, lecz powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w ubiegłych latach. Jednym z elementów przejętych po przedsiębiorstwie państwowym jest obowiązujący do tej pory w naszej spółce zbiorowy układ pracy, przewidujący wypłacanie dla dłużej zatrudnianych pracowników tak zwanych nagród jubileuszowych. Do roku ubiegłego spółki rozpoznawała koszty z tytułu nagród jubileuszowych na zasadzie kasowej, tzn. nagrody te księgowane były jako koszt spółki w momencie ich wypłaty. Od bieżącego roku spółka zamierza utworzyć rezerwę na wypłacane w przyszłości nagrody jubileuszowe. Wielkość tej rezerwy ma być liczona na podstawie specjalnego algorytmu biorącego pod uwagę między innymi takie czynniki, jak przewidywana liczba lat, którą obecnie zatrudnieni pracownicy przepracują jeszcze w spółce, przewidywana wielkość średniego wynagrodzenia w spółce, które będzie podstawą do wyliczenia wielkości nagród jubileuszowych, prawdopodobieństwo, że obecnie zatrudnieni pracownicy nie odejdą ze spółki przed nabyciem prawa do otrzymania nagrody jubileuszowej. W związku z tym, że rezerwa na nagrody jubileuszowe będzie tworzona przez naszą spółkę po raz pierwszy w tym roku, wpłynie ona znacząco na wynik finansowy bieżącego roku obrotowego. Czy w tej sytuacji możliwe jest zaksięgowanie tej rezerwy w ciężar kapitału własnego spółki w pozycji "Zysk (strata) z lat ubiegłych"?

Wszczęcie postępowania kontrolnego a korekta zeznania podatkowego

Od czterech lat prowadzę działalność gospodarczą. W toku prowadzonej kontroli, obejmującej 2002 rok, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Po zapoznaniu się z protokołem kontroli, zgadzając się z dokonanymi ustaleniami, złożyłem 1 grudnia ub. r. korektę zeznania podatkowego za 2002 r. i dokonałem wpłaty różnicy podatku wraz odsetkami. Tymczasem 22 grudnia 2004 r. otrzymałem pismo, w którym poinformowano mnie o wszczęciu postępowania podatkowego w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa za kontrolowany rok. Czy działanie urzędu jest prawidłowe?

Przewóz maszyn przez granicę

Firma jest właścicielem maszyn wykorzystywanych na budowie. Jest to firma, która równocześnie posiada spółkę na Litwie i wykonuje tam roboty budowlane, korzystając z posiadanego sprzętu budowlanego. Czy przemieszczenie sprzętu poza granicę Polski będzie potraktowane jako dostawa wewnątrzwspólnotowa i czy będzie podlegało opodatkowaniu?

Opodatkowanie próbek

Zajmuję się sprzedażą perfum, szamponów itp. Kupuję w hurtowni próbki, na które otrzymuję 100% rabat. Pragnę dodać, że próbki są dołączane do każdego sprzedawanego kosmetyku. Czy muszę zapłacić VAT od tych próbek?

Rozliczenie wpłat na fundusz remontowy

Spółdzielnia mieszkaniowa podjęła uchwałę dotyczącą rozliczenia inwestycji termomodernizacyjnych (docieplenie budynków). Inwestycje te podniosły wartość wkładów budowlanych i jednocześnie obciążyły konta rozrachunkowe każdego lokalu. Obciążenia te będą zmniejszać się co miesiąc ze źródeł finansowania, obejmujących m.in. fundusz remontowy. Członkowie spółdzielni wpłacają określone kwoty na fundusz remontowy spółdzielni, a 50 proc. tych wpłat pomniejsza obciążenie lokali z tytułu wskazanych wyżej inwestycji. Czy osoby, które w swoich zeznaniach podatkowych odliczyły 19 proc. wpłat na fundusz, mają obowiązek dokonać korekty zeznania? Czy czyn taki (uszczuplenie podatkowe) podlega odpowiedzialności karnej skarbowej?

Zamiana mieszkań - podstawa opodatkowania, wysokość podatku

Jestem właścicielką mieszkania spółdzielczego własnościowego o powierzchni 84 m2 i wartości ok. 420 tys. zł. Moja córka jest natomiast właścicielką mniejszego i tańszego mieszkania (35 m2, 140 tys. zł). Chciałybyśmy dokonać zamiany tych mieszkań. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy dokonując tej zamiany zapłacimy podatek od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to jaka będzie jego wysokość?

Ustalenie ulgi podatkowej w podatku od nieruchomości

Rada gminy ustala ulgę podatkową w podatku od nieruchomości. Czy może to jednoosobowo zmienić burmistrz w czasie roku podatkowego? Czy ulga obiecana ustnie przy świadkach ma moc prawną?

Zaliczenie wynagrodzenia pracowników do kosztów

Spółka wynagrodzenia dla pracowników wypłaca 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Do tej pory koszty związane z wypłatą wynagrodzeń uwzględnialiśmy w miesiącu, którego one dotyczyły. Taki sposób ewidencjonowania kosztów wynagrodzeń przyjęliśmy od początku działania spółki. Urząd skarbowy nigdy dotąd nie zakwestionował takiej metody rozliczania. Nasze pytanie dotyczy zmienionego art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W którym miesiącu powinniśmy zaewidencjonować koszty wynagrodzeń dotyczących grudnia 2004 r., które wypłacimy w styczniu 2005 r.? Planujemy wynagrodzenie to zaliczyć do kosztów w grudniu, czy postąpimy prawidło?

Rachunkowość spółki z o.o. a MSR-y

Jestem księgową w spółce z o.o. Naszym największym udziałowcem (ponad 60 proc.) jest spółka niemiecka. Czy możemy prowadzić księgi rachunkowe według MSR-ów (ułatwi to naszemu udziałowcy porównywanie danych naszej spółki z wynikami innych podmiotów). Czy prowadzenie ksiąg wg MSR-ów jest zgodne z polskimi przepisami?

Rozliczanie podatku z faktur od zagranicznego kontrahenta

Podatnik otrzymuje faktury w walucie obcej dotyczące usług, które stanowią dla niego import usług. Do zarachowania faktur w koszty uzyskania przychodów przelicza się ich wartość według kursu z dnia załadunku. Do wystawienia faktury wewnętrznej (zbiorczej) na koniec miesiąca z tytułu importu usług, do ustalenia podstawy opodatkowania VAT podatnik przelicza kwoty wyrażone w walutach obcych według kursu z dnia powstania obowiązku podatkowego. Czy przyjęty sposób rozliczania jest prawidłowy? Czy dla zarachowania kosztów uzyskania przychodów w księgach podatkowych podatnik musi kwoty wyrażone w walutach obcych przeliczać wg kursu z dnia wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta?

Wyłączenia obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Jednostka dominująca - spółka z o.o. znajduje się w upadłości. Posiada ona 100 proc. udziałów w spółce A, a także 42 proc. udziałów w spółce B. Spółka A w praktyce nie prowadzi działalności - nie osiągnęła przychodów - tylko pewne niewielkie koszty związane z jej funkcjonowaniem. Czy należy sporządzać skonsolidowane sprawozdanie? Czy też można na jakiejś podstawie odstąpić od tego obowiązku?

"Call-off stock" i opodatkowanie VAT

Pomiędzy firmą polską a firmą duńską zawarta jest umowa na dostawę towarów z Danii do Polski. Dostawa ta dokonywana jest z Danii do wynajmowanego w Polsce magazynu (call-off stock) należącego do przedsiębiorcy z Danii, lecz przeznaczonego dla konkretnego odbiorcy z Polski. Odbiorca ten zna szczegóły poszczególnych dostaw towarów i odbiera je ze składu partiami, zależnie od swoich potrzeb. Przepływ towaru w magazynie call-off stock przedstawia się następująco:

Wydatki związane z likwidacją spółki jako koszt

Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. W związku z tym poniosła koszty obsługi notarialnej, sądowej i ogłoszeń w prasie dotyczących swojej likwidacji. Poniosła również wydatek na wynagrodzenie likwidatora, zakup pieczątki z adnotacją "w likwidacji". Wydatki zmierzają do zakończenia bytu spółki, a niewielkie przychody powstają tylko z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Czy wydatki te są kosztem uzyskania?

Likwidacja działalności a prawo do wystawienia faktury

Zlikwidowałam działalność z dniem 30 września 2004 r., w tym też dniu sprzedałam środek trwały firmy - samochód. W urzędzie skarbowym dowiedziałam się, że likwidując działalność w dniu 30 września 2004 r. nie byłam już podatnikiem VAT i nie miałam prawa wystawiać faktury VAT, a podmiot kupujący samochód od wyrejestrowanego podatnika nie będzie mógł odzyskać VAT. Czy rzeczywiście tak jest?

Konieczność rejestracji dla celów VAT

Prowadzę działalność w zakresie auto-handlu. Nie jestem podatnikiem VAT. Chciałbym dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT?

Odliczenie VAT od samochodów bez świadectwa homologacji

Czy w przypadku nieprzekazania przez właściciela sprzedawanego pojazdu samochodowego odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji nabywca ma prawo odliczyć kwotę podatku naliczonego, jeżeli wie, że ładowność jest większa niż określona formułą zawartą w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (czyli tzw. wzorem Lisaka)?

Leasing samochodu a rozliczenie VAT

Jestem podatnikiem VAT, rozliczam się kwartalnie metodą kasową. Zamierzam wziąć w leasing samochód dostawczy. W jakich terminach będę mógł odliczyć VAT wykazany w fakturach wystawianych przez leasingodawcę, jeżeli termin wystawienia tej faktury i termin płatności danej raty leasingowej będą przypadały w dwóch różnych okresach rozliczeniowych?

Przychód z tytułu uzyskanego upustu

Spółka na początku roku kupiła kilka samochodów w ramach promocji, jaką dealer zorganizował na samochody wyprodukowane w 2004 r. Oprócz upustu związanego z tą akcją, wynegocjowaliśmy również dodatkowy upust z uwagi na liczbę zakupionych samochodów. Czy w takim przypadku należy wykazać przychód z tytułu częściowo odpłatnego nabycia rzeczy?

Zasady rozliczania niedoborów towarów

Podczas inwentaryzacji w naszej spółce z o.o. ujawnione zostały znaczne niedobory towarów. W jaki sposób należy rozliczyć w księgach rachunkowych ujawnione niedobory towarów?

Szacowanie podstawy opodatkowania

Proszę o wskazanie, w jakich sytuacjach organy podatkowe mogą określać podstawę opodatkowania w drodze oszacowania?

Cesja i kompensata wierzytelności a VAT

Zakład Energetyki Cieplnej w P. dokonał cesji wierzytelności z tytułu dostaw ciepła dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, na rzecz spółki z o.o. - dostawcy opału dla ZEC P., wobec którego miał dług. Dokonano kompensaty obu wierzytelności. Obie strony transakcji są podatnikami VAT. Czy te czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Dokumenty potwierdzające WDT

Jaki dokument może spełnić warunki do zastosowania stawki 0 proc. VAT w dostawie wewnątrz-wspólnotowej? Chodzi o dokumenty, które wskazują na to, że towary zostały wywiezione z Polski i dostarczone na terytorium innego państwa UE.

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na podstawie umowy z pracodawcą

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na podstawie umowy z pracodawcąCzy w przypadku zawarcia przez pracownika z pracodawcą cywilnoprawnej umowy w sprawie używania prywatnego samochodu osobowego przez pracownika do celów służbowych, dokonany z tego tytułu zwrot kosztów może zostać zwolniony od podatku? O ile wiem, istnieją rozmaite interpretacje tej kwestii.

Czy wznowienie działalności po jej zawieszeniu wymaga aktualizacji NIP-1

Aktualizacja danych: Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych, wznawiający działalność gospodarczą po jej zawieszeniu, nie ma obowiązku składania do urzędu skarbowego aktualizacji na druku NIP-1.

Czy potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę przesłane faksem daje prawo do stawki 0%

Dokument potwierdzający przyjęcie towaru przez nabywcę: Potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę przesłane faksem, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie o VAT, daje podstawę do stosowania stawki 0% przez sprzedawcę.

Czy umowa użyczenia wyklucza możliwość skorzystania z ulgi remontowej

Ulgi w podatku dochodowym: Podatnik, który korzysta z mieszkania na podstawie umowy użyczenia i posiada wystawione na swoje nazwisko faktury VAT związane z wydatkami, jakie poniósł na remont tego mieszkania - ma prawo do ulgi remontowej.

Jak ustalić podstawę opodatkowania przy usługach pośrednictwa

Prowizja: Podstawą opodatkowania w przypadku usług pośrednictwa jest kwota prowizji pomniejszona o należny podatek. W przypadku gdy pośrednik świadczy swoje usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów, a tym samym kwoty wykazane na fakturach są w walucie obcej, musi dokonać ich przeliczenia na złote i dopiero wówczas określić podstawę opodatkowania.

Opodatkowanie należności przekazywanych za granicę z tytułu transakcji zabezpieczających

Transakcje swapowe: Należności wypłacane między kontrahentami z różnych krajów z tytułu zawartej przez nich transakcji swap nie są odsetkami w rozumieniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie są też odsetkami, od których płatnik byłby obowiązany potrącać podatek dochodowy w wysokości 20%.

Kiedy wydatki na szkolenie wspólnika są kosztem uzyskania przychodu

Wydatki na udziałowców: Do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki na szkolenie udziałowców, jeśli pełnią oni również funkcje członków zarządu, np. na podstawie powołania.

Czy czynności windykacyjne można uznać za odpłatne świadczenie usług

Nieodpłatne świadczenie usług: Wykonywane przez spółkę czynności mające na celu ściągnięcie zaległych opłat abonamentowych od nieuczciwych użytkowników Internetu są czynnościami nieodpłatnymi i związanymi z prowadzonym przedsiębiorstwem, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jaki kurs przyjąć przy przeliczaniu kwot wyrażonych na fakturze korygującej

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów: Jeśli podatnik otrzyma fakturę korygującą od zagranicznego kontrahenta, przy dokonywaniu przeliczeń z waluty obcej na złote powinien przyjąć kurs NBP z daty wystawienia faktury korygującej przez zagranicznego sprzedawcę.

Czy należy opodatkować opłatę patentową oraz za korzystanie z praw do technologii

Opodatkowanie podatkiem VAT licencji i sublicencji: Udzielanie licencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej traktowane jest jako odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a co za tym idzie - opodatkowana jest również opłata licencyjna wynikająca z zawartej umowy. Natomiast opłata patentowa, która jest opłatą urzędową, w ogóle nie podlega ustawie o VAT.

Czy brak kodu kraju dostawcy na fakturze wyklucza możliwość odliczenia podatku

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów: Brak kodu kraju dostawcy na fakturze dokumentującej transakcję wewnątrzunijną nie powoduje utraty prawa do odliczenia podatku należnego z tytułu wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów.

Czy dopłata do kredytu bankowego jest obrotem dla spółki

Kredyt inwestycyjny: Spółka nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłaty otrzymanej do oprocentowania kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku, ponieważ dofinansowanie to nie jest bezpośrednio związane z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Czy kupno towarów od obywatela kraju Unii jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem

Nabycie nowych środków transportu: Podmiotem zobowiązanym do odprowadzenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu w innym niż Polska kraju Wspólnoty jest zawsze nabywca, niezależnie od jego statusu podatkowego, a więc nawet jeśli jest to osoba fizyczna nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej.

Czy podatnik zatrudniający na umowę zlecenia powinien naliczyć 22% podatku od tych umów

Moja firma zatrudnia dwie osoby na umowę zlecenia w kwocie 700 zł. Nie są one jednocześnie zatrudnione na umowę o pracę z tym samym pracodawcą. Czy powinnam odprowadzić od tych umów 22-procentowy VAT?

Czy można odliczyć VAT od kosztów dodatkowych

Jesteśmy podatnikami VAT dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Dostawca unijny obciąża nas osobną fakturą za koszty dodatkowe, którą wystawia 2 miesiące po dokonaniu dostawy. Czy mogę naliczyć i odliczyć VAT od kosztów dodatkowych z osobnej faktury od dostawcy w WNT? Jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób?

Ustalenie wartości początkowej składnika wykupionego z leasingu

Od 2002 r. nasza spółka z o.o. użytkuje maszyny szwalnicze na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W październiku 2004 r. (przed upływem okresu, na jaki zawarta była umowa) wykupiliśmy maszyny. W momencie wykupu maszyn leasingodawca dodał do wartości niespłaconego zobowiązania swoją prowizję. Jaką powinniśmy przyjąć wartość początkową maszyn - z 2002 r. czy też z dnia ich zakupu?

Stypendia z zagranicy a podatek dochodowy

Otrzymałam stypendium zagraniczne w kwocie wyższej niż równowartość diet przypadających na okres ich pobierania. Czy powinnam je rozliczyć w Polsce, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Nie wiem także, czy jako stypendystka nie powinnam w ciągu roku wpłacać zaliczki na ewentualny podatek należny w Polsce od zagranicznego stypendium, a także, w jaki sposób przelicza się dla celów podatkowych dochody uzyskane za granicą?

Czy trzeba korygować podatek przy zmianie przeznaczenia samochodu

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyłem w 2003 r. samochód z homologacją samochodu ciężarowego. Samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, natomiast wynikający z faktury podatek VAT odliczony i w następstwie zwrócony przez urząd skarbowy. Czy zmieniając w myśl przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym przeznaczenie samochodu z ciężarowego na osobowy mam obowiązek dokonania korekty podatku VAT?

REKLAMA